NORDLYS RAB Bestyrelsen

FORENINGEN NORDLYS RAB´S BESTYRELSE

Formand: Edith Staun Ottosen

Næstformand: Kirsten Johansen

Kasserer: Anne Neess

Gitte Theil Pedersen

Maren Elsebeth Nielsen

 

Suppleanter:  Mette Aagaard og Philip Neess


Henvendelse rettes til foreningens sekretariat eller formanden:

 

Sekretariat                                                                                                       

Nordlys Forums Sekretariat

Almindsøvænget 4

8600 Silkeborg

Telefon +45 86 81 10 81

e-mail nc@nordlys.dk


Formand:

Edith Staun Ottosen

Herningvej 158

9220 Ålborg Øst

Tlf. 40216928

Mail edith@mail1.stofanet.dk