ESSENTIEL MASSAGE
- Chakrabalancering

NORDLYS®

Level 1
Nærvær og intuition
- De højere Chakras

Vi sætter fokus på udvikling og terapi i relation til de øverste chakras: HJERTE, HALS, PANDE og KRONE. Disse chakras spiller en særlig rolle for vores mentale kognitive bevidsthed og evne til at være nærværende og vågen. Vi undersøger, genkender og udfolder vores talenter og intuitive egenskaber.

Dette er et kursus for dig, som har en kærlighed til at arbejde med massage i grænselandet hvor krop, bevidsthed og essen mødes. Massageformen er en forening af strukturerede metoder, intuitiv berøring og kropsterapi. Vi arbejder på at opdage og åbne chakraernes essentielle energi. Forbindelsen mellem den sansede kropsbevidstheden, vores normale tænkende bevidsthed og den subtile inderste oplevelse af at eksistere.

Intuition og nærvær

Vi sætter fokus på udvikling og terapi i relation til de øverste chakras: HJERTE, HALS, PANDE og KRONE. Disse chakras spiller en særlig rolle for vores mentale kognitive bevidsthed og evne til at være nærværende og vågen. Vi undersøger, genkender og udfolder vores talenter og intuitive egenskaber.

Dette er et kursus for dig, som har en kærlighed til at arbejde med massage i grænselandet hvor krop, bevidsthed og essen mødes. Massageformen er en forening af strukturerede metoder, intuitiv berøring og kropsterapi. Vi arbejder på at opdage og åbne chakraernes essentielle energi. Forbindelsen mellem den sansede kropsbevidstheden, vores normale tænkende bevidsthed og den subtile inderste oplevelse af at eksistere.Intuition og nærvær


Temaer på dette modul:
  • Sanselig erkendelse, hvordan vi kan åbne for sanserne og forblive i en vågen og opmærksom bevidsthedstilstand? Hvad er det egentlig vi sanser? Hvordan tolker vi sanseindtryk? 
  • WU WEI principper i massage. WU WEI er et begreb, der betegner den perfekte balance mellem spontanitet og struktur. Handle og ikke-handle. Beslutning og hengivelsens flow.
  • CLEARING. En ny, fordybende samtalemetode, uden forstyrrende kommentarer. Clearing gør os parate til at integrere de indsigter, som åbner sig i Essentiel Massage (EM).
  • DET TREDJE ØJE. At se det, som det er - uden at dømme og uden at falde i søvn. Visualisering af energi. Energiens afspejling i bevidsthedsfeltet. Klarhed, nøgternhed og objektivitet. Skelnen og projektion.
  • HEALING, helbredelsesprocesser og integration af spiritualitet i en praktisk moderne livsstil. 
  • Behandling og efterbehandling af følelser, der frigøres under massagen.

Massagesessionerne på dette modul:
  • 1. & 2. Session: Intuition og nærvær - generel chakrateknik med åbent tema. Fokus på kombinationen af afklaret intension, struktureret behandling og intuitiv berøring og massage. Chakraernes indflydelse på hinanden. Direkte sansning af energitilstande. Healing og flow. Transformerende berøring.
  • 3. Session: Åbent hjerte er en session, som specifik understøtter klientens åbning af sit hjerte. Fokus på nærhed, nænsomhed, ømhed og sårbarhed. Modet til at føle og forløse dybe følelser. Fokus på HJERTET og de sekundære chakras i brystregionen. Hjertebevidstheden og HJERTET som centrum for alle chakras.
  • 4. Session: Relationer og netværk. Sessionen er specifikt orienteret mod at frigøre de kropslige og energetiske strukturer, som har at gøre med vores måde at indgå i relationer til andre. HALSEN er i centrum og derfra er ALLE chakras involveret. Healing af gamle smerter fra usunde relationer. ”Reboot” af aktuelle relationer og åbenhed for nye relationer.
Underviser: Philip Neess

Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus
Varighed: 5 dage / 41 timer
Mødetider: Første dag: 9.45 - ca.18.30
Mellemliggende dage: 8.45 - ca.18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.
Pris: 5.500Pris: 5.500

Pris: 5.500Pris: 5.500