Generalforsamling d 1. juni 2021

Kære medlem

Den 1. juni kl 16.30 holder vi generalforsamling. I år bliver det ligesom sidste år en generalforsamling for begge foreninger samtidig.

Pga coronavirus afholdes generalforsamlingen på Zoom.

Send en mail til nc@nordlys.dk senest mandag den 31. maj kl 12 hvis du ønsker at deltage.

Forslag du ønsker på dagordenen skal fremsendes til nc@nordlys.dk senest 18. maj 2021.

Link til Zoom sendes ud til deltagerne mandag den 31. maj samt lægges op på denne side.

Kære medlem

Den 1. juni kl 16.30 holder vi generalforsamling. I år bliver det ligesom sidste år en generalforsamling for begge foreninger samtidig.

Pga coronavirus afholdes generalforsamlingen på Zoom.

Send en mail til nc@nordlys.dk senest mandag den 31. maj kl 12 hvis du ønsker at deltage.

Forslag du ønsker på dagordenen skal fremsendes til nc@nordlys.dk senest 18. maj 2021.

Link til Zoom sendes ud til deltagerne mandag den 31. maj samt lægges op på denne side.Dagsorden til Nordlys Forums og RAB’s ordinære generalforsamling 2021

Tirsdag den 1. juni kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på zoom

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formændenes beretninger og udvalgsbretninger

5. Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse 2022

6. Årsrapport for regnskabet 2020 fremlægges til godkendelse

7. Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent og Koda Gramex fremlægges til godkendelse

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleanter

11. Beretning fra etisk råd

12. Valg af etisk råd

13. Drøftelse af, hvad medlemmerne ønsker, at vi arbejder med i den kommende periode

14. Indkomne forslag

15. Eventuelt