CHAKRA·VISDOM
Efteråret 2023
- Fra Stress til Sindsro

Hvordan passer man på sin energi og skaber transformation, så man løbende forvandler følelsesmæssig stress til sindsro.

Vi dykker ned i SOLAR PLEXUS CHAKRAETs labyrintiske univers og rydder op. Et fascinerende og udfordrende kropspsykologisk område, som mange mennesker har vanskeligheder med i vores tid.

Du inviteres kropsligt og mentalt til at udforske nogle af de mest følsomme og sårbare områder, så du kan sætte din egen dagsorden, og bruge dig selv bedre, som den du er.

Hvordan passer man på sin energi og skaber transformation, så man løbende forvandler følelsesmæssig stress til sindsro.

Vi dykker ned i SOLAR PLEXUS CHAKRAETs labyrintiske univers og rydder op. Et fascinerende og udfordrende kropspsykologisk område, som mange mennesker har vanskeligheder med i vores tid.

Du inviteres kropsligt og mentalt til at udforske nogle af de mest følsomme og sårbare områder, så du kan sætte din egen dagsorden, og bruge dig selv bedre, som den du er.
"Stress er som at kæmpe mod strømmen. 
Sindsro er at glide med den og finde harmoni i hver bølge."

Fra Stress til Sindsro

Områderne omkring Solar Plexus og midten af torsoen udgør et kraftcenter, vores indre ildsted. Når der er balance i dette område, åbner det op for livets ressourcer, giver os overblik, dømmekraft og evnen til at navigere uanset ydre omstændigheder. Vi oplever optimalt liv og naturlig udvikling.

Ubalancer i Solar Plexus-området kan manifestere sig på to måder:

 • For meget energi er en forceret tilstand, hvor vi overforbruger os selv og slider os selv (og andre) op. Vi bruger, dominerer, skubber og presser. Vi ønsker mere, kræver mere, end vi kan omsætte og glæde os over. Dette skaber en tilsyneladende stærk personlighed, men også en voksende meningsløshed, falsk stolthed, tomhed samt risiko for stress og udbrændthed. Prisen betales først af de mennesker, vi omgiver os med, men senere får vi selv regningen.
 • For lidt energi er en underskudstilstand, der manifesterer sig som lukkethed, manglende overskud og overfølsomhed. Det viser sig som lav selvtillid, snæversynethed, lav selvfølelse, nervøsitet og frygt. Den lave energitilstand opstår ofte som en følge af tidligere overbelastning.

Mange mennesker pendler mellem disse to tilstande på en opslidende måde. Det er denne proces, vi fokuserer på i dette modul.

Rummelig balance er vores naturlige tilstand. Vi er i stand til at være både nede og oppe i vores energi, men det skal ske inden for de naturlige grænser, der betinges af vores krop og psykiske grundtilstand. 
Vi skal rydde op, styrke energibevægelserne, skabe naturlig polaritet og lære at pleje vores energi på en sund måde. 
Dette fører til en sindstilstand funderet i sindsro, åbenhed og tillid. Det er herfra, vi oplever blomstring, nærvær og lethed. Vi kan føle taknemmelighed, håb og en ægte oplevelse af selvværd, fællesskab samt omsorg for hinanden og verden.

Temaer i dette modul
 • Chakrasystemets "anatomi" i relation til krops-psykologi, anatomi og bevidsthedsperspektiver.
 • Overblik over de syv Primære Chakraer og deres indbyrdes forbindelser.
 • Solar Plexus Chakraets bevidsthedsfelt, evolutionære betydning, psykologi, potentiale og udfordringer. 
 • Samspillet mellem MIG/Ego og VI/Andre/Fællesskaber. Subjekt og Objekt 
 • At forstå hvad VISDOM er. Kontakt med visdomsbevidstheden.
 • Solar Plexus kropsområder og samspil med andre Chakras
 • Polaritetsterapi, Energistrømme og Sekundære Chakras. Berøringserapeutisk metodik.
 • Stress. Symptomer i energien, psykologien og kroppen. "Stress Blindhed" og behandlingsstrategier. 
 • Sindsro, Sensitivitet og Robusthed. Aflastning af nervesystemet. Sænke stress.
 • Lokalisering af tilgængelige potentialer, udfordringer, ubalancer, blindheder og muligheder. 
 • Terapeutisk Coaching, diagnosticering og tilrettelæggelse af Essentiel Massage (/Berøringsterapeutisk) Session. 
 • Tilrettelæggelse og forberedelse. Intension og ønsker. 
 • Valg af understøttende massage og specifikke behandlingsmetoder.
 • Forberedende supervisioner. 
 • Udveksling af Essentiel Massage Sessioner. 
 • Opfølgende Supervisioner. Gruppe- og Erfaringsdelinger.
 • Meditation, meditative øvelser Visualisering, og Subtil Sansetræning.

GENERELT OM KURSERNE I ESSENTIEL MASSAGE & BERØRINGSTERAPI

ESSENTIEL MASSAGE er en gren af Nordlys Massage, hvor vi tager udgangspunkt i modtagerens eller klientens psykiske tilstande og essentielle udviklingsønsker, og det danner grundlag for kropsmassage og energiarbejde. Essentiel Massage er let, afspændende og helkropsorienteret, og der anvendes som regel olie på kroppen.

BERØRINGSTERAPI
er en behandlingsmetodik, vi har udviklet parallelt med Nordlys Massage. Her er modtageren eller klienten påklædt under behandlingen. Der arbejdes med berøring, let tryk og massage.

Modulerne kan indgå som speciale 
i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen, Nordlys Massør Uddannelsen, Nordlys Berøringsterapeut Uddannelsen og som efteruddannelse for samme.

Du behøver ikke at have deltaget i tidligere moduler i Essentiel Massage. Modulerne kan stå alene, men de udgør samtidig en videreudvikling af alt vores tidligere arbejde med chakrasystemer og Essentiel Massage.

Kursusdagene er veksler mellem Meditation, Undervisning, Terapeutiske Coachingsamtaler, Gruppesamtaler, Massage-og Berøring og Supervision. 

Det er vigtigt, at du på forhånd er i stand til at give en Nordlys Massage Grundform, da der ikke vil være praktisk massageundervisning. Hvis du ikke har arbejdet med massage i stykke tid, anbefaler jeg, at du giver og modtager et par massager inden kurset for at genopfriske dine færdigheder.
Alternativt foreslår jeg at du gentager kurset Nordlys Massage Grundform.

Her kan du finde flere informationer om Essentiel Massage 


Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus
Varighed: 5 dage / 41 timer
Mødetider: Første dag: 9.45 - ca.18.30
Mellemliggende dage: 8.45 - ca.18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Pris: 5.900Pris: 5.900Chakraterapi - masterworkshop interesseliste
Tid: Datoerne er ikke fastlagt!

Lærer: Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 0Pris: 0