Massageterapeut Uddannelsens Hovedmodul

Massageterapeut Hovedmodulet er det centrale element i din uddannelse som massageterapeut. Her gennemgår vi kroppen systematisk og du lærer, hvordan du med massagens avancerede værktøjer og metoder kan afhjælpe og lindre problematikker og skader.

Alt er bundet sammen med Nordlys Massagens overordnede principper, så dine klienter og du selv oplever en balanceret stabil velvære og sammenhæng, selvom der arbejdes dybt med kropslige og psykosomatiske problematikker.

Modulets indhold

Massageterapeut Hovedmodulet er det centrale element i din uddannelse som massageterapeut. Her gennemgår vi kroppen systematisk og du lærer, hvordan du med massagens avancerede værktøjer og metoder kan afhjælpe og lindre problematikker og skader.

Alt er bundet sammen med Nordlys Massagens overordnede principper, så dine klienter og du selv oplever en balanceret stabil velvære og sammenhæng, selvom der arbejdes dybt med kropslige og psykosomatiske problematikker.Modulets indhold

Massageterapeut Modulet består af fire kurser af hver fem dages varighed, fordelt over ca. et år.

Massageterapeutisk metode

Terapeutiske Massage er designet til at arbejde med en lang række kropslige problematikker. Du lærer at aflæse og undersøge kroppen samt at vurdere, hvilken massageteknik, der er mest egnet for klienten.

Spændinger, smerter og skader i muskler, bindevæv og led og andre problematikker i bevægeapparatet kan ofte med succes behandles med terapeutisk massage. Du lærer også, hvordan man kan benytte massage som komplementær behandling af mere psykologisk betingede symptomer som f.eks. stress, udbrændthed eller lav selvfølelse.

Bevægeapparatets anatomi. Efterhånden som vi arbejder os gennem kroppens forskellige områder, gennemgår vi løbende den relevante anatomi, så den teoretiske anatomiske viden kommer til at hænge direkte d´sammen med, hvad du oplever i massagerne. Du skal være indstillet på at forberede dig til hvert kursus. Hvert gang vi fokuserer på et kropsområde, lærer du hvordan man behandler de problematikker og skader, der typisk forekommer, og du lærer en bred vifte af egnede massageterapeutiske behandlingsmetoder. 

De mange specifikke teknikker, er solidt forankret både i vestlige som østlige behandlingssystemer. Den terapeutiske massage benytter de generelle massagemetoder, du lærte på wellnesskurset som baggrund. De terapeutiske metoder giver dig en solid faglig overbygning, samtidig med at du altid har fokus på hele kroppen og hele det menneske du behandler.

Kropspsykologien knyttes til hvert af de områder vi arbejder med i den fysiske massage, og du udvikler efterhånden en dybere forståelse af de krop-psyke-sammenhænge. Denne forståelse kan indgå i den Kropsterapeudiske Forsamtale, og derigennem bidrage til klientens heling og selvforståelse,  

Terapeutisk Massage er et selvstændigt koncept, som typisk anvendes i private klinikker eller som komplementær behandling og i samarbejde med f.eks. kiropraktorer, fysioterapeuter, fitnesscentre, genoptræning eller andre behandlingssystemer.

Generel Anatomi mv.
Vi gennemgår den relevante anatomi efterhånden som vi bevæger os gennem kroppen. Vil du være RAB-registreret Nordlys Massageterapeut skal du, i henhold til sundhedsstyrelsens regler  supplere uddannelsen med relevante kurser i generel anatomi, fysiologi og sygdomslære. 

Meditation og Kropsterapeutiske Coaching
Hver kursusdag indledes med en meditation. Over de fire kurser lærer du et og meditations program, som har til formål at hjælpe dig til at udvikle dig som menneske og terapeut, og styrke din koncentrationsevne og bevidsthed. 

Du lærer de grundlæggende principper og teknikker i den Kropsterapeutiske Coachingsamtale og vejledning, så du bliver i stand til at støtte dine klienters personlige udvikling i relation til et massageforløb. Nordlys Massage kan dermed være et afgørende element i en holistisk personlig udvikling.

Oversigt over de fire kurser i modulet

Kursus 1 - Benene
Tema:
Lår, underben og fødder - Punktmassage og energiteknik - Værdier, status, mål. Grounding.

Kursus 2 - Ryggen
Tema:
 Lænd, ryg, skuldre, rygsøjle - Kropsanalyse og journal - Livshistorie og udviklingsniveauer.

