HÅNDBOG for Nordlys Kursister

 

Afbestilling/Fravær på grund af Sygdom

Bliver du forhindret i at deltage i et kursus på grund af sygdom, kan du deltage på et tilsvarende erstatningskursus for 25 % af prisen - RABAT = 75%. Denne mulighed har du i op til 2 år.

Du kan i mange tilfælde gentage et kursus for 50% af prisen, forudsat at der er ledige pladser kort før startdagen.

Det er en forudsætning, at kurset, du framelder dig på grund af sygdom, er betalt.