HÅNDBOG for Nordlys Kursister

 

Aflysning af et kursus eller arrangement

Det sker sjældent, at vi må aflyse et kursus, men bliver det nødvendigt, giver vi besked pr. mail eller telefon, senest 6 dage før kursets start, til den e-mail adresse eller det telefonnummer, der er oplyst overfor NORDLYS.
Senere aflysning vil kun forekomme, hvis læreren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på grund af sygdom eller force majeure.

Du vil blive tilbudt overflytning til et erstatningskursus ved først givne lejlighed eller vil omkostningsfrit få udbetalt eller overflyttet acontoindbetaling til et andet kursus efter dit ønske.

Såfremt det ikke er muligt at finde et andet kursus, du ønsker at deltage på, refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto.

NORDLYS påtager sig ikke ansvar for deltagernes eventuelle tab i forbindelse med rejsearrangementer, hotelreservation eller anden ulejlighed i forbindelse med aflysning af et kursus.