Massageterapeutisk Masterclass

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter, hvor vi arbejder intensivt med avancerede Massageterapeutiske Teknikker, Kropsterapeutisk Coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.

Massageterapeutiske Masterclasses er en fast årlig Udviklings- og ajourføringsgruppe for Massageterapeuter og Berøringsterapeuter, hvor vi arbejder intensivt med avancerede Massageterapeutiske Teknikker, Kropsterapeutisk Coaching, personlig proces, bevidsthedsudvikling og meditation.De Massageterapeutiske Masterclasses opfylder alle løbende efteruddannelseskrav for Massageterapeuter.

Temaer for 2021

Led og ligamenter
Vores livsenergi, det dybeste indre flow, flyder gennem hele kroppen og er afhængig af fri passage gennem muskler og led. Jo større frihed i leddene, jo mere energi har vi til rådighed både fysisk og psykisk. Det vitale energi flow, er oftest associeret med bevægelsen i nerveimpulser og led. Ved nedsat funktion i leddene mindskes kroppens evne til bevægelsen, og det er åbning af denne funktion, vi kommer til at fokusere på. 

Vi vil arbejde på at skabe balance, frigøre fastlåste forbindelser og skabe større bevægelse, så energien kan flyde. dermed kommer vi tættere på vores sande natur og kan udfolde os, som dem vi er.

Ved at arbejde med teknikker i relation til led og ligamenter, kan den indespærrede livsenergi frigøres og samtidig forløses energi ofte også i andre områder af kroppen.

Foråret 2021 sætter vi fokus på Underkroppen

Efteråret 2021 sætter vi fokus på Arme, Kæbe, Nakke og Bækken.
Denne Masterclass er for jer, som  forinden har deltaget på "Underkroppen"

Generelt om temaet Masterclasses

Massageteknikker og faglig ajourføring
Hvert år går vi i dybden med en eller flere massageterapeutiske teknikker og metoder, som ajourfører og uddyber din faglige kompetence og løbende udvider din ”værktøjskasse”. Fokusområdet vil skifte fra år til år, så vi over tid kommer til at dække alle de relevante faglige udfordringer, man møder som Massage- og Berøringsterapeut.

Supervision og vejledning
Vi gennemfører på hvert møde en eller flere træningssessioner, ud fra hvilke du får supervision og forslag til forbedringer i dit terapeutiske arbejde. Formålet er både, at du løfter dit faglige niveau, og at du undgår nedslidning, som følge af dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige arbejdsvaner. 

Kropsterapeutisk Coaching
Vi sætter fokus på psykologiske og udviklingsmæssige temaer, Kropsterapeutisk  og vejledning af klienter. Denne del forlænger uddannelsernes coachingundervisning, men vi arbejder også med temaer, trends og problematikker, som løbende opstår i tiden. Vi udvikler vores evner til at skabe nærværende og kompetente møder på basis af en personlig sund integritet.

Meditation og bevidsthedstræning 
Masterclassgruppen vil danne rammen om et langsigtet udviklingsprogram og en spirituel udviklingsproces. Der bliver undervist i dybe meditationsteknikker og i undervisningen kombinerer vi praksis, guidens og individuel vejledning.

Guideline for deltagelse

Deltagelse i fuldt omfang. Kurset er intenst og for at sikre det bedst mulige udviklingsmiljø og af respekt for gruppen og undervisningen, er det en forudsætning, at du prioriterer og arrangerer det sådan, at du kan deltage alle de fire dage kurset varer i fuldt omfang. Undgå også at have andre forpligtelser eller aftaler under kurset.

Rabat og fortrinsret til faste medlemmer. Du bliver betragtet som fast medlem, hvis du også deltog i det senest afholdte Masterclassmøde. Dermed er du med til at opretholde kontinuiteten til glæde for dig selv og alle i gruppen. Faste medlemmer får en rabat på kr. 500,-. Du skal være tilmeldt senest en ugen efter sidste møde, for at sikre dig plads og for at få rabat. Herefter optages de som evt. har været på venteliste til seneste Masterclass. 

Optagelse / forudsætninger. Du skal som minimum have gennemført Massageterapeutuddannelsens Hovedmodul eller være uddannet Berøringsterapeut.

Etiske forpligtelse: Du skal være medlem af Team Nordlys, NORDLYS Forum eller NORDLYS RAB, og derigennem vedkende dig det etiske og faglige kodeks, alle som er tilknyttet Nordlys arbejder efter.

Uddannelsterapeut. Masterclassmedlemmer kan blive uddannelsesterapeuter, og dermed samarbejdspartnere i Nordlys Massage Terapeut Uddannelsen. 
Det forudsætter, at du kun tilbyder de Nordlys Massageformer vi underviser i på uddannelsen til de studerende og at du er indstillet på at arbejde disciplineret og præcist, så de studerende får et godt forbillede i dig. 
Din hjemmeside og din profil på behandlerlisten skal være korrekt, opdateret (og forbilledlig) og dine priser skal være rimelige og på niveau. 
Du skal selv rette henvendelse til os, hvis du ønsker at være Uddannelsesterapeut.

Undervisere: Anne Neess og Philip Neess
Forudsætninger: Massageterapeutuddannelsen
Varighed: 4 dage / 32 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.30
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.