HÅNDBOG for Nordlys Kursister

 

Kursusbeviser og Uddannelsesdiplomer

for alle kurser og uddannelser

Hver gang du har gennemført et kursusmodul, modtager du et bevis. Det forudsættes at du maksimalt har været fraværende 5 % af kursustiden.

Når en af de uddannelser, der følger RAB-ordningens normer, er afsluttet, og alle uddannelseskravene er opfyldt modtager du et diplom. (Se de afsnit efter hver uddannelse, der begynder med "Sådan bliver du … terapeut").

Nordlys Centret er medlem af Sundhedsrådet, og vores uddannelser, eksamens- og diplomregler indrettes løbende efter de regler, som Sundhedsrådet måtte vedtage og de regler, der måtte komme til at gælde for RAB-ordningen. Vi tager forbehold for de ændringer dette måtte medføre.

Retten til at anvende vores registrerede mærker, logoer mv. opnår du gennem medlemsskab af Nordlys Forum og NMT.