Sådan foregår en Essentiel Massage Session

Essentiel Massage er altid et levende og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.

Essentiel Massage er altid et levende og spontant møde. Vi støtter os til en overordnet fremgangsmåde, som sikrer, at Klienten får mest ud af det tema, der er i fokus.Essentiel Massagen er nænsom, indfølende og intuitiv og bygger videre på Nordlys Massagens mange metoder og facetter. 
I Essentiel Massage fokuserer vi  særligt på de kropsenergetiske strukturer, ubalancer og blokeringer, og samspillet med de dybere psykologiske og bevidsthedsmæssige processer. Temasessioner du kan vælge i Essentiel Massage

Grundstrukturen i en Essentiel Massage Session

1. Terapeutisk forsamtale
 • i forsamtalen aftaler vi, hvad du ønsker at udforske og arbejde med . 
 • Ud fra dine ønsker lægger Terapeuten nogle Temakort frem, som du kan vælge iblandt. og så danner dit valg grundlag for det videre forløb.
 • Hvis du aftaler et I aftaler et længere forløb, kan alle temakort  blive lagt frem, og så vil du efterhånden komme gennem alle temaerne.
  Dette er den optimale kropspsykologiske støtte du kan få i din Selvudviklingsproces. 
2. Clearing og Intention
 • Clearing er en særlig monolog baseret teknik, hvor du spontant svarer på de spørgsmål terapeuten læser op. Du får ingen kommentarer eller respons. Virkningen sker gennem din egen oplevelse af, hvad der kommer op fra sindets dyb. Clearingen foregår i et ubetinget fortrolighedsrum, og terapeuten vil aldrig senere snakke med dig eller andre om, hvad du har sagt, med mindre det sker på dit initiativ. Dette livslange løfte får du hver gang en Clearing begynder. 
 • Clearingfasen afsluttes med, at du formulerer din INTENTION for selve massagen. Det kan fx være BESLUTNING eller en BEKRÆFTELSE, som tages med ind i massagen.
3. Massage og Energiarbejde. 
 • Massagen begynder med åbning, som du kender fra Nordlys Massage, og du får en generel kontaktgivende og afspændende massage. 
 • Herefter arbejdes ud fra et oplægget, som svarer til det Tema, du har valgt. Hvert tema knytter sig til særlige kropsområder og energetiske strukturer. Der lukkes op, gås i dybden, skabes forløsning og befrielse.
 • Somme tider giver vi anvisning på, hvor du skal rette din opmærksomhed, noget du skal tænke på, eller du bliver gjort opmærksom på din Intention.
 • Massagen bliver mere intuitiv og kreativ, efterhånden som kroppen og energien mere er åben. Her kan i princippet inddrages enhver teknik og arbejdsform, som ligger indenfor rammerne af det der er aftalt.
 • Massagen afrundes.
4. Essentiel forsegling
 • Forseglingen er afslutningen på massagen. Medens du er helt i hvile, berører terapeuten dine Chakras, og guider dig, så du kan fokusere på de Essentielle Egenskaber, der er åbnet adgang til i løbet af sessionen. Forseglingen er et dybt, smukt, meditativt ritual.     
5. Hvile og Eftersamtale 
 • Efter en kort hvileperiode kan du dele din oplevelser og evt.få  instruktion eller forslag til hjemmearbejde eller øvelser.
 • Herefter aftales det videre forløb.