Nordlys.dk  |  Nyhedsbrev  |  Om os  |  Kontakt os  |  Nordlys på Facebook  |  Kursistnet


Masterclass for Akupunktører

MASTERCLASS for akupunktører 2018 - Årets tema: Akupunktur og Autoimmune Sygdomme
Masterclass for akupunktører er for uddannede akupunktører, der ønsker at ajourføre deres uddannelse i et intensivt fagligt miljø.

Du kan deltage i kurset, hvis du er Nordlysakupunktør eller færdiguddannet akupunktør fra en af de skoler vi anerkender som efteruddannelsessted.

MASTERCLASS for akupunktører 2018 - Årets tema: Akupunktur og Autoimmune Sygdomme
Masterclass for akupunktører er for uddannede akupunktører, der ønsker at ajourføre deres uddannelse i et intensivt fagligt miljø.

Du kan deltage i kurset, hvis du er Nordlysakupunktør eller færdiguddannet akupunktør fra en af de skoler vi anerkender som efteruddannelsessted.Emnet for Masterclass i 2018: Akupunktur og Autoimmune sygdomme.

Masterclass har som altid tre elementer: Det faglige, det personlige (den meditative proces) og det sociale. Hvis du ønsker det kan du medbringe patientcases til supervision. Vær opmærksom på, at den personlige proces spiller en stor rolle på denne masterclass.

Fagligt indhold:

25. juni - Indledning ved Elsebeth Lægaard (læge og akupunktør). Oversigt over autoimmune sygdomme som sådan ifølge vestlig medicin og ifølge klassisk kinesisk medicin med vægt på fællestræk og forskelle.  Autoimmune sygdomme er en fælles overskrift i vestlig medicin, men ikke nødvendigvis i kinesisk medicin. For at kunne forstå autoimmune sygdomme skal der dykkes ned i nogle aspekter af patologien i kinesisk medicin f.eks. de seks opdelinger, yin fire, lingering patogen factor og samtidig inddrages de basale ubalancemønstre, de patogene energier, de otte principper mm. Begrebet funktionelle lidelser vil også lige blive berørt. I løbet af dagen vil den teoretiske undervisning blive suppleret med gruppearbejde, punktlokalisation og cupsætningsteknikker.

26. juni - Joachim Hauser (akupunktør og urtemediciner) underviser i de seks stadier, de fire niveauer, yin fire, lingering patogen factor/restpatogen suppleret med praktiske øvelser bl.a. behandling af hinanden i forhold til egne problemstillinger vedr. forhold til seks stadier.

27. juni - Elsebeth Lægaard vil gennemgå eksempler på autoimmune sygdomme ud fra vestlig medicin og især ud fra klassisk kinesisk medicin inklusiv forslag til behandling og livsstil samt forskning i brug af akupunktur til disse lidelser. Eksemplerne er Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa samt Hasimotos sygdom (lavt stofskifte) og Graves sygdom (for højt stofskifte). Den teoretiske undervisning vil blive afvekslet med praktiske øvelser og gruppe arbejde.

28. juni - Elsebeth Lægaard vil gennemgå Leddegigt og Diabetes ud fra vestlig medicin og især ud fra klassisk kinesisk medicin inklusiv forslag til behandling og livsstil samt forskning i brug af akupunktur til disse lidelser. ). Den teoretiske undervisning vil blive afvekslet med praktiske øvelser og gruppe arbejde. Opsummering og afslutning.

Underviser: Elsebeth Lægaard
Forudsætninger: Uddannet Nordlys Akupunktør eller færdiguddannet akupunktør fra en af de skoler vi anerkender som efteruddannelsessted.
Varighed: 4 dage / 36 timer
Mødetider: Første dag 9.45-18.30
Mellemliggende dage 8.45-18.00
Sidste dag 8.45-15.00


Masterclass for Akupunktører
Tid: 11.-14. april 2019
Sted: Silkeborg


Pris: 4.800Pris: 4.800