Forside  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  Kursistnet
 NORDLYS®

Nordlys RAB´s bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts 2011

Mødedato

Lørdag d. 19. marts 2011 kl. 19.00 – 21.00

Nordlyscentret Silkeborg

Tid

Sted

Tilstede

 

Anne, Phillip, Kjeld, Hanne, Edith, Gregor, Kirsten, Joan,

Maren-Elsebeth

Afbud

Conny

 

Referat

DAGSORDEN

 

 

NordlysRAB

 

1

Meditation

 

 

2

Valg af dirigent

 

Maren Elisabeth

3

Valg af referent

 

Kirsten

4

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og underskrift

 

Referatet godkendes og underskrives

5

Godkendelse, tilføjelse, omprioritering samt opbygning af aktuelle dagsorden

 

Vigtigste punkter med længst behandlingstid vælges først

6

Bestyrelsen konstituerer sig

 

Kirsten Johansen: Formand. Medlemsbreve, års kalender, etik-koordinator, indkaldelse til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, netværksgrupper, medlemskoordinator. Håndbogen. Kontakt og dialog med Sundhedsstyrelsen og øvrige Brancheforeninger. Faggruppe, Massage, Berøring og klangmassage.

Conny Jensen: Næstformand, håndbogen.

Anne Neess: Regnskab og budget, RAB-beviser, behandlermateriale.

Maren-Elsebeth Nielsen: Suppeleant

Hanne Gejl Nielsen: Forskningsforum. Tovholder for messer. Faggruppe, Akupunktur

Edith Staun Ottesen: Kommunikationskoordinator, Nordlys-beskytter, Forskningsforum

Joan Staun: Suppliant.

7

Regnskab – Budget

 

 

Uændret medlemsgebyr

Ansætte en person til hjemmeside mm på kontoret

Beløb til Faglig konference overføres til markedsføring

8

Medlemssituation

 

Rab-medlemmer 2010-2011   64-66 fordelt

Akupunktør 23-20

Berøringsterapeuter 3-5

Massageterapeuter 38-41

 

9

Erhvervsansvars-forsikring                 

 

IA

 

10

Personsager         

 

IA

 

11

Etik og efteruddannelse

Ansøgninger om Rab-godkendelse       

 

IA

 

12

Team Nordlys (Bilag1)

 

Deltagerne på kurserne begynder at få opdateret deres profilbilleder og tekst til hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til subjektivt at

Suspenderer medlemmerne indtil forholdene bringes i orden. 

 

13

Nordlys vogter                      

 

Skriver behandler at de udøver nordlysmassage, og ikke fremgår på NC hjemmesiden kan vi indberette vedkommende. 

 

14

PR/økonomi

 

IA

 

15

Messer

 

Messen i Ålborg var en stor succes med mange behandlinger og en rigtig god livlig ånd. Workshop med klangmassage var ligeledes en positiv oplevelse. Forslag om massageworkshop til børn (forældre med børn)

Forslag om dias på messe.  

 

16

Redegørelse fra Bestyrelsesmedlemmer om deres ansvarsområder

 

Forretningsudvalg: Anne Neess, Conny Jensen, Kirsten Johansen.

Kirsten Johansen: Formand. Medlemsbreve, års kalender, etik-koordinator, indkaldelse til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, netværksgrupper, medlemskoordinator. Håndbogen. Kontakt og dialog med Sundhedsstyrelsen og øvrige Brancheforeninger. Faggruppe, Massage, Berøring og klangmassage.

Conny Jensen: Næstformand, håndbogen.

Anne Neess: Regnskab og budget, RAB-beviser, behandlermateriale.

Maren-Elsebeth Nielsen: Suppliant

Hanne Gejl Nielsen: Forskningsforum. Tovholder for messer. Faggruppe, Akupunktur

Edith Staun Ottesen: Kommunikationskoordinator, Nordlys-beskytter, Forskningsforum

Joan Staun: Suppliant.

