Forside  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  Kursistnet
Medlemslogin

Log ind og få adgang til alle Nordlys Forums fordele - kun for medlemmer
Bliv medlem

Hvad giver medlemskab mulighed for og adgang til, og hvad koster det?
Find kolleger

Find kolleger at henvise klienter til eller til sparring og rådgivning
Folder om Nordlys Forum og RAB

Download eller bestil folderen om Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA
Nordlys Forum;
Formand: Camilla Astrup Peulecke
Dagmar petersens Gade 80 5. tv.
8000 Århus C
Mobil 51 88 89 43 
E-mail: peuleckecamilla@hotmail.com  

Foreningen Nordlys RAB
Formand: Edith Staun Ottosen
Herningvej 158,
9220 Ålborg Øst
Tlf. 40 21 69 28
E-mail: edith@mail1.stofanet.dk 

Sekretariatet
Almindsøvænget 4,
8600 Silkeborg
Telefon 86 81 10 81
E-mail: nc@nordlys.dk