Coaching

Nordlys Coaching er en holistisk udviklings- og læringsproces, hvor du arbejder med dig selv og med andre på en balanceret måde.

Vi har ladet valmuemarken symbolisere noget af det, vi gerne vil stå for. Valmuen er sej og fleksibel, og den vender sig altid efter lyset, og selv om den er sart kommer den igen og igen. Den repræsenterer den skønhed og mangfoldighed, vi alle har, når vi bruger vores ressourcer rigtigt og udfolder os
Og ... NEJ: Den bruges ikke til opium. Glæden og det gode humør kommer helt af sig selv, når man finder sig selv.

Coaching er ligeværdighed og befordring

Nordlys Coaching er en holistisk udviklings- og læringsproces, hvor du arbejder med dig selv og med andre på en balanceret måde.

Vi har ladet valmuemarken symbolisere noget af det, vi gerne vil stå for. Valmuen er sej og fleksibel, og den vender sig altid efter lyset, og selv om den er sart kommer den igen og igen. Den repræsenterer den skønhed og mangfoldighed, vi alle har, når vi bruger vores ressourcer rigtigt og udfolder os
Og ... NEJ: Den bruges ikke til opium. Glæden og det gode humør kommer helt af sig selv, når man finder sig selv.Coaching er ligeværdighed og befordring

Coaching foregår i et ligeværdigt forhold, hvor coachen støtter sin klient - den coachede - til at få styr på sine følelser og tanker, så hun eller han kan bruge sine ressourcer og de givne omstændigheder til at realisere sine drømme og mål.

Selve ordet ”coach” betyder ”en vogn” eller ”et befordringsmiddel”, og det er et meget rammende billede på, hvad coaching er: En metode til at støtte og befordre sig selv, en metode til at befordre andre mennesker og en metode til at få succes i professionelle relationer og organisationer. En måde at få mere ud af livet.
Selve idéen om coaching og ressourceudvikling var det, som inspirerede os til at grundlægge Nordlys Centret for mere end 30 år siden. Vores coachingkoncepter og uddannelsesprogrammer er i konstant udvikling.

Fundamentet for Nordlys Coaching er integration, bevidsthedsudvikling og kommunikation. Det handler om indsigt, tankemønstre og vaner. Det handler om ord og krop, følelser og handlinger. Det handler om personlige værdier, frihed, valg og tro.

Coachens vigtigste redskab er at lytte, observere og stille gode spørgsmål, der matcher den coachedes virkelighed og gør det muligt at opdage sine ressourcer og at se sig selv og sin opgave i mulighedernes perspektiv.

Coaching er en respektfuld, optimistisk, fremadrettet proces, der altid tager udgangspunkt i ønsket om at finde løsninger og skabe en forbedring, uanset omstændigheder, uanset hvem du er eller var, og hvad du tidligere har været igennem.

Du skal vælge Nordlys Coaching, hvis du har lyst til at kombinere en intensiv faglig uddannelse som professionel coach med en lige så intensiv personlig udviklingsproces.

Fra først til sidst vil du opleve, at teori og praksis bindes sammen. Allerede fra det første kursus er du i stand til at coache både dig selv og andre. Du skal være indstillet på at træne med prøveklienter gennem hele forløbet. Du vil have behov for sideløbende at læse komplementerende litteratur.

Vi har valgt at lade den samlede uddannelse strække sig over ca. 1 år, så coaching og selvudvikling når at blive en del af din egen måde at tænke og leve på, og så du kommer til at praktisere coaching på basis af ægte integritet. Det betyder også, at forløbet uden problemer kan gennemføres sideløbende med normalt erhvervsarbejde. Uddannelsen kan afsluttes med en eksamen og certificering.