Supervision og øvepraksis under Massør- og Massageterapeutuddannelsen

Øvepraksis er sessioner, hvor du træner med dine egne klienter.
Supervision er personlige møder du har med en supervisor.
Supervisoren er en erfaren massageterapeut, som er uddannet til at give denne form for vejledning og personlig undervisning.

Sådan hænger det sammen

Øvepraksis er sessioner, hvor du træner med dine egne klienter.
Supervision er personlige møder du har med en supervisor.
Supervisoren er en erfaren massageterapeut, som er uddannet til at give denne form for vejledning og personlig undervisning.Sådan hænger det sammen

Supervisionsmøder
På supervisionsmøderne kan individuelle problematikker og faglige spørgsmål kan behandles på en privat og personlig måde og supervision er derfor et vigtigt element i din massageuddannelse og i din udvikling som professionel terapeut. Der indgår 3 supervisionsmøder i Massageterapeutuddannelsen, og 1-3 supervisionsmøder i massøruddannelsen.

Øvepraksis under uddannelsen
I løbet af din uddannelse skal du gennemføre mindst 20 massagesessioner, som du selv arrangerer, og hvor du træner alle de massager og teknikker, du lærer på uddannelsen. Disse sessioner skal journalføres og danner bla. grundlag for dine supervisioner.

Uddannelsessupervision på massageterapeutuddannelsen
Gennem uddannelsen skal du modtage mindst 3 supervisioner, Det vil som hovedregel være en fordel at få alle supervisioner hos den samme uddannelsessupervisor, så I lærer hinanden at kende, men du bestemmer selv. Vi foreslår, at du fordeler supervisionsmøderne på følgende måde, men der kan aftales en anden mødeplan:  (obs: minimum to af møderne skal ligge under hovedmodulet)


For Massageterapeuterne foreslår vi følgende fordeling af supervisionsmøderne:

Første supervisionsmøde kan med fordel ligge efter wellnessmassage eller efter første delmodul på massageterapeutuddannelsen. 
Her har du lært alle de wellnessrelaterede massagebehandlinger. På dette møde fokuseres på de massager, du allerede har givet, og på hvordan du træner videre med massage, og hvordan du kan etablere dig med privat praksis, ud fra de muligheder du har. 

Andet supervisionsmøde kan med fordel ligge efter andet delmodul. 
Her har du lært terapeutisk massage af ben og ryg. På dette møde fokuseres på jounaler og anvendelse af de terapeutiske elementer i massagen. Der superviseres ud fra de massager du har givet, og du skal medbringe dine journaler, så du kan få vejledning i journalskrivning. 

Tredje supervisionsmøde kan med fordel ligge mellem tredje delmodul og eksamensmodulet,
hvor du har lært terapeutiske massageteknikker til hele kroppen. Du kan få supervision omkring din profil som massageterapeut. Du kan også blive superviseret omkring din eksamensopgave. Der superviseres endvidere over alle de massager, du har givet i din øvepraksis. 

Som Massør skal man have 1-3 supervisioner hos en Nordlys Supervisor, der arbejder professionelt med massage. I sessionen får du supervision på problemstillinger du vælger i forhold til de behandlinger du har givet. Vi foreslår vi at supervisionerne bliver fordelt ud over din uddannelse, dog sådan at sidste møde er den del af forberedelsen til eksamensmodulet.

Kontakt og forberedelse
Nedenfor finder du listen over supervisorer, som du kan vælge mellem. 
To dage inden, du mødes med din supervisor, fremsender du et skriftligt oplæg, hvor du kort beskriver det eller de temaer/problematikker, du ønsker at arbejde med. 
Medbring de journaler du ønsker at modtage supervision i.

Praktisk omkring mødet
Den enkelte supervisor fastsætter tid og pris. En session varer mellem 1 – 1½ time og koster mellem 600 – 800 kr. 
(50 kr. i tillæg til supervisorens pris, hvis afregning og opkrævning skal ske gennem Nordlys).


Vi samarbejder med følgende supervisorer. Du aftaler selv dine møder og afregner, med mindre andet er aftalt, direkte til supervisoren.

Gitte Theil Pedersen

Certificeret Nordlys MasterCoach
Klangmassage UddannelsesSupervisor
Klangpraktiker
Massage UddannelsesSupervisor
Massageterapeut RAB
Gitte Theil Pedersen


2750 Ballerup
Telefon: 24847244
E-mail
Hjemmeside

Hannah Lind

Klangpraktiker
Massageterapeut RAB
Hannah Lind


3200 Helsinge
Telefon: 29701784
E-mail
Hjemmeside

Lisbeth Skovgård Kristensen

Nordlys Massageterapeut
Lisbeth Skovgård Kristensen


8300 Odder
Telefon: 51340476
E-mail
Hjemmeside

Kirsten Johansen

Certificeret Nordlys Coach
Klangpraktiker
Massageterapeut RAB
Kirsten Johansen


8305 Samsø
Telefon: 25391020
E-mail
Hjemmeside

Ulla Bruun

Certificeret Nordlys Coach
Certificeret Nordlys Massør RAB
Klangmassør
Massageterapeut RAB
Ulla Bruun


8400 Ebeltoft
Telefon: 23827169
E-mail
Hjemmeside

Edith Staun Ottosen

Certificeret Nordlys Coach
Klangmassør
Massageterapeut RAB
Nordlys Berøringsterapeut RAB
Specialterapeutisk behandler
Edith Staun Ottosen


9220 Ålborg Øst
Herningvej 158
Telefon: 40216928
E-mail