Essentiel Massage

Essentiel Massage er en smuk og dyb massagemetode, hvor vi forener Kropsmassage, Terapeutisk Coaching og selvudvikling.

Massagen tager udgangspunkt i primært chakrasystemet, som i årtusinder har været et centralt element i østlig spiritualitet, livsforståelse og helbredelsesfilosofi.

Der arbejdes derudover med Polaritetsterapi og relevante energetiske strukturer.

Essentiel Massage er en smuk og dyb massagemetode, hvor vi forener Kropsmassage, Terapeutisk Coaching og selvudvikling.

Massagen tager udgangspunkt i primært chakrasystemet, som i årtusinder har været et centralt element i østlig spiritualitet, livsforståelse og helbredelsesfilosofi.

Der arbejdes derudover med Polaritetsterapi og relevante energetiske strukturer.Uddannelse og udvikling
Ønsker du at udvikle dine terapeutiske massagefærdigheder i en mere psykologisk-energetisk retning, vil Essentiel Massage give dig et væld af færdigheder og et filosofisk, teoretisk og praktisk grundlag for dit arbejde.

Kursusmodulerne udgør i sin helhed et professionelt uddannelsesprogram, og kan hver for sig indgå som specialer i din Nordlys Massør eller Massageterapeut Uddannelse.

Du behøver ikke nødvendigvis at stile efter at blive professionel Essentiel Massage Behandler for at deltage på  modulerne. Du skal blot have deltaget på et Nordlys Massage Grundkursus. 

Essentiel Massage vil give dig en integreret krops-psykologisk baggrund for bevidsthedstræning, og Essentiel Massage er også godt et supplement, hvis du fx. arbejder med Coaching, Terapeutisk Coaching, eller er medlem af en Beyond Gruppe. Vores kursus i Wellnessmassage og øvrige kurser massage, vil være nyttige, men er ikke en forudsætning for at deltage.

De fire kursusmoduler i Essentiel Massage har et overordnet tema: 'Hjertets Intelligens', 'Tilblivelsen',  'Fornyelse' og 'Transformation'. Du kan tage modulerne i den rækkefølge, du ønsker, og de er hver for sig et afrundet tema. Endvidere afholdes der MasterWorkshops efter behov.

Der er udviklet Tolv Temasessioner i Essentiel Massage, som hver sætter fokus på et aspekt i den kropsterapeutiske udviklingsproces. 

Hvert tema beskriver en indfaldsvinkel, og er som et  landkort over kroppen og sindet, du kan navigere efter, når du giver en massage.

På hvert modul lærer du tre sessioner. Efterhånden som din erfaring vokser, kan du mere mere individuelt sammensætte en Essentiel Massage med inspiration fra flere sessioner.  

Se under de enkelte kursusmoduler, hvilke temaer, vi arbejde med. Kursusformen skifter mellem oplæg, meditation, demonstrationer, og praktisk udveksling med Essentiel Massage.


Chakrafilosofien er udgangspunktet

Chakraerne forbinder kroppen og sindet. De vigtigste Chakraer er placeret  på kroppens centerlinje som den overordnede struktur i vores energisystem. De er vigtige i vores bevidsthedsudvikling, og på kursusmodulerne vil vi løbende arbejde på at uddybe denne viden og forståelse af chakraerne.

Udover de Primære Chakras vil du lære om det Sekundære Chakra System, Polaritetsterapi,  relevante kropsenergetiske strukturer og Energetisk Berøring.

Kropsmassage. Vi anvender en bred vifte af massage- og berøringsteknikker. Selve massagen er en blid oliemassage, som får klienten til at slappe af. I massagen integreres arbejdet med chakraerne og energisystemerne. Der gives somme tider en verbal guidens, så klienten støttes i at give slip på kroppens og sindets spændinger.

Clearing er en særlig, monolog samtaleteknik, som åbner for selvrefleksion. Teknikken er udviklet sammen med Essentiel Massage, men har vist sig at at være et stærkt terapeutisk oprydningsværktøj med mange anvendelsesmuligheder. Clearing indgår ofte i en Essentiel Massage, og munder ud i, at man får afklaret sine intentioner med sessionen. Du får efterhånden en bred samling "Clearing Kort", du kan benytte i din egen udvikling og i dit arbejde med andre.

