Coaching & Beyond

NORDLYS®

Retræte
Fordybelse, befrielse
& Beyond

Retræten i efteråret er en mulighed for at opleve, hvordan vi arbejder i Beyond Grupperne. På den ene side fokuserer vi på meditation og fordybelse, og på den anden side arbejder vi med at befri os fra alt det, som forhindrer os i at udfolde det vi inderst inde ønsker.

Vi kalder denne form for BEYOND, fordi det drejer sig om at erkende og gå over. At se det, som det er, og handle bevidst øjeblik for øjeblik.

Beyond

Retræten i efteråret er en mulighed for at opleve, hvordan vi arbejder i Beyond Grupperne. På den ene side fokuserer vi på meditation og fordybelse, og på den anden side arbejder vi med at befri os fra alt det, som forhindrer os i at udfolde det vi inderst inde ønsker.

Vi kalder denne form for BEYOND, fordi det drejer sig om at erkende og gå over. At se det, som det er, og handle bevidst øjeblik for øjeblik.Beyond

Du lærer de grundlæggende meditationsmetoder. Meditation er meget simpel. Udfordringen ligger i, at få det til at fungere i hverdagen, -og det kan man. Meditationerne bygger på Philips erfaring som underviser i selvudvikling og meditation gennem mere end fire årtier, og bygger på spirituelle traditioner - især fra Indien og Tibet og fra den kristne mystik.  

Fordybelse
Det er vigtigt for os, at arbejde med meditationspraksis i en form, som fungerer for det moderne vestlige menneske, og som adresserer de særlige udfordringer der præger vores mentalitet. På retræten fokuserer vi på fem aspekter af meditationspraksis: 
  • Mindfulness er fundamentet for al bevidsthedstræning. Det handler om at vække sin naturlige metabevidste opmærksomhed - den bagvedliggende bevidsthed, som "sover" hos de fleste. 
  • Koncentration er at styre sindets fokus, og dermed overvinde tilbøjeligheden til vildfarelse og forvirring. 
  • Mindful-koncentration. Behersker man disse to egenskaber blot nogenlunde, bliver man i stand til at navigere, og man begynder at kunne styre sin livsbane. 
  • Emptiness er et begreb fra den østlige bevidsthedforståelse. Det peger på den erkendelse, at vi selv konstruerer vores virkelighed. Det håbefulde i dette er, at vi samtidigt oplever, at vi kan bruge vores evne til at navigere i sindet, og derfra udvikle en mere lykkelig måde at være til stede i livet.
  • Opvågning / oplysning er det umiddelbare mål for den meditative praksis. Vi stiler efter, at enhver får en fornemmelse af, hvad dette indebærer.
Befrielse
For at skabe plads til en effektiv bevidsthedstræningen, er det afgørende, at vi får ryddet op i vores sind. 
Der er to måder at slippe for det indre kaos: 
- Du kan fornægte og undertrykke, men det skaber stigende indsnævring, særhed og ufrihed. 
- Du kan indse, navigere og give slip og det giver frihed og plads til udfoldelse af de skjulte talenter.
Vi bruger mange metoder til at rydde op i sindet på Beyond Grupperne. På retræten vil vi bl.a. introducere:
  • CLEARING som er en struktureret samtalemetode, som hjælper dig til at give slip på sindets historier.
  • Sit&Talk er en gensidig partner-eller gruppecoaching, som ikke kræver specielle forkundskaber, men som kan være er en effektiv måde at åbne bevidstheden og bearbejde blokeringer.
  • Walk&Talk er coaching, hvor vi (hvis vejret tillader det) går sammen i naturen og taler fokuseret om et tema.
Beyond Retræten er et helt selvstændigt kursus. Skulle du efterfølgende få lyst til at blive medlem af en langsigtet Beyond Coaching Gruppe, vil vi prøve et finde en vej ind for dig.
Underviser: Philip Neess
Varighed: 4 dage - 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00


Retræte
Tid: 26.-29. oktober 2019
Sted: Silkeborg


Pris: 4.800Pris: 4.800