Dagsorden til Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2018

Onsdag den 30. maj kl. 18.00

 

Generalforsamlingen afholdes på Nordlyscentret.

Almindsøvænget 4. 8600 Silkeborg

Fællesspisning 17.00-18.00

 

 

 

Dagsorden for Nordlys RAB’s ordinære generalforsamling 2018

 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Godkendelse af dagsorden

4.     Formandens beretning

5.     Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2019

6.     Årsrapport for 2017 fremlægges til godkendelse

7.     Budget for 2019 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.  Valg af revisor

10.  Valg af revisorsuppleant

11.  Valg af Etisk Råd

12.  Indkomne forslag

13.  Eventuelt

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

4. Formandens beretning

Nordlys RAB bestyrelse har koncentreret sig om forskellige opgaver i året 2017:

 

*                             at bestyrer RAB i relation til lovgivningen, udstedelse af RAB beviser samt vedligeholdelse af medlemskab.

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for at medlemskabet og dermed registreringen til stadighed er opfyldt. Det indebærer, at man som medlem er ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og ved udgangen af hvert år skriftligt på tro og love, at dokumentere overfor bestyrelsen hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse bliver RAB beviset herefter udstedt og det gældende for et år ad gangen.

*                             Offentlig formidling hos den enkelte behandler

Meningen med RAB beviset er også det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med Nordlys RAB regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter som du udbyder.

 

Regelsættet for god klinisk praksis er nu til at finde, med kun 2 klik på RAB hjemmesiden. Vi opfordrer fortsat vores medlemmer til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med regelsættet for god klinisk praksis.

 

En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt du som behandleren arbejder under.

 

*                             Offentlig formidling på Nordlys RAB hjemmeside

På Nordlys RAB hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Godkendte Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere.

Der er endvidere en liste over RAB behandlerne, samt de etiske regler.

 

*                             Medlemssituationen.

Medlemssituationen.

Der var 65 medlemmer af Nordlys RAB ved udgangen af 2017 lige nu er der 57 medlemmer.

 

 

*                             Persondataloven som trådte i kraft d. 25. maj:

Ulla Brun og jeg var i februar til et møde i Odense, omkring den nye persondataforordning.  I samarbejde med Sundhedsrådet og en anden brancheforening, har vi lagt informationer omkring forordningen ud på foreningens hjemmeside. Medlemmerne må bruge det som inspiration til at udarbejde egen data politik og samtykke erklæring.                                                                       Bøderne ved brud på datasikkerheden er 2-4% af din omsætning.

 

 

Da vi nu skriver 30 maj, går jeg ud fra at i alle har fået læst det og er i gang med at lave jeres datapolitik.

 

Du er data ansvarlig i din egen klinik. Der er kommet strengere regler for hvordan man opbevarer personoplysninger i forbindelse med behandlinger. Journaler med personoplysningerne, som Navn, adresse, telefonnr. og cpr nr., må ikke være tilgængelig for anden part og skal opbevares enten i aflåst skab/ Box, krypteret fil eller USB. Anymiserer evt. journalerne, så hvis der blev indbrud i klinikken, at klienterne ikke kan identificeres. Husk at du altid skal have en samtykkes erklæring fra dine klienter.

Databehandleren er din eksterne samarbejdspartner. Har man et online bookingsystem er man forpligtet til at lave en skriftlig aftale med denne udbyder, således man ved, at egne data i systemet er opbevaret sikkert og forsvarligt. Jeg ved at rigtig mange udbyder selv er obs. på dette og at det helt sikkert er bragt i orden.

 Men husk den skriftlige aftale.

 

 

 

5.       Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse for 2019

A.      Nordlys Massageterapeuter og Berøringsterapeuter

B.      Nordlys Klangmassører (hvis disse godkendes under vedtægtsændringerne)

C.      Nordlys Akupunktører

D.      Medhjælperdeltagelse

 

A.      For 2019 gælder: Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision. 

Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.

       Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse:

·         Triggerpunktmassage

·        Babymassage

·         Tensegrity

·        Gravidmassage

·         Essentiel massage

·         Lymfedrænage

·        Efterfødselsmassage

·        Specialpædagogisk massage

·         Massage til kræftramte

·         Masterclass i massage

·         Geriatriskmassage 1+2

 

·        Specialpædagogisk Børnemassage

·        Barn til barn massage

·        Dorn metoden

 

Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. Dog må der max gå 3 år inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus.

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage- terapeutiske og berøringsterapeutiske kurser.

 

B.      Nordlys Klangmassører:
For 2019 gælder: Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de seneste 2 år samt modtagelse af løbende supervision.
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.

       Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse:

•      Livstonen 1 + 2
•      Masterclass i klangmassage
•      Klang yoga
•      Klang og massage
•      Klang VI
•      Selvklang og Livsglæde

•      Skønhed og klang
•      Klang og polaritet
•      Supervisionskurset i klangmassage
•      Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i Tyskland

 

C.      Nordlys Akupunktører:
For 2019 gælder: Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år,
heraf må mindst 2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren,samt modtagelse af løbende supervision.

Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen):

 

·         Masterclass i Akupunktur på Nordlys v/Elsebeth Lægaard

·         Akupunkturskolen v/ Elsebeth Lægaard.

·         Akupunkturakademiet Århus.

·         Akupunkturskolen i Roskilde.

·         Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler.

·         Universiteterne i Nanjing og Shanghai.

·         Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.

 

D.      Medhjælpsdeltagelse:
Deltagelse som medhjælp/assistent på efteruddannelsesgodkendte kurser kan efter individuel aftale med nordlys indgå som efteruddannelse med 50 %.

 

 

6.       Årsrapport 2017 fremlægges til godkendelse  

 

7. Budget for 2019 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

    Kontingent for medlemmer kr. 600,-
    Nyoptag kr. 1.000,-

 

 

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Edith Staun Ottosen på valg

Næstformand: Ulla Bruun ikke på valg

Kasserer: Anne Neess ikke valg

Franck White ikke på valg

Kirsten Johansen ikke på valg

 

Suppleanter:

Maren Elisabeth Nielsen på valg

Gitte Theil på valg

 

 

9.       Valg af revisor

Jette Eriksen

 

10.    Valg af revisorsuppleant

 

11.    Valg af Etisk Råd

Formand: Peter Wich ikke på valg

Medlem uden for Nordlys: Morten Prahl, på valg - genopstiller

Hanne Overgaard Hansen på valg – genopstiller ikke

 

Suppleant: Ulla Bruun genopstiller

Suplanten er på valg hvert år.

 

12.    Indkomne forslag

 

13.    Eventuelt