HÅNDBOG for Nordlys Kursister


Pas godt på dine kursusbeviser, uddannelsesbeviser og diplomer. 

Vi får ind i mellem henvendelser om genudstedelse af kursusbeviser mm.

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke længere den service. 

Der er en meget arbejde forbundet med at genudstede kursusbeviser mm., men det kan lade sig gøre. 

Er det meget vigtigt for dig, så send en mail med din genbestilling til Nordlys Centrets kontor: nc@nordlys.dk

Oplys dit deltagernummer samt navn og adresse og kursusnummeret eller kursustitlen og (ca.) datoen for kursets /uddannelsens afslutning.

Opstartsgebyr for genudstedelse af beviser er: 1.000,00 kr. og dækker ét bevis. Efterfølgende beviser i samme bestilling koster 250,00 inkl. porto. 

Som alternativ kan vi tilbyde dig at udstede en liste med de kurser, som er registreret i vores database og sende den til dig på mail. 
Udstedelsesgebyr for denne liste er 250,00 kr. 

Beløbet indbetales på samme måde, som når du betaler for kurser, og bestillingen ekspederes, så snart beløbet er registreret.

Bevisets udseende bliver som det gælder på genudstedelsesdatoen.

Ved betaling: Husk tydeligt navn og adresse på indbetalingen
og oplys at indbetaling gælder kursusbeviser eller kursusliste.