Handelsbetingelser og vilkår for kurser på Nordlys

Disse betingelser og vilkår omfatter alle kurser eller uddannelser, som afholdes helt eller delvist som klasseundervisning på aftalt sted og i en aftalt periode.
Vores betingelser og vilkår er på dansk. Alle kontrakter indgås på dansk.
Husk venligst:
Vi er opmærksomme på, at nærværende beskrivelse af almindelige betingelser og vilkår kan virke omfattende, og du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 86 81 10 81 eller på
nc@nordlys.dk i kontorets åbningstid, hvis du har spørgsmål eller ønsker noget uddybet eller
forklaret.

Hvem er Nordlys:
Nordlys blev grundlagt i 1976, og er i dag blandt de skoler i Skandinavien, der har størst erfaring som kursus og uddannelsesvirksomhed indenfor Massage, Berøring, Coaching og klangmassage.

Henvendelse:
Nordlys ApS
Almindsøvænget 4
8600 Silkeborg
CVR: 69 90 57 14
Telefon 8681 1081
E-mail: nc@nordlys.dk
Kontorets åbningstid er:
Mandag-fredag kl. 9-13.
Der er lukket i weekender samt på helligedage.

Børn og unge under 18 år:
Du skal være fyldt 18 år for at handle på nordlys.dk
– er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Nyhedsbrev
Ved tilmelding til et kursus eller andet arrangement, accepterer du samtidig at modtage vores nyhedsbreve, så længer tilmeldingen er attiv. Herefter kan du når som helst framelde dig nyhedsbrevet. 
Til-og framelding af Nyhedsbreve

Tilmelding online med betalingskort:
Tilmelding online på www.nordlys.dk sker gennem tre trin. Du udfylder i første trin dine tilmeldingsoplysninger samt hvad du ønsker at tilmelde dig. Herefter får du mulighed for at kontrollere dine oplysninger før du sender dem til os. Du kan således gå tilbage og rette dine informationer, hvis du har tastet forkert.
Du betaler ved sidste trin i tilmeldingen et Depositum på kr. 800,-. Restbeløbet betales 4 uger før kurset/delkurset starter eller som det fremgår af din bekræftelse. Du modtager i forbindelse med kurset en faktura.

Beløb under 2.000 kroner:
På visse uddannelser/kurser, som koster under 2.000 kroner, betales der ikke et depositum på kr. 800,- men derimod det fulde beløb ved tilmeldingen, hvilket fremgår på tilmeldingssiden.

Forbehold:
Indtil du modtager bekræftelsen, hvor der er anført de hold, som du har tilmeldt dig, tages der forbehold for ledige pladser.
Skulle holdene være fyldte, så kontakter vi dig førstkommende hverdag for at høre om du vil på venteliste eller flyttes til et andet hold.
Der tages forbehold for enkelte ændrede datoer indenfor uddannelsens eller kursets periode, som følge af sygdom blandt underviserne m.v.
Der tages forbehold for aflysning af hold, grundet utilstrækkelig tilslutning.

Undervisning afholdes på Nordlys i Silkeborg eller på Frederiksberg i København.
Du finder oplysninger omkring dette under de enkelte kurser.

Om tilmeldingen og bekræftelsen:

Vi opbevarer ikke oplysningerne om din ordrebekræftelse på en måde, så du senere kan få en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager umiddelbart efter tilmeldingen er sendt til os.

Tilmeldingen er bindende for hele kurset/uddannelsen, og du er forpligtiget til at betale det fulde beløb.
Tilmeldingen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Melder du afbud gælder følgende:
- Mindst 35 dage før et kursus eller en uddannelsesserie starter kan forudbetalingen overføres til et andet kursus-/uddannelsesserie. Afbudsafgiften for et enkelt kursus eller en kortserie (op til 3 sammenhængende delkurser) er kr. 200,-
For længere serier kr. 600,-

- 34-15 dage før start eftergives restbetalingen, men deposita/forudbetalingen kan ikke overføres.
- 14-0 dage før start skal hele kursusafgiften betales, og indbetalt kursusafgift kan ikke overføres. (se evt. om sygdom herunder.

- Alle afbud skal meddeles pr. brev, e-mail eller telefonisk i kontorets åbningstid for at have frigørende virkning, - ikke ved indtaling på telefonsvaren.

- Afbrydes et påbegyndt kursus eller en uddannelse forfalder hele restbeløbet til betaling. Du kan indbetale hele beløbet eller fortsætte efter den gældende betalingsaftale.