Kursus 3 - Halsen, armene og brystet
Tema:
Hals, arme, bryst - Tensegrity og introduktion til bindevævsmassage - Relationer, kommunikationsværdier, kreativitet og udtryk.

Kursus 4 - Underkroppen og hovedet
Tema:
Hoved, underkrop, helkrop - Ansigtsbehandling - Selvkontrol og strategiudvikling


Eksamens Modul
Når du har gennemført Massageterapeut Modulet kan du indstille dig til eksamen, også selvom du skulle mangle kurser og specialer før hele uddannelsen er afsluttet. Eksamensmodulet er nødvendigt for at blive certiciceret og evt. RAB Registreret. Klik ind på Modulerne på listen herunder.

Herunder følger en oversigt over alle moduler og specialer i hele Massageterapeut Uddannelsen

Nordlys Massage Grundform
Nordlys Massage Grundform er stammen i alle Nordlys-behandlinger. Det er en overordnet fremgangsmåde, som binder massagesystemet sammen. Grundformen blev udviklet af Anne & Philip Neess i årene omkring 1980. Det er en sikker og elegant metode, som tusindvis af mennesker har lært og holder af.
SE MERE

Wellnessmassage
Velvære og sundhed er det centrale i Wellness Massagerne og du lærer ni forskellige massagervarianter, som du umiddelbart kan praktisere. Skønne smukke massageoplevelser. Nogle tror, at ”det skal gøre ondt, før det bliver godt" . Wellnessmassagen beviser, at det kan gøre godt, så du får kræfter til at overvinde det, som gør ondt - i kroppen eller i sindet.
SE MERE

Massageterapeut Uddannelsens Hovedmodul
Massageterapeut Hovedmodulet er det centrale element i din uddannelse som massageterapeut. Her gennemgår vi kroppen systematisk og du lærer, hvordan du med massagens avancerede værktøjer og metoder kan afhjælpe og lindre problematikker og skader.

Alt er bundet sammen med Nordlys Massagens overordnede principper, så dine klienter og du selv oplever en balanceret stabil velvære og sammenhæng, selvom der arbejdes dybt med kropslige og psykosomatiske problematikker.
SE MERE

Triggerpunktmassage
Triggerpunktmassage er den mest effektive metode til naturlig behandling af vanskelige muskelsmerter, stivhed og spændinger i kroppen og til at lindre det ubehag, som er knyttet hertil.
Spændingshovedpine kan ofte effektivt behandles med Triggerpunktmassage.
SE MERE

BasicCoach Kursus
NORDLYS BasicCoach Kurset er meget mere end basic.

På 3 dage intensive dage får du et grundigt indblik i coachingens smukke og befordrende væsen.

Du får øjnene op for dine evner som den engagerede spørger – med de gode lyttende ører og de anerkendende og inspirerende kommentarer.
SE MERE

Eksamensmodul
Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.
SE MERE

Massage Specialer - oversigt over dine valgmuligheder
I både Massør- og Massageterapeut Uddannelsen skal du vælge et eller flere specialer. Det give din uddannelse en personlig profil og en fordybelse, der svarer til dine interesser og profil.
Alle specialekurserne er tilgængelige, uanset om du skal bruge dem som led i en samlet uddannelse.
SE MERE

Egen massage under Massør- og Massageterapeutuddannelsen
Egen massage er, ligesom supervision, et vigtig element i din uddannelse som Massør eller Massageterapeut. I egen massagen modtager du selv massage hos erfarne Nordlys Uddannelses-Massageterapeuter, og du får en levende oplevelse af, hvordan massagen virker i en professionel praksis. Formålet er, at du som klient oplever og erfarer, hvordan en professionel massagepraksis fungerer og opleves.
SE MERE

Supervision og øvepraksis under Massør- og Massageterapeutuddannelsen
Øvepraksis er sessioner, hvor du træner med dine egne klienter.
Supervision er personlige møder du har med en supervisor.
Supervisoren er en erfaren massageterapeut, som er uddannet til at give denne form for vejledning og personlig undervisning.
SE MERE


Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Massage Grundkursus
Varighed: 4x5 dage / 168 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Massageterapeutuddannelsens Hovedmodul 2024
Tid: Modul 1: 13. - 17. april 2024
Modul 2: 18. - 22. september 2024
Modul 3: 22. - 26. januar 2025
Modul 4: 7. - 11. maj 2025

Lærer: Anne Neess
Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 24.000Pris: 24.000Eksamensmodul Massageterapeuter
Tid: 15. - 17. september 2025

Lærer: Anne Neess
Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 3.900Pris: 3.900