Når du kommer som kursist på NORDLYS, må du IKKE udbyde varer eller tjenesteydelser til salg uden, at det er aftalt på forhånd fra gang til gang. 
Har du nogle varer, du ønsker at udbyde til dine medkursister, skal du aftale det med kontoret (os) på forhånd, altså før du stiller noget frem. 
  • Aftal med os, hvilke varer du må sælge, og hvor de kan placeres.
  • Aftal med os, hvilket Butiksbidrag, du skal give til centret. Normalt Butiksbidrag vil være 5-15% af din omsætning afhængigt af din egen avance. Kom selv med et forslag, så aftaler vi ud fra det.
  • Du kan ikke udbyde varer eller andet, der svarer til de varegrupper, vi i forvejen forhandler i NORDLYS Butikken 
  • Butiksbidrag afregnes via et Butiksbilag og MobilePay, når kurset slutter, på sammen måder, som når du selv køber noget i NORDLYS Butikken.
NB! Alle evt. tidligere aftaler vedr. salg, lokaler m.v. skal genaftales fra gang til gang!