Eksamensmodul

Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet som hører til uddannelsen er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.
Eksamen er frivillig, men er en forudsætning for certificering og evt. RAB-registrering

Eksamensform

Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet som hører til uddannelsen er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.
Eksamen er frivillig, men er en forudsætning for certificering og evt. RAB-registreringEksamensform

Vi samler op og forbereder dig på eksamen gennem gruppebaseret supervision.

Eksamen for Massageterapeuter består af tre dele.

  • En skriftlig opgave, som besvares på forhånd.
  • En skriftlig Multiple choice prøve i anatomi og teoretisk massage.
  • En praktisk prøve, hvor du får en massageopgave og gennemfører en massagesession med en klient.

Eksamen for Massører består af to dele.  

  • En skriftlig Multiple choice prøve i anatomi og teoretisk massage.
  • En praktisk prøve, hvor du får en massageopgave og gennemfører en massagesession med en klient.

Censor udpeges af Nordlys Behandlerforeningens bestyrelse. Du modtager en evaluering af din præstation.

Eksamen er naturligvis en evaluering, som skal vise, at du har de nødvendige praktiske og teoretiske færdigheder. 
Vi har erfaring for, at mange får en helt ny og positiv oplevelse af, hvad det vil sige at gå til eksamen.
 
Giv kontoret besked, når du er ved at være klar til at gå til eksamen. Når der er tilslutning nok, opretter vi et hold.

Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Afsluttet Massageterapeutuddannelsens hovedmodul - eller gennemført alle kurser i Massøruddannelsen
Varighed: 3 dage / 23 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Eksamensmodul
Tid: 4.-6. marts 2019
Sted: Silkeborg


Pris: 3.400Pris: 3.400