CHAKRA - Essentiel Massage og Berøringsterapi

CHAKRA - Essentiel Massage og Berøringsterapier er en videreuddannende kursusrække, hvor vi kombinerer massage, energibalancering, terapeutisk coaching og personlig udvikling.

Vi benytter CHAKRAERNE som den gennemgåenden kropspsykologiske udviklingsmodel, og knytter en lang række metoder, som kombinerer med Nordlys Massage, Berøringsterapi energibalancering, kognitiv terapeutisk coaching, kropsterapi og Essentiel udviklingspsykologi.

CHAKRA - Essentiel Massage og Berøringsterapier er en videreuddannende kursusrække, hvor vi kombinerer massage, energibalancering, terapeutisk coaching og personlig udvikling.

Vi benytter CHAKRAERNE som den gennemgåenden kropspsykologiske udviklingsmodel, og knytter en lang række metoder, som kombinerer med Nordlys Massage, Berøringsterapi energibalancering, kognitiv terapeutisk coaching, kropsterapi og Essentiel udviklingspsykologi.
Uddannelse er udvikling

Denne kursusrække henvender sig til Jer, som allerede kender til Nordlys Massage.

De fleste af de metoder, vi anvender, kan gives både som en del af fx Nordlys Massage og som Terapeutisk Berøring, der kan gives uden på tøjet. Vi træner primært metoderne som massage, da den direkte hudkontakt giver de bedste forudsætninger for at udvikle en nuanceret sansning af kropsenergien og de mere subtile psykologiske processer.

I sessionerne kombinerer vi krops-energetisk arbejde med forskellige former for Terapeutisk Coachingsamtale, så de kropslige og psykiske bevidsthedsprocesser følges ad.

Det overordnede chakrasystem er i centrum, men det omgives af energistrukturer både i kroppen og sindet, som påvirker vores sindstilstand og fysiske velbefindende.

CHAKRAERNE er krops-psykologiske bevidsthedscentre langs kroppens centerlinje, og de er kendt fra både indiske, tibetanske og andre østlige traditioners menneskesyn. Vi har gennem årene udviklet en kombineret mere vestlig forståelsesramme omkring chakrasystemet, som gør det muligt at integrere chakrasystemet i en genkendelig tankegang og filosofi på en frugtbar måde.

Indiske traditioner taler ofte om syv eller flere chakras. I de tibetanske traditioner, vi har stiftet bekendtskab med, udpeger man ofte fem chakras, men antallet afhænger af den konkrete sammenhæng. Udviklingen af chakraerne kan sidestilles med den evolution, vi gennemgår fra livets begyndelse og frem til fuld realisering og oplysning, både som enkeltindivider og i livets store sammenhæng.

Udvikling af chakraerne svarer til at nå vores egne udviklingsmuligheder. Det handler på den ene side om at afvikle og hele uhensigtsmæssige blokeringer og på den anden side om at opdage og realisere de potentialer, vi hver især rummer kropsligt, psykisk og spirituelt.

I den terapeutiske praksis nuancerer vi det primære chakrasystem med et kortlagt net af sekundære chakras og energipunkter, og vi anvender Polaritetsterapi, Psykiske Meridianer og en række andre berøringsterapeutiske metoder, der er egnede til de temaer og områder, der er i fokus. Samtidig arbejder vi med terapeutisk filosofi og bevidsthedsudvikling på en måde, der støtter selvansvarlighed og evnen til at navigere i livet med vågen indsigt og bevidsthed.

CHAKRA - Essentiel Massage og Berøringsterapi støtter og baner vejen for sund udvikling, samtidig med at det hjælper os med at opdage og rydde op i livets udfordringer og hele de skader og knubs, der har sat sig i kroppen og sindet.

På NORDLYS har vi arbejdet med chakrasystemerne siden slutningen af 70'erne, og chakraforståelsen er en integreret del af Nordlys Massage og vores coaching- og Beyond-udviklingsarbejde på alle planer. Du har sandsynligvis allerede stiftet bekendtskab med chakraerne i mange af de meditationer, vi anvender.

I den aktuelle kursusrække 2023-24, dykker vi dybere ned i chakrasystemets psykologi og udvikler konkrete og praktiske terapeutiske metoder, hvor forskellige chakras og temaer bringes i fokus. Du vil direkte kunne anvende Chakra- og Essentiel Massage i din massagepraksis og berøringsterapeutiske praksis, og generelt vil du finde inspiration til selvudvikling og forståelse af kroppens og sindets mysterier.

