Specialpædagogisk Massage for børn

NORDLYS®


Børnemassage - trivsel og pædagogik

Igennem massage og berøring påvirker vi følesansen, som har en afgørende betydning for menneskets udvikling, motorik og relation til andre mennesker.

Massage og berøring er et oplagt pædagogisk redskab. Den kan bruges til at øge trivsel og til at styrke tillid, tryghed og relation, både når det bruges barn til barn, og når det bruges i specialpædagogiske sammenhæng. Når man er tryg og har tillid til omgivelserne, øges modet til at indtage og undersøge verden og indgå i relationer til de mennesker, der er omkring os.

Massage i pædagogisk arbejde eller hjemme med egne børn, er meget mere end selve berøringen. Hele tilgange til barnet og aflæsningen af det enkelte barns behov, er afgørende for effekten og oplevelsen af massagen.

Specialpædagogisk massage

Igennem massage og berøring påvirker vi følesansen, som har en afgørende betydning for menneskets udvikling, motorik og relation til andre mennesker.

Massage og berøring er et oplagt pædagogisk redskab. Den kan bruges til at øge trivsel og til at styrke tillid, tryghed og relation, både når det bruges barn til barn, og når det bruges i specialpædagogiske sammenhæng. Når man er tryg og har tillid til omgivelserne, øges modet til at indtage og undersøge verden og indgå i relationer til de mennesker, der er omkring os.

Massage i pædagogisk arbejde eller hjemme med egne børn, er meget mere end selve berøringen. Hele tilgange til barnet og aflæsningen af det enkelte barns behov, er afgørende for effekten og oplevelsen af massagen.Specialpædagogisk massage

I specialpædagogiske sammenhænge har massage vist sig at være et fantastisk redskab til at skabe afspænding, ro, koncentration, positiv kontakt og tillidsfulde relationer. Børnene føler sig mødt, de falder til ro i deres krop, hvilket giver dem tryghed og overskud til at lære og udvikle sig. 

Også i familien er massage mellem børn og forældre en værdifuld, varm og glædesfuld aktivitet. 

På Nordlys holder vi kurser i, hvordan forældre til børn med særlige behov kan lære at give deres barn massage derhjemme. Massage kan være et redskab til at støtte og hjælpe egne børn derhjemme, så der kommer ro og nærvær.
Massage afhjælper taktile problemer og giver bedre søvn og trivsel. Dette kan i perioder kræve daglig massage, hvilket kun forældre har mulighed for at tilbyde deres børn.


Referencer

Du er velkommen til at henvende dig hos nogle af de institutioner, som anvender vore koncepter:

SFO Troldhøjen, Klokkeskovej, Viby J

- kontaktperson: Lene Holst Jensen tlf. 86283022

Børnehuset Troldebusken, Buskelundvej 2C, Silkeborg
- kontaktperson: Bodil Nielsen Tlf. 86824699

SFO Troldhøjen, Fastingsallé 2, 4900 Nakskov, tlf. 54950355
- kontaktpersoner : Astrid Hansen, Sandi Nielsen, Ruth Christensen.