Eksamensmodul

Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.

Supervision og Eksamen

Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.Supervision og Eksamen

Eksamen er frivillig, men er en forudsætning for Certificering og RAB-registrering

Vi samler først op og forbereder dig på eksamen gennem gruppebaseret supervision.

Eksamen for Massageterapeuter består af tre dele.

 • En skriftlig opgave, som udleveres på Massageterapeutuddannelsens modul 4.
  Opgaven skal afleveres senest 1 måned før Eksamensmodulet.
 • En skriftlig Multiple choice prøve i anatomi og teoretisk massage.
 • En praktisk prøve, hvor du får en massageopgave og gennemfører en massagesession med en klient.

Eksamen for Massører består af tre dele.  

 • En skriftlig opgave, som fremsendes når du tilmelder dig Eksamensmodulet, og skal afleveres senest 1 måned før Eksamensmodulet enten på mail eller i 2 eksemplarer.
  Opgaven indeholder følgende:
  - Du skal have givet mindst 20 journalførte massager.
  - 9 af disse 20 massager skal gives til 3 klienter, hvor de hver modtager 3 journalførte massager, hvor du anvender den klassiske Nordlys massage, Triggerpunktmassage samt massagerne fra wellnesskurset.
  - De resterende 11 massager skal gives til minimum 5 forskellige klienter.
 • En skriftlig Multiple choice prøve i anatomi og teoretisk massage.
 • En praktisk prøve, hvor du får en massageopgave og gennemfører en massagesession med en klient.

Det er for både Massageterapeut- og Massørstuderende, tilladt at have alle bøger, undervisningsmaterialer, noter m.m. med til den skriftlige prøve.

Censor udpeges af Nordlys Forums og Nordlys RABs bestyrelse.

Du modtager en evaluering af din præstation.

Eksamen er naturligvis en evaluering, som skal vise, at du har de nødvendige praktiske og teoretiske færdigheder. en vi har stor erfaring for, at mange får en helt ny og positiv oplevelse af, hvad det vil sige at gå til eksamen.

Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Afsluttet Massageterapeutuddannelsens hovedmodul - eller gennemført alle kurser i Massøruddannelsen
Varighed: 3 dage / 23 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Eksamensmodul Massører
Tid: 21.-23. marts 2022

Lærer: Anne Neess
Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 3.400Pris: 3.400