Guidelines for kursister om undervisning og anvendelse af koncepter

På Nordlys udbyder vi kurser, uddannelser og udviklingsgrupper med det formål at støtte deltagernes personlige udvikling og opbygning af faglige kompetencer. Det er centralt for os, at de fag, emner og temaer vi underviser i, bliver videregivet med respekt for det arbejde, som ligger bag og de traditioner, vi viderefører.

Deltagelse i vore kurser, uanset niveau eller art, giver ingen automatisk autorisation til at undervise i hverken vores egne koncepter eller koncepter, vi udbyder efter aftale med andre ophavsret-indehavere, uden at dette sker med vores, eller én af os godkendt erfaren lærers, udtrykkelige, skriftlige tilladelse og opfordring. Vores undervisning er tilrettelagt med henblik på anvendelse som grundlag for personlig udvikling og i privat terapeutisk praksis eller coachingpraksis.

Det er centralt for os, at lærere som underviser på Nordlys, eller efter de principper og koncepter vi har udviklet, gør det ud fra et oprigtigt ønske om at hjælpe andre mennesker, og at de er i stand til at tilsidesætte egne selviske behov.

Vi bliver jævnligt spurgt af vores elever, om de må undervise, enten i hele kursuskoncepter eller dele af det stof, der indgår i vores uddannelser, kurser eller udviklingsgrupper. Det er et komplekst spørgsmål, og i vores overvejelser indgår, om vi skønner, at der er behov for yderligere udbud af undervisning i det pågældende i relation til geografiske forhold, om den pågældende har tallent for at undervise, om den pågældende har den tilstrækkelige baggrundsviden og faglige og pædagogiske kompetense, om vi vurderer, at læreren har en tilstrækkelig bevidsthed, om vi har en god og løbende relation, og om vi helt subjektivt skønner, at et samarbejde vil være gensidigt frugtbart og vil foregå i den ånd, vi arbejder.

Til meget af vores undervisning er der udarbejdet kompendier, uddelingskopier, materialer, lydfiler, plancher o.l. Disse materialer er, lige som kursuskoncepterne, ophavsretsligt beskyttede, og må ikke anvendes til anden undervisning uden vores skriftlige tilladelse. Materialerne et tiltænkt deltagerens fortsatte egen personlige arbejde ned stoffet, men må med behørig kildehenvisning anvendes i privat terapeutisk praksis og coachingpraksis, så længe eleven har fortløbende relation til os eller den lærer, der har ophavsretten.

Når vi udleverer materialer, som vi ikke selv har udviklet eller har ophavsret til, sker det efter aftale med Copydan eller efter aftale med ophavsret-indehaveren.

Anne & Philip Neess