- Aflyser vi et kursus refunderer vi din indbetaling til en af dig oplyst konto.

Sygdom og gentagelse:
Bliver du syg og må framelde dig et kursus, kan du deltage på et erstatningskursus for 25% af kursusprisen.
Du kan i mange tilfælde gentage et kursus for 50% af kursusprisen, forudsat at der er ledige pladser på kurset kort før start dagen. Kontakt kontoret for at høre nærmere.


Regler omkring anden fakturaadresse:
Du har ved tilmeldingen mulighed for at oplyse, at en anden skal betale fakturaen. For eksempel, hvis dit arbejde skal betale for et kursus eller en uddannelse til dig.
Vi sender en faktura på det fulde beløb til den anden fakturaadresse. I den forbindelse bedes du være opmærksom på, at du er kunden, og at du hæfter personligt for tilmeldingen og for det fulde beløb, hvis den anden part ikke betaler fakturaen rettidigt.
Hvis du ikke ønsker dette, så bedes den anden part foretage tilmeldingen.

Pris og ændringer:
Priser angivet på www.nordlys.dk er de gældende priser. En tidligere printet kursuskalender med
en ældre pris, er ikke gældende og kan dermed ikke benyttes.
Vores priser indeholder altid eventuelle afgifter, og er inkl. undervisningsmaterialer og eksamen.

Afdragsordning:
Vil du afdrage uddannelsens eller kursets fulde beløb, så kan dette gøres uden ekstra gebyrer eller renter. Kontakt kontoret for yderligere information.

Ved køb af flere kurser og uddannelser
Ved køb af flere uddannelser og/eller kurser, hvor der opnås rabat, bliver rabatten fratrukket prisen på det sidste kursus.

Reklamation:
Skulle du have en reklamation, så bedes du skriftligt rette henvendelse til Skoleleder Anne og Philip Neess
på e-mail nc@nordlys.dk eller ved brev til vores adresse i Silkeborg.
Reklamationen skal fremsendes med det samme, så vi har en mulighed for at udbedre forholdet under
dit kursus- eller uddannelsesforløb.
I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt
betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens
vej 35, 2500 Valby.

Persondatapolitik:
Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette henvendelse på nc@nordlys.dk
Ligeledes kan du gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Du giver ved accept af nærværende betingelser ligeledes dit tilsagn til at dit fulde navn, bynavn, telefonnummer og mailadresse oplyses til de andre deltagere på uddannelsen eller
kurset.
Vi registrerer de oplysninger, som du indskriver og sender til os ved tilmeldingen, hvilket
vil sige dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, i vores system.
Oplysningerne er nødvendige at indsamle for at kunne identificere og registrere vores kursister.
Oplysningerne er tilgængelige for vores uddannelses- og kursusadministration, herunder vores direktion og bogholderi, som er dataansvarlige i virksomheden. Oplysningerne transmitteres ikke krypteret og opbevares ikke krypteret, men er beskyttet med kodeord, og benyttes kun af Nordlys.
Oplysningerne opbevares på ubestemt tid, hvis du senere skulle miste dit uddannelses- eller kursusbevis.
Du kan altid bede om, at blive slettet fra vores system, så du ikke står med dine oplysninger i vores database. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke senere kan få bekræftet din deltagelse på en uddannelse eller et kursus, hvorfor du bør tage kopier af dine uddannelses- og kursusbeviser.
Såfremt du slettes i vores database, så bibeholdes din tilmelding samt kopi af faktura i 5 år af hensyn
til regnskabsloven.
Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.
Nordlys vil i nødvendigt omfang overføre relevante oplysninger til en server i USA, med henblik på opfyldelsen af den indgåede aftale, herunder modtagelsen af den aftalte tjenesteydelse.


Brud på databehandling:
Ved opdagelse af databrud videregives oplysninger om dette, inden for 72 timer til Datatilsynet med informationer om hvem, hvad og hvordan det er sket.


Deltagerliste:
Ca. 14 dage før dit tilmeldte kursus offentliggøres en deltagerliste indeholdende: Navn, by, email samt telefonnummer på deltagerne på det kursus, du er tilmeldt på Nordlys’ kursistnet.
Kursistnettet kan tilgås med det tilsendte password.
Deltagerlisten er tilgængelig i op til 3 år, således at du har mulighed for at komme i kontakt med dine med kursister så i kan lave fælleskørsel samt øve- og træningsgrupper.


