Beyond Coaching Udviklingsgrupper

Nordlysgrupperne – Beyond coaching, er permanente videreuddannelsesgrupper med fokus på selvudvikling, integreret coaching, bevidsthedstræning og spirituel fordybelse.

Grupperne er for jer, som er parat til at gøre essentiel og faglig udvikling til en livsstil og som har indset, at vi ikke kun udvikler os for vores egen skyld, men også for at blive bedre medmennesker og for at kunne udfylde de muligheder, vi hver især har, til gavn for verden.

Deltagelse forudsætter modenhed og en parathed til at indgå i et langsigtet uddannelsesforløb og fællesskab, som bygger på tillid, ærlighed og engagement.
Vores arbejdsform kombinerer avanceret bevidsthedstræning, meditation, coaching og vejledning i en udogmatisk, fritænkende og respektfuld atmosfære.

Bevidsthedsudvikling og coaching

Undervisningen og arbejdsformen i en Nordlysgruppe bygger på individualitet, hvor deltagerne hver især er, og den er baseret på en tillidsfuld og fordomsfri udforskning af sindets og bevidsthedens potentialer. 

Vi lægger vægt på at undervisningen er bredt forankret og perspektiverende, således at hver enkelt deltager kan føre opdagelser, erkendelser, principper og metoder ind i de arbejdsområder, hver enkelt har behov for. Udviklingsgruppen er samtidig tilrettelagt, så den på en gang er en efteruddannelse for coaches, terapeuter og personer, som arbejder med andre mennesker og tilgodeser den enkeltes behov for opnå selvindsigt personlig fordybelse og realisation af bevidsthedens potentiale.

Meditationspraksis. Gruppen gennemgår en dyb spirituel meditationsproces og bevidsthedstræning. Meditationsteknikkerne bygger på Philips erfaring som underviser i selvudvikling og meditation gennem fire årtier. Meditationspraksis er en fri fortolkning af flere spirituelle traditioner - især fra Indien og Tibet og den kristne mystik. Vi arbejder i en form, som egner sig til det moderne vestlige menneske.

Udviklingen i meditationsprocessen går fra en bevidsthed, som er bundet i identifikationer og selvcentrering, til en realiseret fri bevidsthed funderet i det medfølende hjerte - vågent og oplyst. Meditationerne guides, og du får efterfølgende individuel vejledning i relation til dine oplevelser.

Psykologisk proces. En udviklingsgruppe er en løbende fordybelse i sindets mysterier og clearing af dybdepsykologiske temaer. Der vil som regel på hvert møde blive fokuseret på et tema gennem undervisning, øvelser, coaching eller dybdeterapeutisk træning.  I de dybere sindslag møder vi behovet for at rydde op i identifikationer, fortidens bindinger og uforløste strukturer (emotioner, vaner, konflikter og stagnerede selvbilleder). Herfra kan vi finde en ny ”lethedens balance” og den sindsro, som danner basis for egentlig bevidsthedstræning.

Hverdagspraksis. Alle dele af vores liv er inddraget i essentiel selvudvikling, og vi inspirerer til at se livet som en kontinuerlig invitation til at undres, finde mening og udfolde livsglæde og hjælpsomhed. Du lærer efterhånden, hvordan du kan gøre simple hverdagsbegivenheder til effektiv mindfulness træning.

Faglig kompetence og selvudvikling. I Nordlys Udviklingsgrupperne sammenfletter vi den faglige kompetenceudvikling og essentiel selvudvikling i en ny form for kombineret grundskole og faglig videreuddannelse. Det er centralt for os, at spirituel proces er sammenknyttet, så de fremskridt man gør, har veje til at blive formidlet ud i de fag, hver enkelt bestrider og videre ud i alle livets forhold.

Optagelse. Alle, som tidligere har deltaget i en Nordlys Coaching uddannelse eller uddannelser, hvor Philip underviser i selvudvikling og meditation, kan optages. Falder du ikke ind under denne kategori, er du velkommen til at skrive til philip@nordlys.dk og fortælle lidt om din baggrund og motivation for at søge optagelse. Vi vil herefter kontakte dig for en optagelsessamtale og herefter i fællesskab vurdere, om du vil passe ind i gruppen.
Du kan optages i en igangværende gruppe, hvis du passer ind.

