Essentiel Massage Modul Efterår 2022

Grounding og realitetssansen blokeres ofte af af smertelige oplevelser, men bag forløsningen af disse ligger oplevelsen af glæde og tilfredshed. Vi arbejder dybt med det Første og Andet Chakra, og deres forbindelse til hjerteenergien. ...

Grounding og realitetssansen blokeres ofte af af smertelige oplevelser, men bag forløsningen af disse ligger oplevelsen af glæde og tilfredshed. Vi arbejder dybt med det Første og Andet Chakra, og deres forbindelse til hjerteenergien. ...Det andet fokus er arbejdet med at skabe naturlige relationer til andre mennesker, og slippe den uforløste smerte som tidligere relationer kan have afsat i kroppen og energisystemet.
Den sidste session fokuserer på det stærke og det sårbare Hjertet.
Første, Andet og Femte Chakra er i særligt fokus og til sidst Hjerte Chakraet

Temaer på dette modul

Grounding og Glæde
Jordforbindelse og at være modsætningsløst til stede i virkeligheden. Både ens egen virkelighed, og den vi deler med andre. Det handler om lyst, om at kunne slippe låste forestillinger, og om at få kropslige vitalitetsenergi til at flyde. Underkroppen og benene er i fokus og energimæssigt arbejder vi med renselse ud fra ROD, HARA og Forvandlingsstrømmen. 


Relation og Netværk
Evnen til at have stærke og ligeværdige relationer, og heling af de spor, som usunde eller uforløste relationer, har afsat i kroppen og energisystemet. Kroppens centerområde og armene er i fokus. Der kan indgå en terapeutisk dialog og kropsterapeutiske teknikker i sessionen. 
HALS er centralt i energiarbejdet, men derudover arbejdes med alle chakras.


Åbent Hjerte
Fokus på åbenhed, nærhed, nænsomhed og ømhed og mod til at føle de dybe følelser. Erkendelse af de naturlige grænser. Respekt og selvrespekt. Massagen tager udgangspunkt i brystområdet og området mellem skulderbladene. Energien åbnes i HJERTE og via en række punkter foran og bag på brystkassen.
Cirkulær polarisering af alle chakras.


Her kan du finde flere informationer om Essentiel Massage 

Undervisere: Philip Neess og Marianne Wind
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundkursus
Varighed: 5 dage / 41 timer
Mødetider: Første dag: 9.45 - ca.18.30
Mellemliggende dage: 8.45 - ca.18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Essentiel Massage - Efterår 2022
Tid: 19.-23. oktober 2022

Lærer: Philip Neess
Marianne Wind
Sted: Silkeborg


Pris: 5.900Pris: 5.900