Specialpædagogisk Massage for børn

NORDLYS®


Krop, Sind og Trivsel i skolen

Kurset har fokus på afspænding, fantasirejser, massage fra elev til elev og ideer til at øge elevernes koncentration, trivsel og fællesskab.

Med den nye skolereform og længere skoledage er der blevet plads til og behov for at få kroppen og sindet med, så eleverne kan få det bedste ud af skoledagen.

Skolen skal rumme endnu flere elever med forskellige forudsætninger og behov. Dette skaber et større behov for lærere og pædagoger for at tilrettelægge, forstå og støtte den enkelte. Der skal skabes plads til at alle trives bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger og behov. Det giver kurset dig også redskaber til.

Mere om kurset

Kurset har fokus på afspænding, fantasirejser, massage fra elev til elev og ideer til at øge elevernes koncentration, trivsel og fællesskab.

Med den nye skolereform og længere skoledage er der blevet plads til og behov for at få kroppen og sindet med, så eleverne kan få det bedste ud af skoledagen.

Skolen skal rumme endnu flere elever med forskellige forudsætninger og behov. Dette skaber et større behov for lærere og pædagoger for at tilrettelægge, forstå og støtte den enkelte. Der skal skabes plads til at alle trives bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger og behov. Det giver kurset dig også redskaber til.Mere om kurset

På kurset sætter vi også fokus på- og giver viden om redskaber til at mindske mobning.

Vidste du, at 10 minutters daglig afspænding, kan være med til at mindske børns adfærdsproblemer?

Du får redskaber og idéer til, hvordan du lærer dine elever afspænding og massage ’elev til elev’. Du vil få konkret materiale, du kan arbejde ud fra, samt viden om, hvordan du arbejder videre med emnet for at øge klassens trivsel.

”Den man masserer mobber man ikke”

 

På kurset vil du yderligere få viden om, hvordan du kan forstå og skabe rammer, der tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger for at modtage indlæring.  Blandt andet ud fra teorien om arousel og om menneskers forskellige opfattelse af de stimuli, der er omkring dem, med fokus på krop og sind.

Du vil få konkrete idéer og redskaber til at tilgodese eleverne og til at støtte op om den enkelte elevs trivsel og indlæring.

Vidste du, at ikke alle urolige elever har behov for at blive dæmpet,
men rent faktisk er urolige for at holde deres hjerne i gang?

Kurset er meget praksisk orienteret, og du vil kunne gå hjem og anvende det, du har lært direkte i din undervisning. Er du pædagog i skolen, vil du få redskaber til den understøttende undervisning. Du vil få viden og idéer til, hvordan du kan støtte op om den igangværende undervisning og den enkelte elev.

Her under kan du finde inspiration vedr. barn til barn massage:

Magasinet SKOLEN bragte i august 2011 en stor artikel
"Massage giver ro i klassen".
Læs artiklen her

Kort dokumentarfilm med Line Neess: Film om Barn-til-Barn Massage

Link til TV-indslag fra TV2 Lorry 3. november 2010 om "MASSAGE I SKOLEN"

Artikel om MOBBERI og massage (Nordjyske Stiftstidende marts 2009)

Underviser: Line Neess
Forudsætninger: Interesse og lyst
Varighed: 1 dag / 7 timer
Mødetider: 8.45-16.00
Hvis der er ændringer til mødetiden vil dette fremgå af din bekræftelse.