Forside  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  KursistnetEnneagram Basic

Enneagramuddannelsens grundmodul er en dybdegående, intensiv introduktion til enneagrammet som psykologisk udviklingsværktøj.

Du kommer til at stifte bekendtskab med enneagrammets historie og struktur, du får et grundlæggende kendskab til de forskellige personlighedstyper, bliver klogere på din egen enneagramprofil og hvordan du kan bruge dette i personlig- og faglige udvikling eller i forhold til dit arbejde som coach, mentor, HR medarbejder eller lignende.

Enneagrammet, hvad er det?


Enneagrammet er et af verdens ældste psykologiske udviklingsværktøjer og breder sig i stigende grad i den vestlige verden som et af de mest anvendte udviklingssystemer.
 
Gennem en kategorisering af mennesker i 9 forskellige personlighedstyper, tilbyder Enneagrammet en ualmindelig præcis diagnosticering af vores psykologiske adfærds- og reaktionsmønstre, og lærer os at forstå, hvorfor vi selv og andre handler og reagerer som vi gør.
 
Udover at synliggøre vores typografiske mønstre excellerer Enneagrammet i at vise os de udviklingsveje,
der er mest hensigtsmæssige for os - og peger samtidig på de faldgruber, som vi skal søge at undgå.
 
Grundkurset indeholder:
 
En komplet gennemgang af enneagrammets 9 personlighedstyper, deres karakteristika og variationer,
så du kan lære at genkende dem og bruge dine iagttagelser til bedre at forstå dig selv og andre.
Vi gennemgår hver enkelt types forskellige sundhedsgrader og udviklingsniveauer, deres arbejdspunkter og faldgruber. Indsigt i typernes forskellige niveauer er af afgørende betydning for at forstå forskelligheden hos personer med samme type, og for at man kan omsætte sin viden om enneagrammet til praktisk udviklingsarbejde, teamarbejde, coaching og terapi.
Enneagrammet forener den moderne vestlige psykologi og gammel psyko-spirituel visdom i en overskuelig model, der er nem at lære, og som hurtigt kan omsættes privat og professionelt. Du lærer at læse personlighedens dynamikker ind i enneagrammet, så du kan se, hvordan du undgår stress og sætter skub i din egen og andres udviklingsproces. 

Enneagrammet handler om at komme ud af bokstænkning, fordi det på en præcis måde beskriver de kasser,
vi havner i, hvis vi ikke udvikler os på en sund måde. Det er ofte simple kursændringer, der adskiller det banale og det geniale, det begrænsende og det befriende.

Enneagrammet har været en del af vores arbejde i mere end tredive år, og vi er blandt de uddannelsescentre,
som har den længste erfaring med at anvende enneagrammet.

Du lærer om:
 • De ni personprofiler og deres indbyrdes relationer.
 • Varianterne inden for samme type
 • Værktøj til at genkende typen hos dig selv og til at se andres typer
 • Primærtypen og sekundære typer
 • Enneagrammets niveauer, sundhed og ubalancer
 • Typernes eksistentielle dilemmaer og spørgsmål
 • Typernes udviklingsveje og motivationsfaktorer
 • Værktøjer til at forudse hver types faldgruber, og hvordan de undgås.
 • Specielle værktøjer til at åbne menneskers potentiale
 • Sprog og redskaber til mere præcis kommunikation
 • Bevidst retning og fokus på din personlige udvikling
Kurset består af foredrag, som levendegør typerne, oplæg til små øvelser, samtaler, erfaringsdeling og diskussion samt små meditative øvelser.
 
Efter grundmodulet vil du i høj grad være i stand til at vurdere dine egne og andres typiske kendetegn og psykologiske profil i forhold til Enneagrammet.
 
Kurset giver direkte adgang til Enneagramuddannelsen.

De ni personprofiler i enneagrammet
Få et overblik over de ni personlighedstyper, deres karakteristika, særlige kendetegn når de fungerer godt og deres typiske problemer.

Hvilken type er du?
Reformator, Hjælper, Udretter, Individualist, Udforsker, Loyalist, Entusiast, Udfordrer eller Fredskaber.
Læs mere


Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Ingen
Varighed: 4 dage / 32 timer
Mødetider: Første dag: 9:45-18:30
Mellemliggende dag: 8:45-18:30
Sidste dag: 8:45-15:00

Enneagram Basic
Tid: Datoerne er ikke endeligt fastlagt.
Hvis du ønsker at deltage så meld dig på vores interesseliste.
Sted: Silkeborg
 Pris: 4.400

Vores kurser og uddannelser henvender sig både til virksomheder og private.
NORDLYS® er et åbent uddannelsessted for alle, som søger personlig og faglig uddannelse eller efteruddannelse, eller som har lyst til at lade op på en inspirerende og nytænkende måde.

Tilmelde dig vores nyhedsmail her så får du løbende information fra os.


NORDLYS
®
Almindsøvænget 4  8600 Silkeborg
Tlf: 8681 1081
E-mail: nc@nordlys.dk