Enneagrammets personlighedstyper og udviklingsdynamik
- Kursus

Enneagrammet er en enkel og genial beskrivelse af vores personlighedstyper og et psykologisk udviklingsværktøj. Med Enneagrammet kan du lettere forstå dine egne og andres motivation og drivkræfter.

Du lærer de ni typer at kende og at genkende dem i dig selv og andre. Du har alle typerne i dig, men der er én, der er stærkest, og når du kender den, ved du en masse om, hvad der fører til udvikling og hvordan du undgår stress.

Enneagrammet er en dynamisk psykologisk model og et landkort over udviklingseje. Det er stærkt værktøj i din egen selvforståelse og i dit arbejde med andre som fx coach, terapeut, underviser eller HR-medarbejder.

Enneagramkurset

Enneagrammet er en enkel og genial beskrivelse af vores personlighedstyper og et psykologisk udviklingsværktøj. Med Enneagrammet kan du lettere forstå dine egne og andres motivation og drivkræfter.

Du lærer de ni typer at kende og at genkende dem i dig selv og andre. Du har alle typerne i dig, men der er én, der er stærkest, og når du kender den, ved du en masse om, hvad der fører til udvikling og hvordan du undgår stress.

Enneagrammet er en dynamisk psykologisk model og et landkort over udviklingseje. Det er stærkt værktøj i din egen selvforståelse og i dit arbejde med andre som fx coach, terapeut, underviser eller HR-medarbejder.Enneagramkurset


Enneagrammet er et moderne psykologisk og essentielt udviklingsværktøj, som bygger på en ældgammel model og breder sig i stigende grad i den vestlige verden som et af de mest anvendte udviklingssystemer.
 
Gennem en kategorisering af mennesker i 9 forskellige personlighedstyper, tilbyder Enneagrammet en ualmindelig præcis diagnosticering af vores psykologiske adfærds- og reaktionsmønstre, og lærer os at forstå, hvorfor vi selv og andre handler og reagerer som vi gør.
 
Udover at synliggøre vores typografiske mønstre excellerer Enneagrammet i at vise os de udviklingsveje,
der er mest hensigtsmæssige for os - og peger samtidig på de faldgruber, som vi skal søge at undgå.
 
Grundkursus og workshop
 
En komplet gennemgang af enneagrammets 9 personlighedstyper, deres karakteristika og variationer,
så du kan lære at genkende dem og bruge dine iagttagelser til bedre at forstå dig selv og andre.
Vi gennemgår hver enkelt types forskellige sundhedstilstande og udviklingsniveauer, deres arbejdspunkter og faldgruber. Indsigt i typernes niveauer er af afgørende betydning for at forstå forskelligheden hos personer med samme type, og for at man kan omsætte sin viden om enneagrammet til praktisk vejledning, udviklingsarbejde, coaching og terapi.
Enneagrammet forener den moderne vestlige psykologi og gammel psyko-spirituel visdom i en overskuelig model, der er nem at lære, og som hurtigt kan omsættes privat og professionelt. Du lærer at læse personlighedens dynamikker ind i enneagrammet, så du kan se, hvordan du undgår stress og sætter skub i din egen og andres udviklingsproces. 
Undervejs i gennemgangen af enneagramtyperne giver vi anvisninger på, hvordan enneagrammet kan anvendes i coaching, samtaleterapi og HR-udviklien. Der indgår af tidsmæssige grunde ikke coachingøvelser på dette kursus, men du kan umiddelbart fører din nye viden om enneagrammet ind i din coachinguddannelse eller terapeutiske praksis. 

Enneagrammet handler om at komme ud af bokstænkning, fordi det på en præcis måde beskriver de kasser,
vi havner i, hvis vi ikke udvikler os på en sund måde. Det er ofte simple kursændringer, der adskiller det banale og det geniale, det begrænsende og det befriende.

Enneagrammet har været en del af vores arbejde i mere end tredive år, og vi er blandt de uddannelsescentre,
som har den længste erfaring med at anvende enneagrammet.

Du lærer om:
 • De ni personprofiler og deres indbyrdes relationer.
 • Varianterne inden for samme type
 • Værktøj til at genkende typen hos dig selv og til at se andres typer
 • Primærtypen og sekundære typer
 • Enneagrammets niveauer, sundhed og ubalancer
 • Typernes eksistentielle dilemmaer og spørgsmål
 • Typernes udviklingsveje og motivationsfaktorer
 • Værktøjer til at forudse hver types faldgruber, og hvordan de undgås.
 • Specielle værktøjer til at åbne menneskers potentiale
 • Sprog og redskaber til mere præcis kommunikation
 • Bevidst retning og fokus på din personlige udvikling
Kurset består af foredrag, som levendegør typerne, øvelser, samtaler, erfaringsdeling og diskussion samt små meditative øvelser.
 
Efter kurset vil du i høj grad være i stand til at vurdere dine egne og andres typiske kendetegn og psykologiske profil i forhold til Enneagrammet.
 

De ni personprofiler i enneagrammet
Få et overblik over de ni personlighedstyper, deres karakteristika, særlige kendetegn når de fungerer godt og deres typiske problemer.

Hvilken type er du?
Reformator, Hjælper, Udretter, Individualist, Udforsker, Loyalist, Entusiast, Udfordrer eller Fredskaber.
SE MERE

Underviser: Philip Neess
Forudsætninger: Ingen
Varighed: 4 dage / 32 timer
Mødetider: Første dag: 9:45-18:30
Mellemliggende dag: 8:45-18:30
Sidste dag: 8:45-15:00


Enneagram Basic
Tid: 15.-18. april 2021

Lærer: Philip Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 4.600Pris: 4.600