Brug af trykte og elektroniske materialer, optagelser og varemærker mv.


Trykte og elektroniske kursusmaterialer
På kurserne udleverer vi ofte trykte kursusmaterialer eller vi stiller kursusmaterialer, artikler ol. til rådighed i elektronisk form fx som pdf-filer, PowerPoint eller lydfiler.
Du har ret til at bruge disse materialer som led i din egen praksis, din egen uddannelses- og personlige udviklingsproces. Materialerne må ikke gives videre eller stilles til rådighed for andre end de, som har deltaget på samme kursus som dig.
Vi kan i særlige tilfælde give deltagere ret til at anvende vores materialer erhvervsmæssigt eller i andre specifikke sammenhænge. Aftale herom vil altid være skriftlig. 

Meditationsoptagelser
Meditationsoptagelser er underkastet generelle regler om ophavsret og må ikke videregives. 
Vi beder dig derudover være opmærksom på, at meditationsoptagelser kan have utilsigtede virkninger, hvis den mediterende ikke har deltaget i den  undervisning der ligger bag, har personlig kontakt til underviseren og dermed har mulighed for at få supervision, evt fra en anden som underviseren autoriserer til at give supervision på sine vegne. 
Vi beder venligst alle, som har deltaget i vores undervisning respektere dette og gøre os opmærksom på, hvis der finder misbrug sted.

Ophavsrettigheder til koncepter
Vi har udviklet en lang række behandlingsformer og undervisningskoncepter indenfor massage, kropsterapi, Mandala, coaching og selvudvikling mv.
Deltagelse i vores kurser og uddannelser giver ret til at anvende disse koncepter overfor enkeltpersoner, men ikke til at undervise eller uddanne andre i disse koncepter.
Trykte og elektronisk udgivne materialer må ikke kopieres eller eftergøres bortset fra til privat brug, uden vores skriftlige tilladelse.

Varemærkerettigheder
NORDLYS aps og Anne & Philip Neess har varemærkerettigheder (patentanmeldt) til "NORDLYS" i forbindelse med alle former for sundhedsydelser, undervisning, behandling, personlig udvikling, coaching, kulturarrangementer mv. og ordet "NORDLYS" må kun anvendes i relation til markedsføring med vores skriftlige tilladelse. Overtrædelse vil medføre erstatningskrav. Vi henviser til Patent-og Varemærkestyrelsen for yderligere informaton og regler for anvendelse af registrerede varemærker. 

Du kan certificeres og få ret til at anvende "NORDLYS" i din markedsføring. 
Administration af disse rettigheder sker i et samarbejde mellem foreningen Nordlys Forum og Anne & Philip Neess.