Coaching eller Terapeutisk Coaching, kan indgå, hvis du i forvejen har erfaring fra coachinguddannelse eller Beyond-grupper. Coaching sætte dine personlige oplevelser ind i en udviklingsmæssig sammenhæng, hvor du får vejledning og feedback. 

Essentiel Massage sigter mod at forløser de spændinger livet og vores livsstil har efterladt i kroppen, så kropsglæden og følelseslivet kan udvikle sig på en naturlig og fri måde. 

Meditativ Praksis er grundlaget for en dybere kontakt med chakraerne og indblik i sindets nuancer. Chakrameditationerne du lærer, er en nutidige fortolkning af traditionelle indiske og tibetanske anvisninger. 

Planlagte kursusmoduler:
Du kan tilmelde dig modulerne enkeltvis og der er ingen bestemt rækkefølge.

Essentiel Massage - TILBLIVELSEN
Vi sætter fokus på livets begyndelse og de spor, som er efterladt i vores krops-sind fra fødslen og i de første leveår.

Derefter arbejder vi med balancen mellem de indre feminine og maskuline egenskaber.

I sidste fase fokuserer vi på, hvordan man giver slip på udtjente mønstre og giver sig selv en frisk start.
SE MERE

Essentiel Massage - TRANSFORMATION
I de to første sessioner arbejder vi med frigørelse fra emotionelle mønstre med særligt fokus på stivnede ego-mønstre og vaner. Forholdet mellem personlighed og essens. Her er særligt fokus på Tredje Chakra (Solar Plexus) og Fjerde Chakra (Hjertet). ...
SE MERE

Essentiel Massage - FORNYELSE
Vi begynder med at sætte fokus på det at udtrykke sig og at få det frem, man har på hjerte.

Den anden session er en smuk og avanceret "Genfødselsrejse". Massagesessionen bliver en form for ritual, som hjælper dig til at nulstille bevidstheden og give dig selv en frisk start.
Til sidst følger en session, hvis mål er, at genkende og integrere essentielle egenskaber og forblive essentielt vågen, samtidig med at man er aktiv i den normale bevidsthed.

Den tredje session er en smuk og avanceret "Genfødselsrejse", som hjælper dig til at nulstille dit sind og give dig selv en frisk start.
SE MERE

Essentiel Massage - HJERTEBEVIDSTHED
V fokuserer på tre Essentiel Massage Sessioner som på hver deres hjælper os til at bane vejen til ´Hjertets Visdom´, uanset hvilke omstændigheder man befinder sig i.

Vi arbejder med kropspsykologisk dialog og indfølende massage.

De tre sessioner hedder:

"Grounding og Glæde"
"Relationer og Netværk" og
"Åbent Hjerte"

SE MERE

Essentiel Massage WORKSHOP
Workshop, hvor vi arbejder med principperne Essentiel Massage, på tværs af sessionerne.

Du lærer at analysere din klients behov opbygge en sessi, der præcist svarer sil dette.

Mere information følger, når modulet sættes i kalenderen.
SE MERE


Professionel Essentiel Massage Terapeut
Ønsker du at udbyde Essentiel Massage i Nordlys-regi, skal du aftale det med Philip Neess. 
  • Du skal i udgangspunktet have deltaget i mindst tre af de fire moduler. 
  • Dertil skal du have god behandlererfaring og være moden til at arbejde professionelt med klienter på et dybere niveau. 

Her kan du finde flere informationer modulerne i Essentiel Massage 

Sådan foregår en Essentiel Massage Session
Essentiel Massage er altid et levende og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.
SE MERE

Temasessioner du kan vælge i Essentiel Massage
Vi har indtil nu designet tolv Essentiel Massage Sessioner. Hver session sætter fokus på et aspekt af den Essentielle kropsterapeutiske udviklingsrejse.

Her er en oversigt over .
SE MERE


Assisterende underviser: Marianne Wind

Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus


Essentiel Massage - Efterår 2023
Tid: 11. - 15. oktober 2023

Lærer: Philip Neess
Marianne Wind
Sted: Silkeborg


Pris: 5.900Pris: 5.900Essentiel Massage - Efterår 2024
Tid: 9. - 13. oktober 2024

Lærer: Philip Neess
Marianne Wind
Sted: Silkeborg


Pris: 5.900Pris: 5.900