Specialpædagogisk Massage for børn

NORDLYS®


Institutionskurser & Personaledage

Line Neess kan bestilles til en eller flere særligt tilrettelagte kursusdage, personaledage, temaaftner eller foredrag.

Indholdet tilpasses jeres ønsker og brugergruppe indenfor emnerne "specialpædagogisk børnemassage", "berøringspædagogik - barn til barn massage", ’forældre-barn massage eller "krop, sind & trivsel i skolen".

Arrangementet kan holdes for en hel personalegruppe, en forældregruppe eller flere institutioner, der går sammen.

Kontakt Nordlys og få et uforpligtende tilbud.

Vi kommer til jer

Line Neess kan bestilles til en eller flere særligt tilrettelagte kursusdage, personaledage, temaaftner eller foredrag.

Indholdet tilpasses jeres ønsker og brugergruppe indenfor emnerne "specialpædagogisk børnemassage", "berøringspædagogik - barn til barn massage", ’forældre-barn massage eller "krop, sind & trivsel i skolen".

Arrangementet kan holdes for en hel personalegruppe, en forældregruppe eller flere institutioner, der går sammen.

Kontakt Nordlys og få et uforpligtende tilbud.Vi kommer til jer

Emnerne kan kombineres ud fra jeres ønsker til indholdet. Vi har gode erfaringer med at holde individuelt tilrettelagte kursusdage og personaledage i vuggestuer, børnehaver, SFO'er, skoler, støttekorps, døgninstitutioner og familiebehandlingsinstitutioner.

Vi har gode erfaringer med at holde individuelt tilrettelagte kursusdage og personaledage i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, skoler, støttekorps, døgninstitutioner og familiebehandlingsinstitutioner.

Pris for kursusdag:

Kurset kan holdes en weekenddag eller en mandag fra kl. 9-16

Kr. 10.900,- + moms for de første 20 deltagere.
For deltagere ud over de 20, pålægges der 250 kr. pr. person + moms.
+ transport (statens takst)
+ 1 overnatning på hotel eller vandrehjem

Prisen er inkl. en fyldestgørende mappe med undervisningsmateriale pr. deltager, som beskriver de temaer, vi gennemgår på kurset.

Kursusbeviser til alle deltagere.

Ønsker I et kortere oplæg (ca. 3 timer) om et af emnerne, så ring eller skriv og få et tilbud.

Børnekurser:
Vi kommer også ud i børnehaver og SFO’er og holder børnekurser, hvor vi underviser børnene og deres voksne sammen i barn til barn massage. Ring eller skriv og hør nærmere og få et tilbud.

Til inspiration:

Børnehus har støjfrie børn, se hemmeligheden 2014: Se artikel og video fra Hostebro Dagblad

Artikel i efterskolebladet, september 2014: Massage lufter ud i forvirringen

Kort dokumentarfilm med Line Neess: Film om Barn-til-Barn Massage

Magasinet SKOLEN bragte i august 2011 en stor artikel "Massage giver ro i klassen". Læs artiklen her

Link til TV-indslag fra TV2 Lorry 3. november 2010 om "MASSAGE I SKOLEN"

Artikel om MOBBERI og massage (Nordjyske Stiftstidende marts 2009)