Specialpædagogisk Massage for børn

NORDLYS®


Barn til Barn Massage
- Massage mod mobning

Berøringspædagogik er en metode til at forebygge mobning og øge børnenes empati og trivsel. Målet med kurset i berøringspædagogik – barn til barn massage - er at du lærer om teorien bag berøring, og hvad berøring gør ved relationen imellem mennesker. At du lærer forskellige massagelege, massagehistorier, samt enkle massageteknikker, som børn kan anvende på hinanden.

Du bliver kvalificeret til at indføre og instruere i Berøringspædagogik – barn til barn massage i dit pædagogiske arbejde med børn i børnehaver, SFO, skoler og andre sammenhænge, hvor der arbejdes med børn.

Dette er et kursus, hvor du vil blive inspireret til nye trivselsfremmende aktiviteter, der kan bruges året rundt både ude og inde.

Massage mod mobning

Berøringspædagogik er en metode til at forebygge mobning og øge børnenes empati og trivsel. Målet med kurset i berøringspædagogik – barn til barn massage - er at du lærer om teorien bag berøring, og hvad berøring gør ved relationen imellem mennesker. At du lærer forskellige massagelege, massagehistorier, samt enkle massageteknikker, som børn kan anvende på hinanden.

Du bliver kvalificeret til at indføre og instruere i Berøringspædagogik – barn til barn massage i dit pædagogiske arbejde med børn i børnehaver, SFO, skoler og andre sammenhænge, hvor der arbejdes med børn.

Dette er et kursus, hvor du vil blive inspireret til nye trivselsfremmende aktiviteter, der kan bruges året rundt både ude og inde.Massage mod mobning

Blid massage er for både børn og voksne et vidunderligt redskab til nærhed og kontakt, sundhed og velvære. Barn-til-barn-massagen skaber omsorg mellem børnene og nedsætter konfliktniveauet i gruppen. Den man masserer, er man senere mindre tilbøjelig til at slå eller mobbe.

Berøring er en livsvigtig del af vores udvikling og gennem massage lærer børnene at slappe af, tage imod og nyde. Berøring og taktil kommunikation stimulerer endvidere udviklingen af talesprog og indlæring.

Massage er et godt hjælpemiddel i det pædagogiske arbejde. Den børnemassage vi underviser i, har sit udgangspunkt i Nordlys Massage®, som er en blid, helhedsorienteret massageform, alle kan have glæde af. Den er i sin grundform let at lære, både for børn og voksne.

Herunder kan du læse en artikel og se en kort dokumentarfilm, som understreger, hvor meget Barn-til-Barn-Massage gavner:
Magasinet SKOLEN bragte i august 2011 en stor artikel "Massage giver ro i klassen". Læs artiklen her

Kort dokumentarfilm med Line Neess: Film om Barn til barn massage


Artikel om MOBBERI og massage (Nordjyske Stiftstidende marts 2009)

Reference til institutioner, som anvender "Barn-til-Barn Massage":
Du er velkommen til at henvende dig hos nogle af de institutioner, som anvender vore koncepter:

SFO Troldhøjen, Klokkeskovej, Viby J
- kontaktperson: Lene Holst Jensen tlf. 86283022

Børnehuset Troldebusken, Buskelundvej 2C, Silkeborg- kontaktperson: Bodil Nielsen Tlf. 86824699

SFO Troldhøjen, Fastingsallé 2, 4900 Nakskov, tlf. 54950355
kontaktpersoner : Astrid Hansen, Sandi Nielsen, Ruth Christensen.Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og terapeuter som har lyst til at lære børn at give hinanden massage og som selv har lyst til at træde ind i massagens verden.

Undersøgelser viser effekten

Undersøgelser fra Sverige påviser en række positive effekter af massage i børneinstitutioner, som helt svarer til vores erfaringer fra de danske institutioner, hvor vi har introduceret Barn til Barn Massagen:
• De bliver mere rolige
• Får øget koncentration
• Bliver mindre rastløse
• Bliver mere sikre på sig selv
• Bliver mindre aggressive
• Klager mindre over ubehag og smerte
• Føler større tryghed og nærhed
• Føler sig mindre isolerede og utrygge
• Får øget blodcirkulation og dermed større sundhed
• Bliver mindre nervøse

Børn der giver massage lærer:
• At give omsorg
• At udvikle empati og respekt
• At anvende deres hænder på en blid og god måde
• At skelne mellem hvilken berøring, der er god og hvilken berøring, der ikke er god.

Barn til barn Massage 
Målet med kurset er, at du får de grundlæggende praktiske og teoretiske færdigheder i massage, så du bliver kvalificeret til at indføre massage i dit pædagogiske arbejde i fx. børnehave, SFO, skoler eller andre sammenhænge hvor der arbejdes med børn.

Du lærer:
• Om berøringsbetydning, forholdsregler og etik
• En masse forskellige børnevenlige massage teknikker
• Forskellige massagelege
• At instruere børn i at give hinanden massage - Barn-til-barn-massage
• Du får et komplet velafprøvet program til at ”undervise” børn i, hvordan de giver hinanden massage.

Du får mulighed for supervision og sparring.

Med i kursusprisen følger Line Neess' bog Barn-til-barn Massage - En pædagogisk ramme om trygge børnefællesskaber


Underviser: Rachel Pryce Roed
Forudsætninger: Interesse og lyst
Varighed: 2 dage / 14 timer
Mødetider: Kurserne afholdes efter aftale med Rachel Pryce Roed, mail: rachel.valby@gmail.com