Sådan bliver du Massageterapeut

NORDLYS Massage Terapeut Uddannelsen er er en kombination af en personlig udviklingsproces og en fagligt højkvalificerende massageuddannelse. Uddannelsen er godkendt af Sundhedsrådet.
Her kan du se uddannelsesnormerne:

To Uddannelsesniveauer: NORDLYS Massage-niveau (NM) eller NORDLYS-RAB-Niveau

NORDLYS Massage Terapeut Uddannelsen er er en kombination af en personlig udviklingsproces og en fagligt højkvalificerende massageuddannelse. Uddannelsen er godkendt af Sundhedsrådet.
Her kan du se uddannelsesnormerne:To Uddannelsesniveauer: NORDLYS Massage-niveau (NM) eller NORDLYS-RAB-Niveau


Du kan uddanne dig som NORDLYS Massage Terapeut på to niveauer:

  • NM-niveau (NORDLYS Massage) eller 
  • NM-RAB-Niveau, hvis du yderligere ønsker offentlig registrering efter RAB-lovgivningen (Registreringsordning for Alternative Behandlere).

Begge niveauer giver dig fuld baggrund for at praktisere professionel Terapeutisk Massage.

NM-niveauet er en fuld Massageterapeutuddannelse med alle nødvendige kvalifikationer til at praktisere professionel massage. Dette niveau giver adgang til optagelse i den faglige forening Nordlys Forum og optagelse på NORDLYS' officielle henvisningsliste.

NORDLYS-RAB-niveauet udvider NM-niveauet med de fællesfag, der er en forudsætning for godkendelse efter den offentlige Registrering som Alternativ Behandler - RAB-ordningen - og for MOMS-fritagelse. Dette niveau giver adgang til optagelse i den faglige forening NORDLYS-RAB, som er registreringsberettiget af Sundhedsstyrelsen.

 

Tre Certificeringsnormer

Fælles for alle tre certificeringer: du er medlem af Nordlys Forum og har tegnet erhvervsansvarsforsikring.

For at færdiggøre din uddannelse som NORDLYS Massage terapeut og blive certificeret, skal du gennemføre følgende

Certifikat som NORDLYS Massage Terapeut på NM-niveau

1. Faglig undervisning
Du skal have gennemført Massage Grundformen TriggerpunktmassageWellness massage 
og Massageterapeut Uddannelsens Hovedmodul 

2. Specialisering
Med disse kursusmoduler kan du tilpasse din uddannelse så den passer til din interesse og behov. Det samlede timetal for specialiseringsmodulet skal være mindst 97 undervisningstimer. Timetal for de enkelte moduler/kurser fremgår af Kursusoversigten. Du kan vælge mellem følgende:

Det samlede timetal for de obligatoriske moduler og specialiseringsmodulet udgør mindst 450 undervisningstimer.

3. Egen Massageterapi
Du skal have modtaget mindst 3 massagesessioner hos en uddannelsesmassageterapeut. Henvisningslisten finder du HER eller ved at kontakte os.

4. Supervision og Træningspraksis
Fra det tidspunkt, hvor du har påbegyndt Massageuddannelsens Hovedmodul, skal du give mindst 20 massagesessioner, som du selv arrangerer. Sessionerne skal overholde Nordlys Massagens principper. De skal journalføres og snakkes igennem med en NORDLYS Uddannelses-Supervisorer.
Du skal i løbet af Hovedmodulet modtage mindst 3 supervisioner.
Her kan du se hvilken SUPERVISORE, du kan henvende dig til for at få supervision.

5. Certificering og mulighed for medlemskab af Nordlys Forum
Dine rettigheder, når du er uddannet på NM-niveau
Som NORDLYS Massageterapeut på NM-niveau kan du søge optagelse på Henvisningslisten.
Optagelsen sker i samarbejde med foreningen NORDLYS Forum (www.nordlysforum.dk) efter de almindeligt gældende regler.
Som NORDLYS Massageterapeut og med Medlemskab i NORDLYS Forum samt erhvervsansvarsforsikring har du ret til at blive CERTIFICERET NORDLYS MASSAGETERAPEUT.

Anvendelse af logoer, det beskyttede mærke Nordlys Massage® og optagelse på vores behandlerliste forudsætter, at du er medlem af foreningen NORDLYS Forum og følger foreningens efteruddannelsesprogram.

NORDLYS Massage Terapeut Trainee og  Nordlys Massør Trainee certificering

Med Massør certificeringen har du tilladelse til at udbyde Nordlys Wellness Massagerne på professionel basis og må kalde dig Nordlys Massør - en ordning mange benytter, og som betyder, at du hurtigt kan komme i gang. Du vil modtage et Nordlys Massør Certifikat, når du har gennemført følgende:

1. Faglig undervisning

Du skal have gennemført Massage Grundformen og første modul af Massageterapeut Uddannelsens Hovedmodul 

2. Egen Massageterapi
Du skal have modtaget mindst 3 Massage-sessioner hos en Uddannelses-massageterapeut, som du kan finde på her på Henvisningslisten eller ved at kontakte os.

4. Supervision og Træningspraksis
Du skal have givet 10 masssagesessioner, som du selv arrangerer. Sessionerne skal overholde Nordlys Massagens principper. De skal journalføres og snakkes igennem med en NORDLYS Uddannelses-Supervisor.
Du skal have modtaget mindst 1 supervision.
Her kan du se hvilke SUPERVISORE, du kan henvende dig til for at få supervision.

Certifikat som NORDLYS Massage Terapeut på RAB-niveau

1. Obligatoriske moduler
    Samme som NM-Niveauet. Se ovenfor.

2. Specialisering
    Samme som NM-Niveauet. Se ovenfor.

3. Egenterapi
    Samme som NM-Niveauet. Se ovenfor.

4. Øvepraksis og Supervision
    Samme som NM-Niveauet. Se ovenfor.

5. Anatomi og Sygdomslære
For at leve op til Sundhedsrådets og dermed samfundets krav til en Registreret Alternativ Behandler - RAB - skal du gennemføre 200 timers eksamensafsluttet undervisning i Anatomi og Fysiologi samt 100 timers eksamensafsluttet undervisning i Sygdomslære og Farmakologi.

Denne undervisning kan du få på en af Nordlys godkendt skole.

6. Certificering og mulighed for medlemsskab af Nordlys Forum
Dine særlige rettigheder, når du er uddannet på RAB-niveau
Som NORDLYS Massageterapeut på RAB-niveau kan du søge optagelse på Henvisningslisten.
Optagelse sker i samarbejde med foreningerne NORDLYS Forum (www.nordlysforum.dk) og NORDLYS RAB (www.nordlysrab.dk) efter de almindeligt gældende regler.
Som NORDLYS Massageterapeut og med medlemsskab i NORDLYS RAB samt erhvervsansvarsforsikring har du ret til at blive CERTICERET NORDLYS RAB MASSAGETERAPEUT.

Anvendelse af logoer, det beskyttede mærke Nordlys Massage® og optagelse på vores behandlerliste forudsætter, at du er medlem af foreningen NORDLYS Forum og NORDLYS RAB og følger foreningernes efteruddannelsesprogram.

Når du er færdiguddannet på NORDLYS-RAB niveau, opfylder du de uddannelsesmæssige betingelser for at blive registreret efter den offentlige Registrering som Alternativ Behandler - RAB-ordningen - og du har mulighed for MOMS-fritagelse.

Registrering sker gennem den faglige forening NORDLYS-RAB, som er registreringsberettiget af Sundhedsstyrelsen.  Læs mere om RAB-ordningen på www.Sundhedsstyrelsen.dk