Livstonen I - Stemmen som et helbredende og selvregulerende værktøj

Stimulering af vagusnerven, vores livsnerve.
Fokus på toning og stemmen som agent for fornyelse, selvudvikling og selvhelbredelse.
Find din unikke stemmekraft og din egen livstone. Oplev din stemmes lægende og livsopbyggende kraft til gavn for selvudvikling og hjælp til selv-hjælp. Jo mere du styrker din egen stemme, desto mere styrker du din sjæl, dig selv og dit livspotientiale. Toning er lyd uden ord og aktiverer vores medfødte, naturlige stemme. Det er lettere end at synge og kræver ingen sangstemme eller sangoplevelse. Her er muligheden for at få venner med din stemme og skabe god flow og velbehag i krop og sind.

Din unikke stemme

Stimulering af vagusnerven, vores livsnerve.
Fokus på toning og stemmen som agent for fornyelse, selvudvikling og selvhelbredelse.
Find din unikke stemmekraft og din egen livstone. Oplev din stemmes lægende og livsopbyggende kraft til gavn for selvudvikling og hjælp til selv-hjælp. Jo mere du styrker din egen stemme, desto mere styrker du din sjæl, dig selv og dit livspotientiale. Toning er lyd uden ord og aktiverer vores medfødte, naturlige stemme. Det er lettere end at synge og kræver ingen sangstemme eller sangoplevelse. Her er muligheden for at få venner med din stemme og skabe god flow og velbehag i krop og sind.Din unikke stemme

Toning balancerer nervesystemet, stimulerer vagusnerven, giver øget cirkulation og bedre selvforankring. Vejrtrækning uddybes og forbedres på en naturlig og enkel måde, iltning af blodet øges, hele kroppens informationssystem aktiveres med forbindelsen sind / krop, sind / krop og styrkes, så den sjælhelende måde, noget der stabiliserer helheden. Vi lærer fra bunden, hvilket også giver den syngende stemme næring og løft, hvis du vil. Der er visse naturlove, som vi lærer at forbedre flow og få kraft uden at skubbe eller stramme. vi lærer enkle helingsmetoder, der forbedrer sundhed og generelt velvære.

Under Marie Bergmans erfarne, varme og inspirerende ledelse genopvækker vi den unikke livsklang i den uforgængelige kraft som slumrer i vores naturligt medfødte røst.

Hvert menneske har en unik stemme, hvor kerne og klang spiller sammen og afspejler livskraften i det indre livsrum. Klangen bæres af din stemme og farver dit udtryk og din udstråling.

 Din unikke stemme

Stemmen er en direkte forbindelse til din selv-helende evne og et livsredskab til den lægende, helende kraft og de relaterede subtile evner. Når du finder kernen i din stemme, bliver den levende og vital. Klangen kommer til udtryk i din stemme, som berører og bliver tydelig, og du vil modtage den respons, du er værd og hele din evne til kommunikation bliver løftet.

Marie Bergman viser dig effektive redskaber, gennemprøvede stemmeopvarmninger, flere forskellige toningsmetoder, helende lydmeditationer, at bruge stemmen sammen med klangskålene mm. til at forstærke kernen og tilliden i din stemme.

Du behøver ingen forudgående forudsætninger, og alle øvelser foregår i glæde, forsigtighed og erkendelse af den erfaring du har her og nu.

Din stemme er en indgang til din kraft og dit store potentiale.

Toning stimulerer hele vagusnerven og vagus-systemet. Vagusnerven er vores længste nerve og involverer alle vores organer og lymfesystemer og påvirker nervesystemets reaktioner, tilstande og helbredelse. At skifte fra defensiv tilstand og stress til ro, indre fred og genopretning er en af Toningens vigtigste støttefunktioner.

• Vi skaber et solidt grundfundament i stemmen gennem en grundig og fordybende gennemgang af stemme-instrumentet, som terapeutisk og selvudviklende redskab, åndedræt, lydstød, flow og grounding.

Livskraften i min Livstone, min medfødte naturlige stemme.

• Hvordan styrker jeg den opbyggende og balancerende livstone? Livskraften i stemmen uden at spænde eller få stemmeproblemer? Hvordan estimerer og opbygger jeg min stemme?

• Toning er den præstationsfrie og gennemstrømmende livstone. Du lærer om bla.: Måbra-lyd, lyd med intention, opbyggende aktiverende lyd og tilknytnings udvekslende aktiverende lyd og healende balancerende og afslappende lyd.

• Vi finder det naturlige dybe helende åndedræt, som både styrker, fokuserer og hjælper os med at slappe af. Åndedræt som en livsopbyggende kraft, koordinering af intention og tankekraft (tankeenergi).

• Introduktion af stemmen magiske  unikke muligheder, lægende kraft og energipsykologisk grund.

• Lydbalancering af helheden (chakraerne), nervesystemet (aktivitet og stilhed), rygradens kommunikationssystem, hjernen og hjernevægens sammenhæng med  lydbølger, specielt hvis lyden har en intension og mening for os,

• Resonans, belysning og metoder af stemme (at tune) krop, sind og emotioner fra dissonans til harmoni og fra splittelse til helhed.

• Vi kombinerer stemmen med klangskåle. Hvordan finder jeg toneresonansen sammen med klangskåle? Vi lærer et simpelt Vänklang-program

• Stemme, lyd, sind og krop og meget mere.

• Lydcirkler, hvor vi både giver og modtager vibrerende lægende lyd i en enkel cermoni. At give og tage er den grundlæggende rytme i livet, og med Toning bliver denne oprindelige ceremoni enkel og naturlig. Et løft!

Jo mere du toner, jo flere toner finder du. Jo mere tillid, du skaber, jo mere af din røst kommer ud. Tillid, tilladelse og træning er det nødvendige fundament. At søge og skabe indre sikkerhed er det fundament, der giver tillid. Glæde og lys er drivkræfterne., Så kan smerte og sorg og vanskeligheder holdes og ses uden ord med livets eget udtryk i kærlighed og helbredelse. Den indre stress har mulighed for at blive neutraliseret og livet løftes, ses - og holdes. I hjertet og i den oprindelige kraft.

Dette kursus anbefales også varmt at gentage.


Underviser: Marie Bergman
Forudsætninger: Interesse og lyst.
Varighed: 2½ dag / 16 timer
Mødetider: Første dag: 8.45-18.00
Anden dag: 8.45-16.00
NB! Bemærk at kurset efter aftale med deltagerne afholdes over 2 dage med ovennævnte mødeplan.


Livstonen - Vagusnerven
Tid: 25.-27. marts 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen - Vagusnerven
Tid: 2.-4. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Livstonen I - grundkursus
Tid: 5.-7. august 2022

Lærer: Marie Bergman
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300

Pris: 3.300Pris: 3.300