Klangmassage V
- Supervisionskursus

I Supervisionen er det dig selv, som er hovedpersonen. Dig som den udførende klangmassør med dine styrker og færdigheder, og med dine ønsker og håb.

Supervisionen handler blandt andet om at se på og udveksle erfaringer med den praktiske klangmassage sammen med de øvrige klangmassører, som deltager.

Supervisionen er den sidste del af uddannelsen til klangmassør. Kurset afrunder og kompletterer kursusrækken, så du bliver i stand til at fungerer som professionel klangmassører.

Supervision

Supervisionen er den sidste del af din uddannelse som Klangmassør. 

Fra 2017 vil uddannelsen få yderligere et trin, som er en overbygning, efter du har arbejdet mindst seks måneder med klangmassage: Klangmassage 6 - Individuelt designet Klangmassage. For de allerede uddannede vil dette kursus blive tilbudt som tema på Masterclass allerede i 2016. 
Der arbejdes i grupper af tre, hvor du skal observere og respondere konstruktivt ud fra dine observationer.

Supervision er en rådgivningsproces, som har det formål at udvikle og understøtte en professionel handlemåde. Vi ser på de erfaringer, der er gjort under de enkelte klangmassager.

Supervision er både for de personer, som ønsker at færdiggøre uddannelsen, og for færdiguddannede klangmassører, som opdaterer uddannelsen og ønsker fortsat certificering.

Inden supervisionskurset skal du have givet ti journalførte behandlinger inden for de metoder du har lært og der skal være udfyldt et planlægningskort for hver behandling. Tre af de ti journaler sendes til os, senest 14 dage før kurset. Alle deltagere deler eksempler fra deres praktiske arbejde med klangmassage og de tre klangmassager, du har journalført og de tilsvarende planlægningskort, evalueres og kommenteres. 

Vi søger kreative veje til at besvare de spørgsmål, der er opstået undervejs, f.eks.:
  • Indre eller ydre forberedelse til dit arbejde med klangmassage
  • Personlig præsentation og publicering af dit arbejde med Klangmassage
  • Hvordan overbeviser du kolleger og chef om værdien af dette arbejde
  • Hvordan omgås man "udfordrende "klienter og klienter med særlige behov
  • Erkendelse af egne grænser og klangmassagens grænser
  • Organisering, opbakning og udveksling med kolleger
  • Enkle informationer om love og skattemæssige bestemmelser, du skal være opmærksom på, når du åbner en klinik. Vi foreslår dig supplere din uddannelse med kurset KLINIKDRIFT


Underviser: Anne Neess
Forudsætninger: Klangmassage I-IV
Varighed: 2 dage / 20 timer
Mødetider: Første dag: 8.45-18.30
Anden dag: 8.45-18.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelseKlangmassage III-IV
Tid: 15.-18. juni 2017
Sted: Silkeborg
 Pris: 5.400

Klangmassage supervision
Tid: 13.-15. september 2017
Sted: Silkeborg
 Pris: 3.300

Vores kurser og uddannelser henvender sig både til virksomheder og private.
NORDLYS® er et åbent uddannelsessted for alle, som søger personlig og faglig uddannelse eller efteruddannelse, eller som har lyst til at lade op på en inspirerende og nytænkende måde.

Tilmeld dig vores nyhedsmail her så får du løbende information fra os.

NORDLYS®
Almindsøvænget 4, 8600 Silkeborg
Tlf: 8681 1081
E-mail: nc@nordlys.dk