HÅNDBOG for Nordlys Kursister

 

Tilstedeværelse på kurserne

Af hensyn til undervisningen og for din egen skyld, forventer vi, at du er tilstede i fuldt omfang under kurset. Skulle du blive forhindret skal du straks give besked til kontoret eller underviseren. dagene er ret intensive og vi anbefaler at du holder aftnerne fri for andre arrangementer. 

  • Undgå andre aftaler når du er på kursus
  • Hold aftenerne fri
  • Dagene er intensive, og der kan være opgaver om aftenen
  • Afslutningstiden og pausetidspunkter kan overskrides, dog fastholdes afslutningstiden altid sidste kursusdag.
  • Skulle du af uopsættelige grunde ikke kunne være tilstede i et kort tidsrum under et kursus, skal dette aftales med underviseren, som individuelt afgører om fraværet har indflydelse på, om kurset kan betragtes som gennemført.