Dagsorden til Nordlys Forums ordinære generalforsamling 2019

Mandag den 8. april 2019 kl. 16.30

 

Generalforsamlingen afholdes på Nordlyscentret.

Almindsøvænget 4. 8600 Silkeborg

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Formændenes beretninger og udvalgsberetninger

5.   Koda Gramex

6.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2020

7.   Årsrapport for regnskabet 2018 fremlægges til godkendelse

8.   Budget for 2020 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10.Valg af revisor

11.Valg af revisorsuppleant

12.Beretning fra etisk råd

13.Valg af etisk råd

14. Indkomne forslag

15. Eventuelt
 

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

 

4.   Formandens beretning Nordlys Forum

I udgangen af 2018 var der 158 medlemmer af Nordlys Forum. I dag er vi 137 medlemmer.


Der er blevet etableret en fotobank med fotos til brug i massage og klangmassage. Billederne kan frit bruges af Nordlys Forums medlemmer til markedsføringsmateriale, hjemmesider, opslag på FB m.v.

Hjemmesiden er opdateret på forsikringsdelen med erhvervsløsøreforsikring. Husk også at der ligger hjælp til persondataforordningen, som vi præsenterede på sidste generalforsamling. Det næste vi arbejder på, er at skabe overblik over, hvem af de erfarne Nordlysfolk, man kan booke forretningssparring hos.


Vi har fået etableret en ordning med Onlinebooq til de studerende, der kan få gratis medlemskab i 3 måneder (i stedet for de nuværende 14 dage), så de har ordentlig tid til at afprøve systemet.


Det er vores indtryk, at der stadig er godt gang i fællesskabet i de lokale træningsgrupper. Husk at deltagelse som minimum kræver basismedlem i Nordlys Forum.

Der er kommet nyt layout på certifikater, så det er titlen (f.eks. ”Nordlys coach”) man ser i stedet for årstallet.


Vi er i bestyrelsen optaget af, at Nordlysbehandlinger kommer flere mennesker til gavn. Derfor har vi i det forgangne år forsøgt at nedsætte et markedsføringsudvalg blandt medlemmerne, men det er desværre ikke lykkedes. Nye idéer er velkomne til bestyrelsen.


Vi glæder os til et nyt og spændende år i bestyrelsen.

 

Formandens beretning Nordlys RAB
Medlemssituationen. Der var 57 medlemmer af Nordlys RAB ved udgangen af 2018. Tallene her og nu er som følger: 53 medlemmer. Der er 16 akupunktør, 4 berøringsterapeuter, 32 massageterapeuter og 4 klangmassører.

at bestyrer RAB i relation til lovgivningen, udstedelse af RAB beviser samt vedligeholdelse af medlemskab.

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for at medlemskabet og dermed registreringen

til stadighed er opfyldt. Det indebærer, at man som medlem er ansvarlig for at passe sin

efteruddannelse og ved udgangen af hvert år skriftligt på tro og love, at dokumentere overfor

bestyrelsen hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse

bliver RAB beviset herefter udstedt og det gældende for et år ad gangen.

 Offentlig formidling hos den enkelte behandler

Meningen med RAB beviset er også det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med

Nordlys RAB regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter som du udbyder.

 

Regelsættet for god klinisk praksis er nu til at finde, med kun 2 klik på RAB hjemmesiden. Vi

opfordrer fortsat vores medlemmer til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med

regelsættet for god klinisk praksis.

 

En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt du

som behandleren arbejder under.

 

·         Offentlig formidling på Nordlys RAB hjemmeside

På Nordlys RAB hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for

Godkendte Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for

Alternative Behandlere.

Der er endvidere en liste over RAB-behandlerne, samt de etiske regler.

 

·         Vedrørende forsikring:

Der har været lidt snak/ skriveri på Nordlys Forum Facebook side omkring forsikringsselskaber og om

selskaberne vil henvise til Nordlys Massageterapeuter der er RAB registreret.

For et par år siden arbejdede vi I bestyrelsen med få kontakt blandt andet til Mølholm.

Vi kan ikke blive optaget på deres henvisningsliste, men som det også fremstår på Facebook siden,

kan klienterne frit vælge behandler hvis vedkommende er RAB registreret. Alle forsikringsklienter skal

henvises af en læge til massage, og først herefter skal de gennem deres forsikringsselskab.

Sygeforsikringen ”Danmark” har vi opgivet. De vil ikke optage massage hos dem, med mulighed for

deres kunder kan få tilskud. Her henviser de til fysioterapeuter, som massører. Desuden fandt vi ud af

at det vi som behandler ville få ud af det var et alt for lille beløb. Jeg husker ikke lige det konkrete

beløb pr. behandling.

 

5.   Kodak og Gramex

Aftalen med KODA GRAMEX udløb pr 31 december 2018, og sundhedsrådet har på vegne af

deres medlemmer genforhandlet en ny aftale.

Aftalen som sundhedsrådet har forhandles sig frem til, ser således ud:

1 2019 er prisen pr medlem: 350 kr.

I 2020 er prisen pr. medlem: 500 kr.

I 2021 er prisen pr. medlem 590 kr.

Uden en kollektiv musik aftale, skal hver enkelt behandler, der bruger musik i behandlingsrummet,

selv indgå en aftale med KODA. Prisen for den enkelte behandler vil da være på 4.021,20 kr. pr. år.

Derfor sendte vi en mail ud til alle medlemmer af Nordlys Forum og Nordlys RAB, d. 2. april, for at få

et billede af hvor mange der bruger musik i behandlerrummet.

