Beyond Grupper - Praktiske oplysninger, aftaler og regler

Optagelse. Alle, som tidligere har deltaget i en Nordlys MasterCoach uddannelse eller andre uddannelser, hvor Philip underviser i selvudvikling og meditation, kan optages. Falder du ikke ind under denne kategori, er du velkommen til at skrive til Philip (philip@nordlys.dk,) og kort beskriver din baggrund og motivation for at søge optagelse. Vi vil herefter kontakte dig for en optagelsessamtale, hvorefter vi i fællesskab vurderer, om du vil passe ind i en igangværende gruppe eller evt. kan optages, når en ny gruppe starter

Stamgruppen. Beyondgrupperne er et gensidigt udviklingsfællesskab og en gensidig forpligtelse. Den Beyondgruppe du er medlem af, kalder vi din Stamgruppe, men du kan, når du har deltaget i mindst fire møder med din stamgruppe, være gæst på andre Beyondgrupper.

Forpligtelse. Som medlem af en Beyondgruppe skal du, både af hensyn til gruppen og dig selv, prioritere møderne således, at du gør alt, hvad der er praktisk muligt, for at kunne deltage i alle gruppens møder. Du skal være der til tiden og i alle sessioner i fuldt omfang. Hav ikke andre forpligtelser eller fx. aftenarrangementer i de dage gruppen mødes.

Gæstedeltagelse i andre Beyondgrupper. Som medlem af én gruppe, kan du, når du har deltaget i mindst fire møder, deltage som gæst i andre gruppers møder. Det forudsætter kun, at der er fysisk plads på gruppen. Du skal ved tilmelding som gæst betale et gæstebidrag til administration, forplejning og materialer på DKR 800 (gælder fra 2024). Gæstebidraget tilbagebetales eller overføres ikke, hvis du senere framelder din deltagelse.
Du skal være indstillet på, at din gæsteplads i sjældne tilfælde kan blive aflyst, hvis den skal bruges af et medlem, som har været syg. I givet fald tilbagebetales dit gæstebidrag.

Medhjælpsdeltagelse. Gruppen skal selv sørge for at mindst en, men helst to, påtager sig det praktiske arbejde som medhjælp på gruppen. Medhjælperrollen er kun praktisk, og der er ingen opgaver i forbindelse med undervisningen, øvelser m.v. 
De der sidst har været medhjælp sørger for, at der laves medhjælpsaftaler for næste møde, og at dette meddeles til kontoret. Er der to medhjælpere, giver vi hver en rabat svarende til halvdelen af det halvvårlige deltagerbidrag. Medhjælpsdeltagelse er kun mulig i de danske grupper.
Skulle et medlem komme i akutte økonomiske vanskeligheder, giver det fortrin til at deltage som medhjælp. Se også afsnittet om økonomi.

Overnatning kan kun bookes på de to sovesale, og skal reserveres fra gang til gang. Vi har ikke mulighed for automatisk at overføre overnatningsønsker, så du skal selv give besked. Lærerværelset kan ikke bookes eller anvendes som overnatning, og disponeres alene af Philip. Ønsker du eneværelse, henviser vi til diverse B&B og andre overnatningsmuligheder.
På Lia Gård aftales og betales overnatning og evt. afhentning på stationen i Koppang direkte med Lia Gård.

Ved sygdom. Hvis du bliver nødt til at melde afbud til et møde i din Stamgruppe på grund af sygdom, får du fortrinsvis en gæsteplads på en anden Beyondgruppe. Din normale betaling til din Stamgruppe forfalder uanfægtet. Du skal ikke betale administrationsbidrag for din gæsteplads, hvis den er en følge af sygdom.

Afbud, uanset årsag, beder vi dig af praktiske grunde både meddele til kontoret pr. telefon eller E-mail (+45 8681 1081 / nc@nordlys.dk) og til Philip pr E-mail eller sms (+45 4029 6292 (philip@neess.dk).

Økonomi. Deltagerbetalingen er den økonomiske forudsætning for, at Beyondgrupperne kan eksistere. Betaling følger den stamgruppe, du er medlem af og deles i 4 rater pr. år. Betalingen forfalder så længe du er medlem af gruppen, og betales uanset om du evt. er fraværende på et bestemt møde.
Raterne forfalder til betaling hhv. 4 måneder og 1 måned før hvert møde i din Stamgruppe. 
For at spare på vores administration er det er vigtigt, at du betaler raterne til tiden. Du skal selv sørge for at indbetale, helst via vores Onlinebetaling eller en bankoverførsel.
Husk at skrive Deltagernummer og Kursusnummer på din indbetaling!
Skulle et medlem komme i økonomiske vanskeligheder henviser vi i første omgang til muligheden for at deltage som Medhjælp. (Se ovenfor), men vi prioriterer højt, at alle medlemmer skal kunne deltage, også hvis der opstår en akut økonomisk krise. I givet fald søger vi at finde en konkret individuel ordning, fra gang til gang.

Vejledning hos Philip mellem møderne. Har du brug for vejledning til din meditationspraksis, er du velkommen til at kontakte mig pr. sms (+46 4029 6292). Oplys kort hvad du ønsker at tale om, og hvornår du træffes inden for de nærmeste dage. Jeg ringer tilbage hurtigst muligt. Kan samtalen holdes indenfor 15 minutter er det gratis. Ved længere samtale beder jeg dig selv sørge for at indbetale kr. 200,- pr. påbegyndte 15 minutter via MobilePay. Jeg kan ikke tilbyde coaching eller terapi på denne måde. Ved administrative og praktiske spørgsmål bedes du kontakte kontoret.

Materialer du får udleveret er kun til personligt brug. Det må gerne vises til andre og bruges som baggrund for formidling, men det må ikke kopieres eller på andre måder videregives uden skriftlig tilladelse fra os.

Udmeldelse. Ved optagelse binder du dig til minimum fire møder. Udmeldelse kan herefter ske i en periode på én måned efter det senest afholdte møde i din stamgruppe
Udmelder du dig senere end en måned efter et møde, er du forpligtet til at betale for det efterfølgende møde, uanset om du deltager. Efter udmeldelse bortfalder fremtidige økonomiske forpligtelser.

Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål.