CHAKRA·VISDOM
- Essentiel Massage og Berøringsterapi

CHAKRA·VISDOM er en avanceret kursusrække, der kombinerer massage, energibalancering, terapeutisk coaching og personlig udvikling.

Vi anvender chakraerne som en grundlæggende model for kropspsykologisk udvikling og tilbyder en bred vifte af metoder, der kombinerer Nordlys Massage, Berøringsterapi, energibalancering, kognitiv terapeutisk coaching, kropsterapi, Essentiel udviklingspsykologi og meditation.

CHAKRA·VISDOM er en avanceret kursusrække, der kombinerer massage, energibalancering, terapeutisk coaching og personlig udvikling.

Vi anvender chakraerne som en grundlæggende model for kropspsykologisk udvikling og tilbyder en bred vifte af metoder, der kombinerer Nordlys Massage, Berøringsterapi, energibalancering, kognitiv terapeutisk coaching, kropsterapi, Essentiel udviklingspsykologi og meditation.
"Ved at forene østlig kropsbevidsthed
og vestlig psykologi
kan vi opnå en dybere forbindelse til os selv,
hvor vores krop bliver et redskab
til selvopdagelse og personlig vækst." 

Uddannelse er udvikling

CHAKRA·VISDOM henvender sig til jer, som kender til Nordlys Massage® Grundformen, og har lyst til fordybelse i de energetiske og psykiske dimensioner af massagen.

De fleste metoder kan tilbydes både som en del af Nordlys Massage® og som terapeutisk berøring, der udføres oven på tøjet. Vi fokuserer primært på massage som metode, da direkte hudkontakt giver de bedste forudsætninger for at udvikle en nuanceret sansning af kropsenergien og de mere subtile psykologiske processer.

Under sessionerne kombinerer vi kropsenergisk arbejde med forskellige former for terapeutisk coachingsamtale, så de kropslige og psykiske bevidsthedsprocesser følges ad.

Det overordnede chakrasystem er i fokus, men det omgives af energistrukturer både i kroppen og sindet, som påvirker vores sindstilstand og fysiske velbefindende.

CHAKRAERNE er bevidsthedscentre langs kroppens centerlinje og er kendt fra indiske, tibetanske og andre østlige traditioner. Vi har udviklet en forståelsesramme omkring chakrasystemet, der gør det muligt at integrere chakraerne i en vestlig tankegang og psykologi.

Indiske traditioner taler ofte om syv eller flere chakraer. I de tibetanske traditioner, som vi er blevet bekendt med, nævner man ofte fem chakraer, men antallet afhænger af den konkrete sammenhæng.

Udviklingen af chakraerne kan sammenlignes med den evolution, vi gennemgår fra livets begyndelse og frem til fuld realisering og oplysning, både som enkeltindivider og i livets store sammenhæng.

Den individuelle udvikling af chakraerne svarer til, at man udnytter sit eget udviklingspotentiale. Det handler på den ene side om at afvikle hindringer og blokeringer og samtidig realisere de potentialer, man naturligt rummer kropsligt, psykisk og spirituelt.

I den terapeutiske praksis nuancerer vi det primære chakrasystem med et kortlagt net af sekundære chakraer og energipunkter. Vi anvender Polaritetsterapi, Psykiske Meridianer og en række andre specialiserede berøringsterapeutiske metoder. Samtidig arbejder vi med terapeutisk filosofi og bevidsthedsudvikling på en måde, der udvikler robusthed og støtter ansvarlighed og evnen til at navigere i livet med vågen indsigt og bevidsthed.

CHAKRA·VISDOM - Essentiel Massage og Berøringsterapi støtter og baner vejen for sund udvikling samtidig med, at det hjælper os med at opdage og helbrede fysiske og psykiske skader og udfordringer, der har sat sig i kroppen og sindet.

På NORDLYS har vi arbejdet med chakrasystemerne siden slutningen af 70'erne, og chakraforståelsen er en integreret del af Nordlys Massage® samt vores coaching- og Beyond-udviklingsarbejde på alle planer. Du har sandsynligvis allerede stiftet bekendtskab med chakraerne i mange af de meditationer, vi anvender.

I kursusrækken 2023-24 dykker vi et niveau dybere ind i bevidsthedsprocesserne og psykologien bag chakrasystemet. Vi udvikler konkrete og praktiske terapeutiske metoder, hvor forskellige chakraer og forskellige centrale temaer bringes i fokus. Jeg lægger vægt på, at du direkte skal kunne anvende alle metoder og indsigter i din Massage- og Berøringsterapeutiske praksis og samtidig finde inspiration til selvudvikling og indsigt i kroppens og sindets mysterier.