Forpligtelse. Er du medlem af en udviklingsgruppe, skal du både af hensyn til gruppen og dig selv prioritere således, at du gør alt , hvad der er muligt, for at kunne deltage i alle gruppens møder i fuldt omfang.

Gæstedeltagelse i andre Nordlysgrupper. Som medlem af én Nordlysgruppe, kan du, når du har deltaget i mindst fire møder, gratis deltage som gæst i andre gruppers møder. Det forudsætter kun, at der er fysisk plads. Du skal kun betale for eventuelle materialer, forplejning og overnatning.

Gruppen mødes fast 2 gange 4 dage om året. En udviklingsgruppen fortsætter så længe den fungerer og, der er interesse.

Nordlys Centret og Lia Gård i Norge.  De danske grupper mødes på NORDLYS i Silkeborg. Den norske gruppe mødes på Lia Gård ved Koppang i Norge

Økonomi. Ved optagelse binder du dig til at deltage i minimum fire møder og kan herefter udmelde dig med 4 måneders varsel. Betaling deles i 4 rater pr. år og skal, så længe du er medlem, betales uanset, om du evt. er fraværende på et møde.

Du er kontinuerligt medlem af gruppen og tilmeldes automatisk alle planlagte møder. Efter det fjerde møde kan du udmelde dig. En udmeldelse skal meddeles os senest to måneder efter det senest afholdte møde.

Mere information: Kontakt os hvis du har spørgsmål.
 
NOSI4 - Nordlys Udviklingsgruppe i Silkeborg
Er du interesseret i at være med fra starten ny udviklingsgruppe, så er tiden inde nu.
De første fire møder fokuserer vi på den essentiel selvudviklings grundlæggende filosofi og praksis og på dybgående spirituelt orienteret coaching. Dette foregår i en nogenlunde fast struktur .

Sideordnet udvikler vi fundamentet i en bevidstudviklende meditationspraksis, som kontinuerligt udvikles efterfølgende.

Du skal være indstillet på en langsigtet udviklingsrejse ind i sindets dybere lag, som giver dig en langt bedre forståelse af, hvem du er, hvad der rummes i det potentialer der er din unikke individualitet.
Læs mere

NOSI3 - Nordlys Udviklingsgruppe 3 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i efteråret 2014 og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i marts og september hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men vi optager nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NOSI2 Nordlys Udviklingsgruppe 2 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i foråret 2013 og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i januar og august hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men vi optager nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NOSI1 Nordlys Udviklingsgruppe 1 Silkeborg
Denne gruppe havde sit første møde i foråret 2011, og er veletableret og velfungerende gruppe.
Vi mødes i april og november hvert år i Silkeborg. Gruppen er fyldt, men kan evt. optage enkelte nye medlemmer, hvis der bliver plads, så kontakt os, hvis du tror, dette er noget for dig.
Læs mere

NONO Nordlys Udviklingsgruppe Norge
Den norske gruppe havde sit første møde i vinteren 2010 og er en veletableret og velfungerende gruppe.
Gruppen har overvejende norske, men også danske medlemmer.
Vi mødes på Lia Gård, et fantastisk, spirituelt mødested midt i den storslåede norske natur i Østerdalen - én gang hver sommer og én gang hver vinter. Vi udnytter årstidernes kontraster til at gå ind og ud af livets mangfoldighed.
Vi optager nye medlemmer, som vi skønner passer ind i gruppen.
Læs mereBeyond Coaching - Udviklingsgruppe 3 8. møde
Tid: 1.-4. marts 2018
Optagelse efter aftale
Sted: Silkeborg
 Pris: 4.800

Beyond Coaching - Udviklingsgruppe 3 9. møde
Tid: 13.-16. september 2018
Optagelse efter aftale
Sted: Silkeborg
 Pris: 4.800

Vores kurser og uddannelser henvender sig både til institutioner, virksomheder og private.

NORDLYS® er et åbent uddannelsessted for alle, som søger personlig og faglig uddannelse eller efteruddannelse og alle, som har lyst til at få ny energi på en inspirerende og nytænkende måde.
Hele mennesket er i fokus. Vores kurser og uddannelser spænder over coaching, kropsbehandling, massage, pædagogik, kreativitet, personlig og erkendelsesbaseret udvikling. 

NORDLYS®
Almindsøvænget 4, 8600 Silkeborg
Tlf: 8681 1081
E-mail: nc@nordlys.dk