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, er der 51 medlemmer der bruger musik og 15 medlemmer der

ikke gør. Dette svare til 22 % af medlemmerne der har svaret ikke bruger musik i deres behandlerrum.

 

6.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2020

Udsendelse af Nordlys Certifikater sker en gang årligt medio januar. Enhver, som ønsker at udbyde Nordlys koncepter, er selv ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og i udgangen af hvert år skriftligt på tro og love dokumentere overfor bestyrelsen, hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse, bliver Nordlys-certifikatet herefter udstedt, gældende for et år ad gangen. Vi anbefaler at Certifikatet sammen med De etiske regler ligger fremme eller på anden måde er lettilgængelige for klienterne.
 
Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2020
A.  Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter 
B.  Nordlys Coaches
C.  Nordlys Klangmassører
D.  Nordlys Akupunktører
E.  Medhjælperdeltagelse

 
 
A. Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter for 2020 gælder:
Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision. 
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys lokalgruppe.
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse

• Triggerpunktmassage 
• Babymassage
• Gravidmassage
• Efterfødselsmassage
• Essentiel massage
• Specialpædagogisk massage
• Lymfedrænage
• Massage til kræftramte
• Masterclass i massage 
• Specialpædagogisk Børnemassage
• Barn til barn massage
• Geriatriskmassage 1+2
• Dorn metoden

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse.
 
Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. Dog må der max gå 3 år inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus.
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage terapeutiske og berøringsterapeutiske kurser.

De samme regler gør sig gældende for RAB Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter. Med undtagelse af reglerne omkring Anatomi, fysiologi og sygdomslære.
 
 
B.   Nordlys Coaches for 2020 gælder:
Deltagelse på mindst 4 kursusdage hvert andet år.  
Vælg mellem følgende kurser på Nordlys som efteruddannelse:
•      Enneagram
•      Coaching Masterclass
•      Medlemskab og deltagelse i en beyond coachinggruppe
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
C.   Nordlys Klangmassører og RAB Nordlys RAB Klangmassører og RAB Klangpraktikkere for 2020 gælder:
Deltagelse på minimum 2 kursusdage hvert andet år.
•      Livstonen 1 + 2
•      Masterclass i klangmassage
•      Klang og massage
•      Klang VI
•      Selvklang og livsglæde
•      Skønhed og klang
•      Klang og polaritet
•      Klang yoga
•      Klang og bindevævsmassage
•      Neurologi og Psychosomatics I og II
•      Supervisionskurset i klangmassage
•      Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i Tyskland
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
D.   Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører for 2020 gælder:
Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision.
Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen):
•      Akupunkturskolen Teglgårdsstræde v/ Elsebeth Lægård.
•      Akupunkturakademiet i Århus.
•      Akupunkturskolen i Roskilde.
•      Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler.
•      Universiteterne i Nanjing og Shanghai.
•      Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.
 
E: Medhjælpsdeltagelse:
Deltagelse som Medhjælp/Assistent kan efter individuel aftale med Nordlys indgå som efteruddannelse med 50 %.
Ved deltagelse som medhjælp på Klangkurser indgår dette med 100%
 
 
6.  Årsrapport for 2018 fremlægges til godkendelse

7. Budget for Nordlys Forum 2020 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Professionelt Medlem: 450 kr. + koda 500 kr. I alt 950 kr.              
Studerende: 250 kr. + koda 500 kr. I alt 750 kr.
Basismedlem: 250 kr.                                               
 
Basismedlemskab: For dem der er optaget af Nordlys principper, og personlig udvikling. Basismedlemskabet er for ikke professionelle behandlere, der ikke reklamerer for sig selv som Nordlys behandler, og kan ikke bruge Nordlys Logo i sin markedsføring.
Basismedlemskabet giver adgang til deltagelse i træningsgrupper, samt deltagelse i arrangementer i Nordlys Forum.

Nordlys RAB Budget for 2020 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

Kontingent for medlemmer kr. 600,-
Nyoptag kr. 1.000,-

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nordlys Forum
Gitte Theil Pedersen: ikke på valg
Camilla Astrup Peulecke: på valg genopstiller ikke
Edith Staun Ottesen: ikke på valg
Franck White: på valg – genopstiller ikke
Ulla Bruun: på valg genopstiller
Lone Pape: på valg genopstiller
Anne Neess, permanent medlem af bestyrelsen
Philip Neess, permanent medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om Kirsten Johansen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Nordlys RAB

Edith Staun: Ikke på valg

Ulla Bruun: på valg - genopstiller

Anne Neess: på valg - genopstiller
Franck White: På valg – genopstiller ikke

Kirsten Johansen: På valg - genopstiller

Maren Elsebeth (suppleant) På valg – genopstiller

Gitte Theil (suppleant) ikke på valg

9. Valg af revisor i Nordlys Forum og Nordlys RAB
Jette Eriksen på valg - genopstiller

10. Valg af revisorsuppleant i Nordlys Forum
Maren Elsebeth Nielsen på valg – genopstiller

Valg af revisorsuppleant Nordlys RAB
Birgitte Hundahl Esbersen på valg

11. Beretning fra Etisk råd

12. Valg af Etisk Råd Nordlys RAB
Formand:
Peter Wich på valg – genopstiller

Medlemmer uden for Nordlys:
Morten Prahl ikke på valg
Anne Dorte Wæver ikke på valg
Suppleant (vælges for 1 år af gangen): Ulla Bruun på valg – genopstiller

Valg af Etisk Råd i Nordlys Forum.
Bestyrelsen stiller forslag om at Nordlys Forum vælger Nordlys RABs Etiske Råd til sit Etiske Råd

14. Indkomne forslag
                       
15. Eventuelt