Nordlys.dk  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  KursistnetBestyrelsesarbejde


Se hvem der er med i bestyrelsen. Som medlem kan du følge med i bestyrelsens arbejde gennem adgang til foreningens vedtægter, mødeindkaldelser og referarater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.