Få et overblik over Enneagrammets ni personprofiler

Få et overblik over de ni personlighedstyper, deres karakteristika, særlige kendetegn når de fungerer godt og deres typiske problemer.
Hvilken type er du? Måske kan du umiddelbart genkende dig selv i beskrivelserne.

Enneagrammets 9 personlighedstyper

Få et overblik over de ni personlighedstyper, deres karakteristika, særlige kendetegn når de fungerer godt og deres typiske problemer.
Hvilken type er du? Måske kan du umiddelbart genkende dig selv i beskrivelserne.



Enneagrammets 9 personlighedstyper


Type 1: Reformatoren
Den principfaste, idealistiske type. 1'ere er moralske og pligtopfyldende med en stærk følelse af rigtigt og forkert. De er lærere og korsfarere og stræber altid efter at forbedre tingene, men er bange for at begå fejl. De er velorganiserede, pertentlige og fordringsfulde og prøver at opretholde høje standarder, men kan forfalde til at være alt for kritiske og perfektionistiske. 
De har typisk problemer med undertrykt vrede og utålmodighed. 
Når de er bedst, er de sunde 1'ere kloge, kvalitetsbevidste, realistiske og ædelmodige og udmærker sig også i moralsk henseende.

Type 2: Hjælperen
Den omsorgsfulde, medmenneskelige type. 2'ere er indfølende, oprigtige og varmhjertede. De er venlige, generøse og selvopofrende, men kan også være sentimentale, indsmigrende og behagesyge. De ønsker at være tæt på andre og gør ofte ting for dem for at gøre sig uundværlige. 
De har typisk problemer med at sørge for sig selv og med at erkende deres egne behov. 
Når de er bedst, er de sunde 2'ere uselviske og altruistiske med en ubetinget kærlighed til sig selv og andre.


Type 3: Udretteren
Den tilpasningsdygtige, succesorienterede type. 3'ere er selvsikre, tiltrækkende og charmerende. De er ambitiøse, kompetente og energiske, men kan også være statusbevidste og stærkt motiverede i retning af personligt avancement. 3'ere er ofte optaget af deres image og andres mening om dem. 
De har typisk problemer med arbejdsnarkomani og konkurrencementalitet. 
Når de er bedst, er de sunde 3'ere selvbekræftende, autentiske og er det, de giver sig ud for at være - en rollemodel, som kan inspirere andre.

Type 4: Individualisten
Den romantiske, selvfordybede type. 4'ere er selvbevidste, sensitive, tilbagetrukne og stille.
De er selvafslørende, følelsesmæssigt ærlige og personlige, men kan også være humørsyge og selvoptagede. De holder sig tilbage i forhold til andre, fordi de føler sig sårbare og mangelfulde, men kan også føle sig hånligt overlegne og fritaget fra almindelige måder at leve på. 
De har typisk problemer med selvforkælelse og selvmedlidenhed. 
Når de er bedst, er de sunde 4'ere inspirerede og overordentlig kreative samt i stand til at forny sig selv og transformere deres oplevelser.

Type 5: Udforskeren
Den intense, intellektuelle type. 5'ere er årvågne, indsigtsfulde og nysgerrige. De er i stand til at koncentrere sig og fokusere på at udvikle komplekse ideer og færdigheder. De er selvstændige og fornyende, men kan også blive for optagede af deres forestillinger og tankekonstruktioner. De bliver distancerede, men samtidig over-spændte og intense. 
De har typisk problemer med isolation, særhed og nihilisme. 
Når de er bedst, er de sunde 5'ere visionære foregangsmænd, der ofte er forud for deres tid og i stand til at se verden på en helt ny måde.

Type 6: Loyalisten
Den forpligtede, sikkerhedssøgende type. 6'ere er pålidelige, hårdtarbejdende og ansvarlige, men kan også være vagtsomme, vigende og ekstremt bekymrede. De handler på baggrund af stress og klager samtidig over det. De er ofte forsigtige og ubeslutsomme, men kan også reagere og være udfordrende og oprørske. 
De har typisk problemer med manglende selvtillid og mistænksomhed. 
Når de er bedst, har de sunde 6'ere en indefra kommende stabilitet, er selvsikre og fulde af selvtillid og giver modigt deres støtte til de svage og magtesløse.

Type 7: Entusiasten
Den travle, produktive type. 7'ere er alsidige, optimistiske og spontane. De er kåde, i højt humør og praktiske, men kan også spænde over for meget og blive adspredte og udisciplinerede. De søger hele tiden nye og spændende oplevelser, men skal de holde sig længe i gang med noget, distraheres og udmattes de. 
De har typisk problemer med overfladiskhed og impulsivitet. 
Når de er bedst, retter de sunde 7'ere deres talenter mod værdifulde mål og er glade, overordentligt dygtige og taknemmelige.

Type 8: Udfordreren
Den magtfulde, dominerende type. 8'ere er selvsikre, stærke og selvhævdende. De er beskyttende, ressourcestærke og beslutsomme, men kan også være stolte og dominerende. 8'ere føler ofte, at de er nødt til at kontrollere deres omgivelser og er ofte konfronterende og truende. 
De har typisk problemer med at tillade sig selv at være tæt på andre. 
Når de er bedst, har de sunde 8'ere fuld selvbeherskelse - de bruger deres styrke til at forbedre andres liv og bliver heltemodige, storsindede og når undertiden historisk storhed.

Type 9: Fredsskaberen
Den rolige, selvudslettende type. 9'ere er accepterende, tillidsfulde og stabile. De er godmodige, venlige og støttende, men kan også være tilbøjelige til at føje sig efter andre for at bevare freden. De ønsker, at alt forløber uden konflikt og har derfor en tendens til at blive eftergivende og bagatellisere al uoverensstemmelse. 
De har typisk problemer med passivitet og stædighed. 
Når de er bedst, er de sunde 9'ere ukuelige og altfavnende, kan forene mennesker og løse konflikter.

Hvis du vil læse mere om Enneagrammet vil vi foreslå: Don Riso og Russ Hudson, Enneagrammets visdom