Massageterapeutisk Masterclass

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter, hvor vi arbejder intensivt med avancerede massageterapeutiske teknikker, coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.
De Massageterapeutiske Masterclasses opfylder alle løbende efteruddannelseskrav for de to uddannelser.

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter, hvor vi arbejder intensivt med avancerede massageterapeutiske teknikker, coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.
De Massageterapeutiske Masterclasses opfylder alle løbende efteruddannelseskrav for de to uddannelser.Massageteknikker og faglig ajourføring
Hvert år går vi i dybden med en eller flere massageterapeutiske teknikker og metoder, som ajourfører og uddyber din faglige kompetence og løbende udvider din ”værktøjskasse”. Fokusområdet vil skifte fra år til år, så vi over tid kommer til at dække alle de relevante faglige udfordringer, man møder som Massage- og Berøringsterapeut.


Supervision og vejledning
Vi gennemfører på hvert møde en eller flere træningssessioner, ud fra hvilke du får supervision og forslag til forbedringer i dit terapeutiske arbejde. Formålet er både, at du løfter dit faglige niveau, og at du undgår nedslidning, som følge af dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige arbejdsvaner. 

Coaching
Vi sætter fokus på psykologiske og udviklingsmæssige temaer, coachingpraksis og vejledning af klienter. Denne del forlænger uddannelsernes coachingundervisning, men vi arbejder også med temaer, trends og problematikker, som løbende opstår i tiden. Vi udvikler vores evner til at skabe nærværende og kompetente møder på basis af en personlig sund integritet.

Meditation og bevidsthedstræning 
Masterclassgruppen vil danne rammen om et langsigtet udviklingsprogram og en spirituel udviklingsproces. Der bliver undervist i dybe meditationsteknikker og i undervisningen kombinerer vi praksis, guidens og individuel vejledning.

Temaer for masterclass i 2017
Masterclass i 2017 er Energetisk terapeutisk massage, hvor Anne har udviklet to nye fuldkropsmassager.
Energetisk terapeutisk massage
Massageformen er en støtte til at klienten frit kan udfolde sit sande selv.
De emotioner, blokeringer og traumer vi pådrager os, sætter spor i torsoen og  forstyrrer energisystemet. Vores funktionsevne bliver nedsat og helbredet belastes.
Vi kan slippe den stagnerede energi ved først at blive opmærksomme på den. Derefter kan den med disse specielle massageteknikker udledes gennem hovedet og lemmerne.

Ideen til denne massage udspringer af arbejdet med traumehealing, dette er en måde at omsætte det terapeutiske healingarbejde til massage i praksis.

Energetisk inkarnations massage
Denne massage er  til klienter, der står overfor en omvæltning, en krise eller et skift i livet. Det er en massage for klienter, der har brug for at komme mere til stede i kroppen.

Ideen udspringer fra en tibetansk meditationsmetode som danner baggrund for denne massageform.

Guideline for deltagelse

Deltagelse i fuldt omfang. Kurset er intenst og for at sikre det bedst mulige udviklingsmiljø og af respekt for gruppen og undervisningen, er det en forudsætning, at du prioriterer og arrangerer det sådan, at du kan deltage alle de fire dage kurset varer i fuldt omfang. Undgå også at have andre forpligtelser eller aftaler under kurset.

Rabat og fortrinsret til faste medlemmer. Du bliver betragtet som fast medlem, hvis du også deltog i det senest afholdte Masterclassmøde. Dermed er du med til at opretholde kontinuiteten til glæde for dig selv og alle i gruppen. Faste medlemmer får en rabat på kr. 500,-. Du skal være tilmeldt senest en ugen efter sidste møde, for at sikre dig plads og for at få rabat. Herefter optages de som evt. har været på venteliste til seneste Masterclass. 

Optagelse / forudsætninger. Du skal som minimum have gennemført Massageterapeutuddannelsens Hovedmodul eller være uddannet Berøringsterapeut.

Etiske forpligtelse: Du skal være medlem af Team Nordlys, NORDLYS Forum eller NORDLYS RAB, og derigennem vedkende dig det etiske og faglige kodeks, alle som er tilknyttet Nordlys arbejder efter.

Uddannelsterapeut. Masterclassmedlemmer kan blive uddannelsesterapeuter, og dermed samarbejdspartnere i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen. 
Det forudsætter, at du kun tilbyder de Nordlys Massageformer vi underviser i på uddannelsen til de studerende og at du er indstillet på at arbejde disciplineret og præcist, så de studerende får et godt forbillede i dig. 
Din hjemmeside og din profil på behandlerlisten skal være korrekt, opdateret (og forbilledlig) og dine priser skal være rimelige og på niveau. 
Du skal selv rette henvendelse til os, hvis du ønsker at være Uddannelsesterapeut.

Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Massageterapeutuddannelsen
Varighed: 4 dage / 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Masterclass for Massageterapeuter 2018
Tid: 29. november - 2. december 2018
Sted: Silkeborg


Pris: 4.800Pris: 4.800