GENERELT OM KURSERNE I ESSENTIEL MASSAGE & BERØRINGSTERAPI

ESSENTIEL MASSAGE er en gren af Nordlys Massage, hvor vi tager udgangspunkt i modtagerens eller klientens psykiske tilstande og essentielle udviklingsønsker, og det danner grundlag for kropsmassage og energiarbejde. Essentiel Massage er let, afspændende og helkropsorienteret, og der anvendes som regel olie på kroppen.

BERØRINGSTERAPI
er en behandlingsmetodik, vi har udviklet parallelt med Nordlys Massage. Her er modtageren eller klienten påklædt under behandlingen. Der arbejdes med berøring, let tryk og massage.

Modulerne kan indgå som speciale 
i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen, Nordlys Massør Uddannelsen, Nordlys Berøringsterapeut Uddannelsen og som efteruddannelse for samme.

Du behøver ikke at have deltaget i tidligere moduler i Essentiel Massage. Modulerne kan stå alene, men de udgør samtidig en videreudvikling af alt vores tidligere arbejde med chakrasystemer og Essentiel Massage.

Kursusdagene er veksler mellem Meditation, Undervisning, Terapeutiske Coachingsamtaler, Gruppesamtaler, Massage-og Berøring og Supervision. 

Det er vigtigt, at du på forhånd er i stand til at give en Nordlys Massage Grundform, da der ikke vil være meget plads til praktisk massageundervisning. Hvis du ikke har arbejdet med massage i stykke tid, anbefaler jeg, at du giver og modtager et par massager inden kurset for at genopfriske dine færdigheder, eller gentager kurset Nordlys Massage Grundform..

Planlagte kursusmoduler:
Du kan tilmelde dig modulerne enkeltvis og der er ingen bestemt rækkefølge.

CHAKRA - Efteråret 2023 - Fra Stress til Sindsro
Hvordan passer man på sin energi og skaber transformation, så man løbende forvandler følelsesmæssig stress til sindsro.

Vi dykker ned i SOLAR PLEXUS CHAKRAETs labyrintiske univers og rydder op. Et fascinerende og udfordrende kropspsykologisk område, som mange mennesker har vanskeligheder med i vores tid.

Du inviteres kropsligt og mentalt til at udforske nogle af de mest følsomme og sårbare områder, så du kan sætte din egen dagsorden, og bruge dig selv bedre, som den du er.
SE MERE

CHAKRA - Efteråret 2024 - Vitalitet med et åbent HJERTE
Livsenergi og vitalitet vil være i fokus på dette modul.
Vi fordyber os i HARA og HJERTE. I kropsligheden og de sarte inderste Hjerte-følelser.

Hvordan får vi styr på de instinktive kræfter og vores "grove" natur, så urkraften bliver en støtte og et fundament for vores subtile livskvalitet?

Dette er det foreløbige program for 2024.
SE MERE

CHAKRATERAPI - Masterworkshop
Masterworkshops afholdes efter behov for de af jer, der har deltaget i mindst to moduler inden for Essentiel Massage / Chakraterapi.

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig vores interesseliste, og vi vil fastsætte en dato for modulet, når der er et hold klar.

Der vil ikke være et forudfastlagt tema. Programmet vil blive bestemt ud fra de enkelte deltageres behov og interesser.
SE MERE


Professionel Essentiel Massage Terapeut
Ønsker du at udbyde Essentiel Massage i Nordlys-regi, skal du godkendes individuelt af Philip Neess. 
  • Du skal i udgangspunktet have deltaget i mindst tre moduler i Essentiel Massage / CHAKRATERAPI. 
  • Du skal være certificeret Nordlys Massør / Massageterapeut og være medlem af den faglige organisation Nordlys Forum, som administrerer certificeringerne. 
Her kan du finde flere informationer modulerne i Essentiel Massage 

INDIVIDUELLE SESSIONER - Nordlys Essentiel Massage
Essentiel Massage / Berøringsterapi er en dyb indre proces. Terapi for krop og sjæl.

Bestil tid til en behandling
SE MERE

Sådan foregår en Essentiel Massage Session
Essentiel Massage & Berøringsterapi er altid et levende, individuelt og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.
SE MERE

Temasessioner fra tidligere uddannelsesmoduler i Essentiel Massage
Vi har indtil nu designet tolv Essentiel Massage Sessioner. Hver session sætter fokus på et aspekt af den Essentielle kropsterapeutiske udviklingsrejse.

Her er en oversigt over .
SE MERE
Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus
Pris: 5.900Pris: 5.900

Pris: 5.900Pris: 5.900