Hun er uddannet folkelærer, master i dansk som andetsprog, nordlys massageterapeut med speciale i barn til barn massage, klangmassør og nordlys coach. 

Rachel er blandt andet massageterapeut, folkeskolelærer og har 10 års erfaring med at give barn til barn massage til elever i folkeskoleregi. 

Til daglig arbejder hun som lærer i globalteamet på Vigerslev Alle skole i Valby. Hendes primære opgave er at undervise direkte integreret elever og indgår dermed i et samarbejde med klassernes primære lærere. I den forbindelse gør hun brug af metoden barn til barn massage for udover, at det er et sprogligt redskab, øger metoden den enkelte elevs trivsel samt bidrager til klassens social læring og klassens dynamik. Hun har erfaring med at give barn til barn massage til børn og teens med ADHD, autisme og andre udfordringer i folkeskoleregi fra 0. - 9. klasse.

Yderligere holder hun kurser i barn til barn massage i pædagogisk regi for lærere og pædagoger