Massageterapeut Uddannelse

Certificeret Nordlys Massageterapeut Uddannelsen er en avanceret overbygning, som indeholder de samme moduler som Massøruddannelsen, men derudover et HOVEDMODUL, som består af fire kurser.
På HOVEDMODULET lærer du systematisk at arbejde terapeutisk med de forskellige kropsområder og du lærer, hvordan du med avancerede massage- og behandlingsteknikker og med kropspsykologiske samtaler kan afhjælpe og lindre problematikker og skader, og styrke udvikling og velvære.

Certificeret Nordlys Massageterapeut Uddannelsen er en avanceret overbygning, som indeholder de samme moduler som Massøruddannelsen, men derudover et HOVEDMODUL, som består af fire kurser.
På HOVEDMODULET lærer du systematisk at arbejde terapeutisk med de forskellige kropsområder og du lærer, hvordan du med avancerede massage- og behandlingsteknikker og med kropspsykologiske samtaler kan afhjælpe og lindre problematikker og skader, og styrke udvikling og velvære.Mere end massage
Nøglebegreberne i Massageterapeut Uddannelsen er en høj faglig standard, nærvær, indføling, helhed og sammenhæng mellem krop og psyke. Du lærer både at arbejde med alle de traditionelle massage metoder og de nye kropsterapeutiske og energetiske teknikker.
Det er vigtigt at du får lejlighed til at udvikle dig både som menneske og som terapeut, så du kan møde din klient naturligt, indfølende og professionelt. 
Vi ser enhver massage som et fokuseret og personligt og professionelt, der skal være berigende for begge parter. Massageterapien er bundet sammen af Nordlys Massagens overordnede principper, og dine klienter og du selv vil opleve et balanceret stabil velvære og sammenhæng, selvom der arbejdes dybt med kropslige og psykosomatiske problematikker.

Kvalitet i uddannelsen
Det er vigtigt for os, at du får den optimale uddannelse, og vores program er sammensat således, at du altid kan udvide den gennem Masterclasses og ved at tilføje nye specialer.

Massage Studerende kommer fra alle faggrupper og med alle former for baggrund. 
Nogle ønsker at få et nyt erhverv eller bierhverv medens andre, fx. fysioterapeuter, fysiurgiske massører og andre kropsbehandlere, ønsker at få udvidet deres kompetencer og få helhedsorienterede kvalifikationer. 
Pædagoger, ergoterapeuter, psykologer, psykoterapeuter og coaches ønsker at inddrage massage som et sideordnet element i deres professioner ...

Anne  er hovedunderviser på uddannelsen, og hun er en meget erfaren massageterapeut. Hun har været med til at udvikle massage helt tilbage fra den tid, hvor den moderne massage fik sit indtog i Danmark. 
Du vil også møde andre undervisere, som alle er erfarne Massageterapeuter, og som har en stor faglig kompetence indenfor det speciale, de underviser i. 
For os alle er personlig kontakt, nærværende undervisning og integration mellem krop, psyke  og bevidsthed nøglebegreber i uddannelsen.
Philip underviser på de fleste moduler i kropspsykologi og i personlig udvikling. 
Du lærer på de forskellige moduler et program, som begynder med Mindfulness og Basismeditation, og som efterhånden udvides til Essensmeditation. 
Philip underviser også i Behandlingsfilosofi og etik.

Integreret anatomi
Bevægeapparatets anatomi og fysiologi danner grundlag for kropsmassagen. Vi har udviklet en undervisningsform, hvor vi kombinere selvstudie  og praktisk anatomiundervisning, som en integreret del af undervisningen. Det gør, at du får en meget direkte og sanselig oplevelse af, hvordan kroppen fungerer.

Trainee ordningen
Du kan hurtigt komme i gang som professionel Trainee Massør 
Er du tilmeldt en hel uddannelse, kan du allerede efter Massage Grundkursus og Wellness Massage modulet,  få en 
foreløbig trainee certificering, hvor du i samråd med en supervisor, kan praktisere som semiprofessionel Nordlys Massør. Det giver dig både mulighed for at få en indtægt og for at få praktisk erfaring, medens du gør din uddannelse færdig.

Modulerne
Massageterapeut Uddannelsen er sammensat af moduler, der i alt omfatter 450 lektioner:
  • Der er fem faste moduler: Grundformen, Wellness og de to Trigger moduler og HOVEDMODULET.
  • Specialer på 95 lektioner. Antallet af specialemoduler afhænger af, hvilke specialer du vælger. Se nedenfor. 
  • Praktik og Eksamen. Se nedenfor. 
Uddannelsen er fleksibel. Du kan gennemføre den over så kort eller lang tid, som det passer dig. Når først du har gennemført et modul, vil det altid kunne indgå i den samlede uddannelse. 

