Masterclass Coaching - Essentiel coaching

Behovet for at blive mødt og befordret som unikke individer og hele mennesker udvikler sig dramatisk i disse år. Vi vil genkendes som dem
vi er, realisere os selv, samtidig med, at ydre omvæltninger konstant kræver omstilling og tilpasning. Vi er individer og samtidig er der et indlysende behov for, at arbejde med fællesskaber og vores ansvar for hinanden.
Vi stresses af at vi konstant føler, at vi ikke har tid nok eller ressourcer nok, at vi ikke slår til eller ikke kan se os selv i de opgaver, vi er nødt til
at udføre. Vi har brug for en ny forståelse af vores personlige identitet, fællesskab og ansvar.


Behovet for at blive mødt og befordret som unikke individer og hele mennesker udvikler sig dramatisk i disse år. Vi vil genkendes som dem
vi er, realisere os selv, samtidig med, at ydre omvæltninger konstant kræver omstilling og tilpasning. Vi er individer og samtidig er der et indlysende behov for, at arbejde med fællesskaber og vores ansvar for hinanden.
Vi stresses af at vi konstant føler, at vi ikke har tid nok eller ressourcer nok, at vi ikke slår til eller ikke kan se os selv i de opgaver, vi er nødt til
at udføre. Vi har brug for en ny forståelse af vores personlige identitet, fællesskab og ansvar.
Essentiel Coaching er næste generations coaching. Vi ser coachingen i et nyt perspektiv og vi gør vores inderste bevidsthed til platform, for det videre arbejde med dem vi coacher og os selv.

Vi kommer til at arbejde med temaer og coachingmetoder, som normalt kun indgår i udviklingsgruppernes program.

Vi kommer som sædvanligt til at arbejde med meditation, personlig proces, supervision og praktiske coaching.

 

Her er de temaer, som kommer til at indgå i vores arbejde:

• Arketyper og sindsmatricer
• Skyggearbejde og integration af skjulte ressourcer
• Fra konstrueret til frisat bevidsthed 
• Sindets naturlige tilstand
• Indre visdom
• Essensen som platform
• Intuition og direkte kommunikation i coaching
• ”Orakelcoaching”
• Essentiel coaching i praksis

Masterclass er en udvidelse af Nordlys Coaching uddannelsen. Den bygger bro mellem dit formelle eller uformelle arbejde som coach og din fortsatte personlige og spirituelle udvikling.
Alle som har gennemført Coachinguddannelsen hos mig kan deltage. Er du medlem af en af de faste udviklingsgrupper kan du deltage til halv pris, svarende til gentagerrabat. I forhold til den måde vi arbejder på i udviklingsgrupperne vil vi lægge større vægt på praktisk klientarbejde og på efteruddannelse.

Generelt har Masterclassen form som et intensivt kursus- og workshopmodul, med samme opbygning, som du kender fra coachinguddannelsen. 

Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Mastercoach uddannelsen
Varighed: 4 dage - 32 timer
Mødetider: Første dag: 9:45-18:30
Anden og tredje dag: 8:45-18:30
Sidste dag: 8:45-15:00