Kontoret holder ferielukket til den 2. august

NORDLYS®Opdateret 12. marts kl. 10.55

Formanden for Nordlys Forum Gitte Theil har netop talt med Hotline for coronavirus, og Sundhedsstyrelsen anbefaler aflysning af alle behandlinger, foreløbig i 14 dage gældende fra d.d. Begrundelsen er at man ikke kan følge anbefalingerne om en afstand på 2 m og at undgå nærkontakt.

Find flere informationer på www.sst.dk.


NYT FRA SUNDHEDSRÅDET
Det skal du vide som alternativbehandler med klinik.
Vi følger løbende udviklingen og vil give besked så snart der er nyt i forhold til klinikker.


 

Her kan du læse svar på de mest almindelige spørgsmål om COVID-19

TIL KLINIKKER:
Vi afventer svar fra Sundhedsstyrelsen, om de anbefaler lukning af klinikker.

Du kan kontakte din forening, og du er altid er velkommen til at kontakte SundhedsRådet på skrivtil@sundhedsraadet.dk

Hold dig opdateret:

·      Læs seneste nyt om COVID-19 på https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

·      Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

·      Tilmeld dig Sundhedsstyrelsens Nyhedsbrev https://www.sst.dk/da/Nyheder/Nyhedsmail

·      På den offentlige hjemmeside virksomhedsguiden.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, du som arbejdsgiver kan have om COVID-19.

Relevante spørgsmål som alternativebehandlere med klinik stiller sig selv i disse dage. 


Må jeg behandle mine patienter med manuel behandling?

Ja det må du. Vi anbefaler, at du af forsigtighedshensyn anvender handsker og selvfølgelig i øvrigt overholder alle skærpede regler for god håndhygiejne, herunder håndvask og afspritning af hænder, brikse osv. Inden og efter hver patient – og i det hele taget følger https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Må jeg afvise en klient, som har været i risikoområde, eller som indenfor de seneste 14 dage har haft tæt kontakt med en person, som er mistænkt for, eller fået påvist COVID-19?

Ja det må du. Du kan af forsigtighedshensyn bede klienten om at blive hjemme fra behandling. Du skal checke risikoområderne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som opdateres løbende. Der er aktuelt en anbefaling, men ikke et påbud fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har været i risikoområder, skal blive hjemme. Hvis din klient har været i risikoområde og ikke er syg eller viser sygdomstegn og gerne vil komme, - så er du ikke forpligtet til at afvise klienten, med mindre du vurderer, at klienten af hensyn til ham selv, dig som behandler, eller andre klienter - bør blive hjemme fra behandling.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister omsætning, som følge af at klienterne selv vælger at blive hjemme fra behandling?

Myndighederne har ikke givet påbud om, at klienter skal blive hjemme fra behandling. Derfor er der ingen kompensation for den omsætning som du mister i den forbindelse

Hvis du er syg

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom. Nogle har tegnet forsikring, så de opnår denne ret efter 1- 3 dages sygdom.

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen således, at behandlere som har direkte kontakt til klienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder.

Skal jeg udsætte planlagte kurser, temadage, møder og andet, hvor vi skal mødes mange kursister og alternativebehandlerer?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du udsætter kurser og anden mødeaktivitet, som ikke er nødvendig af forsigtighedshensyn.

 

Mange kærlige tanker og pas på jer derude.

 

Nana Hellsten

Formand for SundhedsRådet

 

 

skrivtil@sundhedsraadet.dk 

 

www.sundhedsraadet.dk