Copyright - rettigheder – kopiering – videresalg – ansvar m.v.
Alle rettigheder, herunder indholdet på uddannelserne og kurserne tilhører Nordlys, og brugen af indholdet kan kun ske i det omfang, som det i disse betingelser er beskrevet.
Du opnår ingen rettigheder til materialet, som du modtager fysisk, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i disse betingelser.
Du må downloade og udskrive de PDF-filer, der ligger tilgængelige på kursistnettet under det enkelte kursus/uddannelse.
Du må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre.
Hvis du handler i strid med dette eller krænker dansk ret om ophavsret i øvrigt, så bliver du gjort erstatningsansvarlig. Overtrædelse af Nordlys copyright og nærværende betingelser og vilkår er strafbart og anmeldes uden yderligere varsel eller anden meddelelse herom. Vores uddannelser og kurser giver dig en række kompetencer, men du har altid det fulde ansvar for din brug af disse kompetencer, herunder fagligt, personligt og eventuelt forretningsmæssigt.


Handelsbetingelser ved køb af varer i NORDLYS webshop

Retur, salgs- og leveringsbetingelser

Retur og reklamation:
Har du uheldigvis oplevet fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes du henvende dig til:

Nordlys
Almindsøvænget 4
8600 Silkeborg
E-mail.
nc@nordlys.dk

Ønsker du at returnere din vare? Udskriv denne blanket og indsend den sammen med returvaren. Varereturnering skal ske til ovenstående adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.
Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Fortrydelsesret:
Der er 30 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages.
Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den.
Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen inkl. forsendelse til din konto indenfor få dage.
Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
Vælger du at returnerer en vare i brugt tilstand, skal du være opmærksom på, at værdigforringelsen bliver fratrukket vares salgspris. Værdiforringelsen baseres på, hvad varen efterfølgende vil kunne videresælges for.

Reklamationsret:
Nordlys yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Nordlys indenfor rimelig tid.

Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Nordlys returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Refusion:
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Nordlys har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

Betaling:
Der handles i DKK danske kroner.
Nordlys modtager betaling med VISA Dankort, bankoverførsel og mobilepay.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Der pålægges ikke noget gebyr ved kortbetaling.
Ved betaling krypteres alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.
Nordlys forbeholder sig ejendomsretten over det købte til dette er betalt fuldtud.

Bankoverførsel skal ske til nedenstående konto:
Nordea
Registreringsnummer: 5541
Kontonummer: 1519160486

Levering:
Nordlys sørger for levering med til modtager indenfor 2-10 hverdage (med mindre andet angives) fra bestillingsdatoen.
Forventet leveringstid 2-10 dage.
Rettidig levering forudsætter dog at fragtselskabet overholder dag-til-dag levering.

Såfremt der opstår forsinkelser hos fragtselskabet, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Nordlys kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskabet.

I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Nordlys naturligvis en ny leverance uden beregning.
 
Privatlivspolitik – indsamling og databehandling - GDPR

Når du køber på vores webshop indtaster du personlige oplysninger:
• Dit navn
• Din adresse
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Dine betalingsoplysninger
• Ip-adresse
• Styresystem
• Bevægelser rundt på hjemmesiden
Vi samler kun det ind vi har brug for og aldrig mere.

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med købet. I det tilfælde der bruges et fragtfirma deles de relevante oplysninger med disse.

Samtykke af personoplysninger:
Har du sat kryds i boksen til modtagelse af nyhedsbrev bruger vi denne når vi sender nyhedsbrev.
Du kan til en hver tid slette dig fra listen direkte ved link i de enkelte nyhedsbreve.

Datasikkerhed:
Vi behandler dine data fortroligt og sikkert i henhold til lovgivningen.
Skulle det ske at der er et brud på datasikkerheden vil der blive rettet henvendelse til den enkelte samt til Datatilsynet inden for 72 timer om hvem, hvad og hvordan det er sket.
De IT-leverendører vi dele data med har vi en databehandleraftale med som sikkerhed.

Cookiepolitik:
Vi bruger cookies på hjemmesiden, både vores egne og trejdeparts cookie som eksempelvis Google Analytics.
De bruges blandt andet til at se hvor mange besøgende vi har.
Du kan altid slette dine cookies i din browser. Sletning af Cookies

Sletning og rettelser af vores kundedata:
Ønsker du at blive slettet i vores system er dette muligt.
Dette gøres ved at rette henvendelse til os.

Udlevering af kundedata:
Ønsker du at få de oplysninger vi har gemt på dig som kunde er dette muligt.
Dette gøres ved at rette henvendelse til os.