GENERELT OM KURSERNE I ESSENTIEL MASSAGE & BERØRINGSTERAPI

ESSENTIEL MASSAGE er en gren af Nordlys Massage, hvor vi tager udgangspunkt i modtagerens eller klientens psykiske tilstande og essentielle udviklingsønsker, og det danner grundlag for kropsmassage og energiarbejde. Essentiel Massage er let, afspændende og helkropsorienteret, og der anvendes som regel olie på kroppen.

BERØRINGSTERAPI
er en behandlingsmetodik, vi har udviklet parallelt med Nordlys Massage. Her er modtageren eller klienten påklædt under behandlingen. Der arbejdes med berøring, let tryk og massage.

Modulerne kan indgå som speciale 
i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen, Nordlys Massør Uddannelsen, Nordlys Berøringsterapeut Uddannelsen og som efteruddannelse for samme.

Du behøver ikke at have deltaget i tidligere moduler i Essentiel Massage. Modulerne kan stå alene, men de udgør samtidig en videreudvikling af alt vores tidligere arbejde med chakrasystemer og Essentiel Massage.

Kursusdagene er veksler mellem Meditation, Undervisning, Terapeutiske Coachingsamtaler, Gruppesamtaler, Massage-og Berøring og Supervision. 

Det er vigtigt, at du på forhånd er i stand til at give en Nordlys Massage Grundform, da der ikke vil være praktisk massageundervisning. Hvis du ikke har arbejdet med massage i stykke tid, anbefaler jeg, at du giver og modtager et par massager inden kurset for at genopfriske dine færdigheder.
Alternativt foreslår jeg at du gentager kurset Nordlys Massage Grundform.

Planlagte kursusmoduler:
Du kan tilmelde dig modulerne enkeltvis og der er ingen bestemt rækkefølge.

Essentiel Chakraterapi med HJERTET i centrum
Essentiel Chakraterapi forener indsigt i chakrasystemet med Nordlys Massage og Berøringsterapi.

På dette modul samler vi mange års udforskning i én samlet behandlingsmetode, som består af Diagnostisk, Terapeutisk Coaching, forenet med en energetisk massage og berøringsterapeutisk behandling.

Vi arbejder med alle 7 Chakras, men der er særligt fokus på hjertechakraets 12 spirituelle egenskaber og de udfordringer som står i vejen. HJERTE chakraet er på mange måder er centrum for vores inderste bevidsthed og den måde, vi er til stede i livet og i verden.


Dette er det foreløbige program for 2024.
Det endelige program vil være klar i løbet af foråret


SE MERE

CHAKRA·VISDOM 2025 - Masterworkshop
Den er for jer, der har deltaget i mindst to moduler inden for Essentiel Massage / Chakraterapi.

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig vores interesseliste, og vi vil fastsætte en dato for modulet, når der er tilstrækkelig med interesse.

Der vil ikke være et forudfastlagt tema. Programmet vil blive bestemt ud fra de enkelte deltageres forudsætninger, behov og interesser.
SE MERE


Her er lidt flere informationer

INDIVIDUELLE SESSIONER - Nordlys Essentiel Massage
Essentiel Massage / Berøringsterapi er en dyb indre proces. Terapi for krop og sjæl.

Bestil tid til en behandling
SE MERE

Sådan foregår en Essentiel Massage Session
Essentiel Massage & Berøringsterapi er altid et levende, individuelt og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.
SE MERE

Temasessioner fra tidligere uddannelsesmoduler i Essentiel Massage
Vi har indtil nu designet tolv Essentiel Massage Sessioner. Hver session sætter fokus på et aspekt af den Essentielle kropsterapeutiske udviklingsrejse.

Her er en oversigt over .
SE MERE

Certififering - Essentiel Massage
Modulerne i CHAKRA - Essentiel Massage & Berøringsterapi kan indgå som speciale i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen, Nordlys Massør Uddannelsen, Nordlys Berøringsterapeut Uddannelsen og som Efteruddannelse for samme.

Du har mulighed for at udbyde Essentiel Massage i samarbejde med os i Nordlys-regi.
SE MERE
Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus


Chakraterapi & Essentiel Massage
Tid: 4.- 8. december 2024

Lærer: Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 5.900Pris: 5.900

Pris: 5.900Pris: 5.900