Frameldings- og Afbestillingsregler


En tilmelding er bindende, og du er forpligtet til at betale kursusafgiften. Melder du afbud gælder følgende:

 • Modtager vi din framelding mindst 35 dage før et kursus eller en uddannelsesseries start kan forudbetalingen overføres til andet kursus / udannelsesserie. Afbudsafgift for et enkelt kursus eller en kort serie (op til 3 sammenhængende delkurser) er kr. 200,-. For længere serier kr. 600,-.
 • Modtager vi din framelding 34 - 21 dage før start eftergives restbetalingen, men forudbetalingen kan ikke overføres.
 • Modtager vi din framelding 20 - 0 dage før start skal hele kursusafgiften betales, og indbetalt kursusafgift kan ikke overføres. Se om sygdom herunder.
 • Alle afbud skal meddeles skriftligt pr. brev, e-mail eller telefonisk i kontorets åbningstid for at have frigørende virkning - ikke ved indtaling på telefonsvareren.
 • Afbrydes et påbegyndt kursus, en kursusserie eller udddannelse forfalder hele restbeløbet til betaling. Du kan indbetale hele beløbet eller fortsætte efter den indgåede betalingsaftale.
 • Overflytning til anden kursusserie [SE HER]
 • Beløb udbetales ikke, med mindre du har indbetalt mere, end du skulle, eller der foreligger helt specielle grunde til dit afbud (fx alvorlig ulykke, meget langvarig sygdom). Udbetales et beløb fratrækkes dobbelt afbudsafgift.
 • Beløb som overføres skal være benyttet på et andet kursus senest 12 måneder efter afbudsdatoen. Benyttes beløbet ikke inden dette tidsrum, er det tabt.

Sådan melder du afbud:

Alle afbud skal meddeles enten pr. breve-mail nc@nordlys.dk eller
telefon 0045 86811081 [Se kontorets åbningstider] for at have frigørende virkning;

NB! Afbud indtalt på telefonsvareren registreres ikke.


Bekræftelse og slutafregning

 • Vi bekræfter altid modtagne afbud skriftligt 
 • Eventuelt skyldige beløb for kurset skal indbetales senest 8 dage efter afbuddet.
 • Eventuelt tilgodehavende bliver overført til et andet kursus efter dit ønske, eller beløbet sættes på en tilgodehavendekonto, indtil du bestemmer dig for,  hvilket andet kursus, du ønsker at deltage på, hvor beløbet kan anvendes. Se ovenfor under "Beløb som overføres" om tidsbegrænsning i anvendelsen.