BasicCoach Kursus

NORDLYS BasicCoach Kurset er meget mere end basic.

På 3 dage intensive dage får du et grundigt indblik i coachingens smukke og befordrende væsen.

Du får øjnene op for dine evner som den engagerede spørger – med de gode lyttende ører og de anerkendende og inspirerende kommentarer.

Udover at blive undervist i coachingens grundlæggende samtaleteknik, får du via mindfulness og meditation en grundig indføring i bevidsthedstræning og selvudvikling.

NORDLYS BasicCoach Kurset er meget mere end basic.

På 3 dage intensive dage får du et grundigt indblik i coachingens smukke og befordrende væsen.

Du får øjnene op for dine evner som den engagerede spørger – med de gode lyttende ører og de anerkendende og inspirerende kommentarer.

Udover at blive undervist i coachingens grundlæggende samtaleteknik, får du via mindfulness og meditation en grundig indføring i bevidsthedstræning og selvudvikling.  • Du lærer, hvordan man lytter aktivt og samtidig opdager du den skjulte kommunikation, som ligger i f.eks. kropssprog, tonefald og afglidning. Det giver dig baggrunden for at komme med konstruktive bidrag, så du kan vække sund optimisme og motivation. 
  • Du opdager, hvordan man naturligt holder tråden i kommunikationen, og hvordan man på en intelligent måde finder veje til at overvinde modstand og udfordringer.
  • På tre spændende kursusdage lærer du grundlæggende coachingteknikker, som du umiddelbart kan anvende, når du kommer hjem. Og vil du efterfølgende være MasterCoach, har du allerede taget det første skridt i din uddannelse.

Eksempler på teknikker du lærer
  
Anerkendende Interview - AI
Du lærer at anvende coachingens kreative spørgeteknik og aktiv lytning til at fremkalde og genkende personlige potentialer og afslappet klarhed. Det Anerkendende Interview kaldes også AI, og det er en af coachingens kærneteknikker. Udover det man opdager og bliver bevidst om i samtalen, skaber denne kommunikationsform et rum af gensidig tillid, positiv interesse og respekt.


Indsigtscoaching
Indsigtscoaching er en struktureret samtale, som er undersøgende og analyserende. Formålet er at skabe indre overblik indenfor et emne eller en udfordring, du har i dit liv. Det karakteristiske for Indsigtscoaching er, at vi ikke som udgangspunkt stræber efter at træffe beslutninger eller lægge planer. Formålet er fordybelse, forståelse og afklaring af muligheder.


Projektcoaching
Projektcoaching er en målrettet samtale om noget, du ønsker at få til at fungere eller gennemføre. Det kan fx. være karriereudvikling, uddannelse, forretningsudvikling, en rejse, bygning af et hus, ... 
Projektcoachingen munder ud i en plan. Undervejs får du tydeliggjort dit mål, analyseret dine ressourcer, fundet løsninger på det, du evt mangler osv. Et stærkt klassisk coachingværktøj, som umiddelbart kan anvendes i dit arbejdsliv og privat.

  • BasicCoach kurset er et selvstændigt modul, som også indgår i den samlede MasterCoach Uddannelse.
  • Du får feedback og respons på dine oplevelser og indhøstede erfaringer under kurset.  
  • Du lærer, hvordan man kan give andre positiv og konstruktiv respons. 
Coaching vinder mere og mere indpas i erhvervslivet og i offentlige institutioner. Coaching anvendes i stigende grad af ledere og blandt medarbejdere, konsulenter, terapeuter og andre, som arbejder med personlig udvikling eller fx. konfliktløsning og personaletræning.

Video introduktion
Philip Neess, som har har skabt Coachinguddannelserne, og Claus Hansen underviser sammen eller hver for sig på dette kursusmodul. Her kan du se et par videoindlæg, som blev optaget i begyndelsen af 2020.

Philip Neess


Claus Hansen
Underviser: Claus Hansen
Forudsætninger: Ingen
Varighed: 3 dage - 27 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00