Generalforsamling d 1. juni 2021

Kære medlem

Den 1. juni kl 16.30 holder vi generalforsamling. I år bliver det ligesom sidste år en generalforsamling for begge foreninger samtidig.

Pga coronavirus afholdes generalforsamlingen på Zoom.

Send en mail til nc@nordlys.dk senest mandag den 31. maj kl 12 hvis du ønsker at deltage.

Forslag du ønsker på dagordenen skal fremsendes til nc@nordlys.dk senest 18. maj 2021.

Link til Zoom sendes ud til deltagerne mandag den 31. maj samt lægges op på denne side.

Kære medlem

Den 1. juni kl 16.30 holder vi generalforsamling. I år bliver det ligesom sidste år en generalforsamling for begge foreninger samtidig.

Pga coronavirus afholdes generalforsamlingen på Zoom.

Send en mail til nc@nordlys.dk senest mandag den 31. maj kl 12 hvis du ønsker at deltage.

Forslag du ønsker på dagordenen skal fremsendes til nc@nordlys.dk senest 18. maj 2021.

Link til Zoom sendes ud til deltagerne mandag den 31. maj samt lægges op på denne side.Dagsorden til Nordlys Forums og RAB’s ordinære generalforsamling 2021

Tirsdag den 1. juni kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på zoom

 


Link til Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3381527988?pwd=N0ZQNTZWeTYxcS9PdHB4Ym9jbzBkdz09

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Formændenes beretninger og udvalgsberetninger

5.   Medlemskab af sundhedsrådet / RAB forum v/ Edith Staun Ottosen

6.  Koda genforhandling af aftalen

7.   Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2022

8.   Årsrapport for regnskabet 2020 fremlægges til godkendelse

9.   Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse

10.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

11.Valg af revisor

12.Valg af revisorsuppleant

13.Beretning fra etisk råd

14.Valg af etisk råd

15.Drøftelse af hvad medlemmerne ønsker vi arbejder med i den kommende periode.

16.Indkomne forslag

17. Eventuelt