Alle moduler, du evt har fra Massør Uddannelsen eller tidligere specialekurser, kan indgå i Massage Terapeut Uddannelsen.
Nordlys Massage Grundform
Nordlys Massage Grundform er stammen i alle Nordlys-behandlinger. Det er en overordnet fremgangsmåde, som binder massagesystemet sammen. Grundformen blev udviklet af Anne & Philip Neess i årene omkring 1980. Det er en sikker og elegant metode, som tusindvis af mennesker har lært og holder af.
SE MERE

Wellnessmassage
Velvære og sundhed er det centrale i Wellness Massagerne og du lærer ni forskellige massagervarianter, som du umiddelbart kan praktisere. Skønne smukke massageoplevelser. Nogle tror, at ”det skal gøre ondt, før det bliver godt" . Wellnessmassagen beviser, at det kan gøre godt, så du får kræfter til at overvinde det, som gør ondt - i kroppen eller i sindet.
SE MERE

Triggerpunktmassage
Triggerpunktmassage er den mest effektive metode til naturlig behandling af vanskelige muskelsmerter, stivhed og spændinger i kroppen og til at lindre det ubehag, som er knyttet hertil.
Spændingshovedpine kan ofte effektivt behandles med Triggerpunktmassage.
SE MERE

Massageterapeut Uddannelsens Hovedmodul
Massageterapeut Hovedmodulet er det centrale element i din uddannelse som massageterapeut. Her gennemgår vi kroppen systematisk og du lærer, hvordan du med massagens avancerede værktøjer og metoder kan afhjælpe og lindre problematikker og skader.

Alt er bundet sammen med Nordlys Massagens overordnede principper, så dine klienter og du selv oplever en balanceret stabil velvære og sammenhæng, selvom der arbejdes dybt med kropslige og psykosomatiske problematikker.
SE MERE

Massage Specialer - oversigt over dine valgmuligheder
I både Massør- og Massageterapeut Uddannelsen skal du vælge et eller flere specialer. Det give din uddannelse en personlig profil og en fordybelse, der svarer til dine interesser og profil.
Alle specialekurserne er tilgængelige, uanset om du skal bruge dem som led i en samlet uddannelse.
SE MERE

Praksismodul
Personlig Øvepraksis, egenmassage og supervision
Øvepraksis:
Som led i din uddannelse skal du træne de massager du lærer. Det kalder vi øvepraksis. Du skal skal du gennemføre mindst 20 sessioner.
Egenmassage: Du skal selv modtage mindst 3 massager hos en godkendt Uddannelsesterapeut og oplever, hvordan professionel massage foregår.
Supervision:Du skal evaluere dine oplevelser fra din øvepraksis og modtage vejledning 1-3 møder hos en godkendt supervisorer.
SE MERE

Eksamensmodul
Massører og Massageterapeuter kan indstille sig til eksamen, når de har gennemført de obligatoriske kurser i uddannelsen.
Eksamensmodulet er fælles for Massører og Massageterapeuter, men der gives forskellige opgaver, alt efter hvilken eksamen du har forudsætninger for at tage.
SE MERE

Sådan bliver du Massageterapeut
NORDLYS Massage Terapeut Uddannelsen er er en kombination af en personlig udviklingsproces og en fagligt højkvalificerende massageuddannelse. Uddannelsen er godkendt af Sundhedsrådet.
Her kan du se uddannelsesnormerne:
SE MEREØkonomi
Priserne er vejledende. Se de aktuelle priser under hvert kursus eller i Kursuskalenderen.

Massage Grundform 43t  5 dage kr. 5.900,- 
Wellnessmassage 43t  5 dage  kr. 5.900,- 
Hovedmodulet 172t  4x5 dage  kr. 24.000,- 

Triggerpunktmassage
-Underkrop
-Overkrop

43t 
43t 

5 dage
5 dage
kr. 5.900,-
kr. 5.900,- 


Specialer valgfrit minimum 97t  ca 13 dage se priser under de enkelte kurser
Supervision og Eksamen 15+8t  3 dage kr. 3.900,-
I alt 450t
 

Sammen med de Obligatoriske fællesfag for RAB-godkendelse, kan du blive RAB-registreret Nordlys Massageterapeut.