NORDLYS RAB Bestyrelsen

FORENINGEN NORDLYS RAB´S BESTYRELSE

Formand
Edith Staun Ottosen

Næstformand
Mette Aagaard

Kasserer
Anne Neess

Øvrige medlemmer:

Philip Neess

Maren Elsebeth Nielsen

 

Suppleanter
Margrethe Ibsen


Henvendelse rettes til foreningens sekretariat eller formanden

 

Sekretariat                                                                                                       

Nordlys Forums Sekretariat

Almindsøvænget 4

8600 Silkeborg

Telefon +45 86 81 10 81

e-mail nc@nordlys.dk


Formand

Edith Staun Ottosen

Herningvej 158

9220 Ålborg Øst

Tlf. 40216928

Mail edith@mail1.stofanet.dk