Sådan foregår en Essentiel Massage Session

Essentiel Massage & Berøringsterapi er altid et levende, individuelt og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.

Essentiel Massage & Berøringsterapi er altid et levende, individuelt og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.Essentiel Massagen er nænsom, indfølende og intuitiv og bygger videre på Nordlys Massagens mange metoder og facetter. 
I Essentiel Massage fokuserer vi  særligt på de kropsenergetiske strukturer, ubalancer og blokeringer, og samspillet med de dybere psykologiske og bevidsthedsmæssige processer. Temasessioner du kan vælge i Essentiel Massage

Hver terapeut har naturligvis sin stil og arbejdsform, så aftal altid individuelt med terapeuten, hvordan det foregår.

Grundstrukturen i en Essentiel Massage Session

1. Terapeutisk forsamtale
 • I løbet af forsamtalen aftaler vi, hvad du som modtager / klient ønsker at udforske og arbejde med.
  Ud fra dine ønsker tilrettelægger Terapeuten sessionen og lægger eventuelt nogle Temakort frem, som du kan vælge iblandt. Dit valg danner så grundlag for det videre forløb.
 • En anden mulighed er, at terapeuten, ud fra dine ønsker, individuelt tilrettelægger den efterfølgende massage / behandling.
  Her kan alle CHAKRAER og relevante behandlingsmetoder i princippet indgå.
 • Hvis du aftaler et et længere forløb, hvor i vælger at anvender Temakort, kan alle temakort efterhånden blive lagt frem, og og du vil få en unik og systematisk støtte til din terapeutiske udviklingsproces.
 • Clearing er en særlig monolog baseret teknik, hvor du spontant svarer på de spørgsmål terapeuten læser op.
  Du får ingen kommentarer eller respons. Virkningen sker gennem din egen oplevelse af, hvad der kommer op fra sindets dyb.
  Clearingen foregår i et ubetinget fortrolighedsrum, og terapeuten vil aldrig senere snakke med dig eller andre om, hvad du har sagt, med mindre det sker på dit initiativ. Dette livslange løfte får du hver gang en Clearing begynder. 
  Clearing afsluttes med, at du formulerer din INTENTION for selve Massagen / Behandlingen. Det kan fx være BESLUTNING eller en BEKRÆFTELSE, som tages med ind i massagen.
 • Terapeutisk Coaching er en samtale hvor vi arbejder med dine kropslige, psykologiske og eksistentielle ønsker og udfordringer,. Samtalen fører direkte over i kropslige Massage eller Merøringsterapeutiske  behandling. 
3. Massage og Energiarbejde. 
 • Massagen begynder med åbning, som du kender den fra Nordlys Massage, og du får en generel kontaktgivende og afspændende massage. 
 • Herefter arbejdes ud fra et oplægget, som svarer til det Tema, du har valgt. Hvert tema knytter sig til særlige kropsområder og energetiske strukturer. Der lukkes op, gås i dybden, skabes forløsning og befrielse.
 • Somme tider giver vi anvisning på, hvor du skal rette din opmærksomhed, noget du skal tænke på, eller du bliver gjort opmærksom på din Intention.
 • Massagen bliver mere intuitiv og kreativ, efterhånden som kroppen og energien mere er åben. Her kan i princippet inddrages enhver teknik og arbejdsform, som ligger indenfor rammerne af det der er aftalt.
 • Massagen afrundes.
 • Hvile og eftersamtale  Efter en kort hvileperiode kan du dele din oplevelser og evt.få  instruktion eller forslag til hjemmearbejde eller øvelser.
 • Herefter aftales det videre forløb.