Bruttolønsordningen kan måske hjælpe dig!


Vi er blevet gjort opmærksomme på Bruttolønsordningen, som er en offentlig ordning, der måske er en interessant mulighed for at lade SKAT hjælpe dig med at investere i dig selv.

Bruttolønsordninger, lønomlægninger eller fleksible lønpakker er samlede betegnelser for de ordninger, hvor du i en periode modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (f.eks. uddannelse, coaching, internet el. lign.) - og samtidig i samme periode går ned i bruttoløn.


Vi er blevet gjort opmærksomme på Bruttolønsordningen, som er en offentlig ordning, der måske er en interessant mulighed for at lade SKAT hjælpe dig med at investere i dig selv.

Bruttolønsordninger, lønomlægninger eller fleksible lønpakker er samlede betegnelser for de ordninger, hvor du i en periode modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (f.eks. uddannelse, coaching, internet el. lign.) - og samtidig i samme periode går ned i bruttoløn.
Du aftaler med din arbejdsgiver, at du får en del af din løn i form af et gode - f.eks. en uddannelse - og på den måde får du mulighed for at modregne prisen på uddannelsen i din løn. 

Det er i princippet stadig dig, der betaler uddannelsen, men fordi du betaler den før skat, så får du den reelt for ca. halv pris eller mindre. 

Et forenklet eksempel: Du ønsker at tage NORDLYS MasterCoach Uddannelsen. Uddannelsen varer 18 mdr. og koster kr. 32.400,- (= kr. 1.800,- pr. måned).

Har du f.eks. en fast bruttoløn på 35.000 kr. og du ønsker at bruge bruttolønsordningen til at betale din uddannelse, så hedder din månedlige bruttoløn de næste 18 måneder nu i stedet 33.200,- før skat (din normale løn på 35.000 kr. fratrukket uddannelsens pris fordelt over 18 måneder = 1.800). 

Men fordi uddannelsens pris fratrækkes i din månedlige bruttoløn (før skat) så er forskellen i din månedlige nettoløn (efter skat) ikke 1.800,- om måneden, men kun ca. halvdelen eller mindre. 

Du får altså din uddannelse for ca. halv pris eller mindre (og rentefrit financieret over f.eks. 18 måneder).

Der er nogle simple betingelser, der skal overholdes, men drøft muligheden med din arbejdsgiver. Det betaler sig. 


Vi håber, at ovenstående kan hjælpe dig videre i dine uddannelsesmål