 

17

Etisk Råd

 

IA

 

18

 

De nye momsregler pr.1.1.2010

 

Wellness er momspligtig

Edith udfærdiger dokument omkring mødet hos Skat i Ålborg for alternative behandlere.

Ligeledes omkring...

 

19

Forslag om forenings-samarbejde fra Formand Kisser Bjerregård fra

Danske Kinesiologer

(Bilag 2)

 

Bestyrelsen tilslutter sig et forslag om at Kjeld og Kirsten mødes med Kisser Bjerregård.

 

20

Ansøge Sygeforsikringen Danmark om Nordlysmassage som tilskudsberettiget behandlingsform

 

 Akupuntørerne er godt i gang med at bruge tilskudssystemet fra Sygesikring Danmark og har kun positive oplevelser i forbindelse med ordningen.

Hanne Gejl og Kirsten Johansen vil kontakte Kirsten fra Danmark ang. tilskud til massage.

Forholder danmark sig til begrebet ”lægeeksamineret” ? 

 

21

Forslag om sammenlægning af NF & NRAB

 

Forslaget blev stillet i bero pga evt samarbejde med kineselogerne.

 

22

Uddannelse & eksamen (Bilag3)

 

Formanden for NF rejste et spørgsmål omkring uddannelsen.

Uddybning heraf kan ses i NF referat

 

23

Anatomi og fysiologi via E-learning

 

Philip oplyser at NC ikke vil godkende E-learning af anatomi og fysiologi.

 

24

Krav til efteruddannelse nedsættes under uddannelse på en af NC andre uddannelser

 

Hvis der efterfølgende påbegyndes en af NC andre uddannelser, kan denne indgå som efteruddannelese det første år, således at der max må gå tre år inden næste berøringskursus.

 


25

Generalforsamling 2011

 

 

 

 

1.    Valg af dirigent Forslag om Eigil Jørgensen

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning

4.    Årsrapport 2010 fremlægges til godkendelse

5.    Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

6.    Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2012

A.   For Nordlys Massageterapeuter

Specialpædagogisk børnemassage, Stenmassage, Massage til fysisk/ psykisk handicappede 1+2, Babymassage, Gravidmassage 1+2, Efterfødselsmassage.

B.   For Nordlys Berøringsterapeuter

C.    For Nordlys Akupunktører

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplianter i NRAB

      Kirsten Johansen, formand – ikke på valg

      Conny Jensen, næstformand – på valg

      Anne Neess, kasserer – ikke på valg

      Maren Elisabeth Nielsen – ikke på valg

      Hanne Gejl Nielsen – på valg

      Joan Staun – på valg.

      Edith Staun Ottesen ikke på valg

8.     Valg af revisor Forslag om Eigil Jørgensen

9.    Valg af revisorsuppliant Jette Eriksen

             

10.                  Valg af Etisk Råd

             Formand Bente Nørgård på valg

             Suppliant Anette Skougaard på er ikke på valg

11.                  Indkomne forslag

12.                  Eventuelt

 

26

Punkter til næste bestyrelsesmøde

 

Sygeforsikring Danmark

Kisser Bjerregård

Sundhedsrådet

27

Mødekalender for NRAB i 2011

 

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts Generalforsamling N-RAB onsdag den 1. juni kl 19-21

Bestyrelsemøde søndag den 5. juni kl 19-21

Bestyrelsesmøde søndag den 11. dec. kl 15.30

28

Eventuelt

 

IA

 

 

 

Vores kurser og uddannelser henvender sig både til virksomheder og private, og NORDLYS® er et åbent mødested for alle, som søger personlig og faglig uddannelse eller efteruddannelse, eller som har lyst til at lade op på en inspirerende og nytænkende måde.

Husk at tilmelde dig vores nyhedsmail og bestil gerne vore trykte brochurer.

NORDLYS ®

Almindsøvænget 4  8600 Silkeborg
Tlf 86 81 10 81 E-mail: nc@nordlys.dk