Coaching & Beyond

NORDLYS®

Sommer Retræte August 2018

Kom på Sommer Retræte eller vær med fra starten i den nye udviklingsgruppe

Vi glæder os til opstarten af den næste udviklingsgruppe, som løber af stablen den 11.-14. august.
Der er stadig nogle få ledige pladser, så du kan endnu nå at være med fra starten.


SOMMER RETRÆTE
Du har også mulighed for at være med på det første møde, uden at committe dig til det videre forløb i gruppen. Du får fire dages intensiv meditation og udviklingsarbejde, hvor du er med i gruppens program.
Det er en forudsætning, at du allerede har lidt erfaring med meditation (fx. mindfulness) og med selvudvikling. Snak med os, hvis du ikke har været på kursus hos mig tidligere.

Kom på Sommer Retræte eller vær med fra starten i den nye udviklingsgruppe

Vi glæder os til opstarten af den næste udviklingsgruppe, som løber af stablen den 11.-14. august.
Der er stadig nogle få ledige pladser, så du kan endnu nå at være med fra starten.


SOMMER RETRÆTE
Du har også mulighed for at være med på det første møde, uden at committe dig til det videre forløb i gruppen. Du får fire dages intensiv meditation og udviklingsarbejde, hvor du er med i gruppens program.
Det er en forudsætning, at du allerede har lidt erfaring med meditation (fx. mindfulness) og med selvudvikling. Snak med os, hvis du ikke har været på kursus hos mig tidligere. 
NY UDVIKLINGSGRUPPE - Beyond Coaching
 
Som medlem er du med til at opbygge et varmt og livsstøttende spirituelt fællesskab, hvor fokus er på din essentielle eksistens og bevidsthed, som grundlag for personlig udvikling. Du må have indset, at vi ikke kun udvikler os og dygtiggør os for vores egen skyld alene, men også for at give videre til andre og bidrage til verden.

Arbejdsformen bygger på avanceret bevidsthedstræning, mindfullness og meditation. Den meditative praksis tager frit afsæt i såvel vestlig som indotibetansk buddhisme og kristen mystik, og vi arbejder udogmatisk, frittænkende, åbent og respektfuldt.
Samtidig arbejder vi med en avanceret form for Coaching Samtale, Clearing og Terapeutisk Dialog, som du umiddelbart kan bruge i dit eget liv eller i dit arbejde med andre.
En udviklingsgruppe kan være en naturlig forlængelse af andre uddannelser, du har taget på NORDLYS, men jeg er åben for, at du kan have andre former for relevant baggrund for at blive optaget. Har du ikke tidligere deltaget i min undervisning, vil vi arrangere et personligt møde med et medlem af en af de nuværende grupper. Her kan få alle spørgsmål om afklaret, og så vi kan i fællesskab finde ud af om gruppen er relevant for dig. 

Kontakt Lone Pape på vores kontor +45 8681 1081 / nc@nordlys.dk, I perioden 4.-31. juli, hvor Lone har ferie, kan du skrive direkte til mig på philip@nordlys.dk
 
Kærlig hilsen

Philip Neess
Underviser: Philip Neess
Varighed: 4 dage - 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00